Om SÅM

VÅRT UPPDRAG

SÅMs uppdrag är att ansvara för renhållningen (sophämtning, slamtömning, materialbehandling och återvinningscentraler) i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Vi tror på en hållbar framtid, och att vi tillsam­mans kan göra skillnad. Vi vill öka servicegraden till våra abonnen­ter, bidra till en långsiktigt hållbar utveck­ling, samt förbättra förutsättningarna för att ta vår region högre upp i den så kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, återanvändning och återvinning. Vi vill, tillsammans med dig, arbeta för att minska avfallet i vår region. Det avfall som ändå uppstår vill vi i så stor utsträckning som möjligt återanvända eller återvinna för att på så sätt bidra till en framtid som håller länge.

Bakgrund: Den 1 januari 2018 togs det kommunala ansvaret för insamling och hantering av hushållsavfall över av oss på SÅM. SÅM står för Samverkan Återvinning Miljö, och är ett kommunalförbund som gemensamt bildats av Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner.

VÅR ORGANISATION

SÅM är ett kommunalförbund, vilket kan beskrivas som en kommun i miniformat. Vårt högsta beslutande organ är vår direktion, som består av två ledamöter och två ersättare utsedda av respektive kommuns kommunfullmäktige. Direktionens ledamöter och ersättare väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter ordinarie val till fullmäktige ägt rum.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande med två års uppdrag. Uppdraget som ordförande repektive vice ordförande cirkulerar mellan medlemskommunernas ledamöter. Direktionen beslutar om förbundets större inriktningsfrågor (vad), medan tjänsteorganisationen utför uppdragen (hur). Direktionen utser även en förbundsdirektör som verkställande tjänsteman.

SÅM har idag totalt 27 anställda, varav 13 arbetar på kontoret i Skillingaryd och 14 är verksamma ute på återvinningscentralerna som finns runt om i kommunerna.

Direktionsmedlemmar

Ordförande - Gert Jonsson (M), Vaggeryd

Vice ordförande - Gottlieb Granberg (M), Värnamo

Ledamot - Azra Muranovic Mujagic (S), Värnamo

Ledamot - Kristine Hästmark (M), Gnosjö

Ledamot - Carina Johansson (C), Gislaved

Ledamot - Marie Johansson (S), Gislaved

Ledamot - Markus Kauppinen (S), Gnosjö

Ledamot - Kenth Williamsson (S), Vaggeryd


vad är såm?

Vad förändras den 1 januari?

Knapp: Expandera för svar

Din sophämtning, slamtömning och åter­vinningscentral kommer i första skedet att se likadan ut som den tidigare gjort, men det är numera oss på SÅM du ska kontakta i frågor som rör avfallshantering och återvinningscentraler, och det är även vi som framöver kommer att fakturera dig gällande renhåll­ningen.

Vårt uppdrag

Knapp: Expandera för svar

SÅMs uppdrag är att ansvara för renhållningen (sophämtning, slamtömning, materialbehandling och återvinningscentraler) i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Vi tror på en hållbar framtid, och att vi tillsam­mans kan göra skillnad. Vi vill öka servicegraden till våra abonnen­ter, bidra till en långsiktigt hållbar utveck­ling, samt förbättra förutsättningarna för att ta vår region högre upp i den så kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, återanvändning och återvinning. Vi vill, tillsammans med dig, arbeta för att minska avfallet i vår region. Det avfall som ändå uppstår vill vi i så stor utsträckning som möjligt återanvända eller återvinna för att på så sätt bidra till en framtid som håller länge.

Vår organisation

Knapp: Expandera för svar

SÅM är ett kommunalförbund, vilket kan beskrivas som en kommun i miniformat. Vårt högsta beslutande organ är vår direktion, som består av två  ledamöter och två ersättare utsedda av respektive kommuns kommunfullmäktige. Direktionens ledamöter och ersättare väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter ordinarie val till fullmäktige ägt rum.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande med två års uppdrag. Uppdraget som ordförande repektive vice ordförande cirkulerar mellan medlemskommunernas ledamöter. Direktionen beslutar om förbundets större inriktningsfrågor (vad), medan tjänsteorganisationen utför uppdragen (hur). Direktionen utser även en förbundsdirektör som verkställande tjänsteman.

SÅM har idag totalt 26 anställda, varav 12 arbetar på kontoret i Skillingaryd och 14 är verksamma ute på de olika kommunernas återvinningscentraler.

 


Vad förändras den 1 januari?

Knapp: Expandera för svar

Din sophämtning, slamtömning och åter­vinningscentral kommer i första skedet att se likadan ut som den tidigare gjort, men det är numera oss på SÅM du ska kontakta i frågor som rör avfallshantering och återvinningscentraler, och det är även vi som framöver kommer att fakturera dig gällande renhåll­ningen.

Inför midsommar kan avvikelser i sophämtningen ske, till exempel tidigarelagd tömning. Du kan se din aktuella tömningsdag via vår hämtningskalender på hemsidan! Låt ditt kärl stå framme tills det blivit tömt.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Besök inte våra återvinningscentraler om det inte är absolut nödvändigt. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna lokala råd. Vänta med att slänga ditt grovafall om det inte är absolut nödvändigt.
Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik från SÅM. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor