Farligt avfall

I varje hem finns det farligt avfall. Det kan finnas i små mängder, men det är ändå viktigt att de lämnas in till en återvinningscentral och inte slängs som hushållsavfall eller spolas ner i toaletten. En stor mängd av de produkter vi köper blir när de slängs avfall som klassas som farligt för både människor, djur och miljö. Enkelt uttryckt kan man säga att produkter som är giftiga, explosiva, brandfarliga, frätande eller smittförande räknas som farligt avfall den dagen du vill göra dig av med dem. Dessa måste därför tas om hand på ett särskilt sätt.

produkter som räknas som farligt AVFALL

Ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall. Rengöringsmedel, sprayflaskor, batterier, målarfärg, naggellack och lampor är exempel på vanliga produkter i hemmet som ska sorteras som farligt avfall.

Hur du ska hantera farligt avfall

Mediciner och kanyler lämnas in på närmaste apotek, explosiva produkter lämnas till återförsäljare eller till polisen. Kontakta SÅM om du vill avlämna asbest. Övrigt farligt avfall lämnas på en återvinningscentral med miljöstation.

Vad händer med avfallet JAG LÄMNAR?

Efter att det farliga avfallet har lämnats in till Miljöstationen sorteras och klassificeras det efter strikta regler. Det paketeras och beställs budning från entreprenad som professionellt och säkert tar hand om materialen för förädling eller slutbehandling. Elektronik innehåller till exempel värdefulla metaller som kan återvinnas hur många gånger som helst.

Tillsammans har vi ett ansvar att kemikalier och tungmetaller inte kommer ut i naturen och sprids i luften och i vattendrag.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du behöver rådgivning om hur du som privatperson eller företag ska hantera farligt avfall.

Frågor och svar

Vad räknas som farligt avfall?

Knapp: Expandera för svar
 • Allt som har sladd eller batteri
 • Alla former av batterier
 • Explosiva produkter
 • Färg
 • Kemikalier och rengöringsmedel
 • Kosmetika
 • Mediciner och läkemedel räknas som farligt avfall, dessa lämnar du in på närmaste apotek som säljer receptbelagd medicin.
 • Olja
 • Brandfarliga eller lättantändliga produkter
 • Gasol, gasoltuber
 • Kvicksilverhaltiga material, t.ex. äldre febertermometrar, lågenergilampor och lysrör
 • Sprayburkar, sprayfärg, hårspray, spraydeodorant och aerosolspray
 • Asbest och byggmaterial med PCB

Läs mer om olika avfall på sorteringsguiden A-Ö.

Var lämnar jag som privatperson mitt farliga avfall?

Knapp: Expandera för svar

Mediciner och kanyler lämnas in på närmaste apotek, explosiva produkter lämnas till återförsäljare eller till polisen. Kontakta SÅM om du vill avlämna asbest. Övrigt farligt avfall lämnas på en återvinningscentral med miljöstation.

Hur ska jag som företagare hantera mitt farliga avfall?

Knapp: Expandera för svar

Farligt avfall från din verksamhet ska lämnas direkt till någon av de entreprenörer som finns på marknaden och är specialiserade på hantering av detta. Entreprenören hämtar det farliga avfallet hos dig och transporterar och slutbehandlar det på regelrätt vis.

Exempel på entreprenörer som tar hand om farligt avfall är Stena Recycling, JRAB, Ragn-Sells och Suez.

Förseningar vid sophämtningen kan förekomma på grund av försvårat väglag. Låt kärlet stå framme tills det blivit tömt.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Besök inte våra återvinningscentraler om det inte är absolut nödvändigt. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna lokala råd. Vänta med att slänga ditt grovafall om det inte är absolut nödvändigt.
Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik från SÅM och tredje part som används för att förbättra din webbupplevelse och mäta din användning av vårt innehåll. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor