Låt oss presentera Sopsamlarmonstren!

Gruppbild av Sopsamlarmonstren

VILKA ÄR DE?

Sopsamlarmonster är monster som bor i skogen utanför återvinningscentralerna och samlar skräp. Varje monster har ett eget favoritskräp. Materialet är framtaget av Hässleholm Miljö AB för att väcka intresse för miljöfrågor hos barn och ungdomar. Två av Samverkan Återvinning Miljös mål är att förebygga avfall och att öka kunskapen kring återvinning. Tillsammans med Sopsamlarmonstren vill vi inspirera och engagera till hållbar utveckling. Därför har vi tillsammans med bland andra Hässleholm Miljö AB samlat och skapat material som kan användas både av barnfamiljer och i pedagogisk verksamhet i till exempel förskolan.

Upphovsmakare

Sopsamlarmonster är varumärkesskyddade. De är formgivna av Exakta Creative AB och Hässleholm Miljö AB är upphovsmakare. Du hittar mer material och information på skolhemsidan www.mittavtryck.se Länk till annan webbplats.

VARFÖR ÄR AVFALL EN VIKTIG FRÅGA FÖR FRAMTIDEN?

Ditt avfall kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Genom att sortera ditt avfall kan farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt och materialet kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö samtidigt som vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. Men avfallshantering handlar inte enbart om sortering - om alla skulle leva som vi gör i Sverige skulle vi behöva fyra jordklot. Trots att vi är bra på att återvinna måste vi också försöka att minska avfallet. Då bidrar vi till en bättre miljö och en hållbar utveckling för framtiden, så att flera generationer efter oss kan leva och må bra på vårt enda jordklot.

Kontakta oss

Har du frågor om hur Samverkan Återvinning Miljö arbetar med Sopsamlarmonster eller vill du veta mer? Skicka ett mejl till oss!

Beställ ett startkit till förskolan

För dig som vill komma igång med Sopsamlarmonster i pedagogisk verksamhet i förskolan finns möjlighet att beställa ett kostnadsfritt startkit (gäller förskolor i GGVV-regionen).

Detta ingår i startkitet:

  • en poster med alla Sopsamlarmonster
  • dekaler att sätta på källsorteringskärlen på förskolan
  • pyssel och medaljer
  • en lärarhandledning med kopplingar till läroplanen för förskola (lpfö18).

Så beställer du:
Klicka på knappen "Beställ ett startkit" för att skicka en beställning via mejl.

Ange i mejlet vilken förskola beställningen gäller och till vilken adress vi ska skicka startkitet. Ange även gärna hur många avdelningar alt. barn som ska kunna ta del av materialet.

OM SOPSAMLARMONSTREN

Det finns 19 olika Sopsamlarmonster. De samlar på allt ifrån tidningar och plastförpackningar till farligt avfall och textilier. Många av dem har personligheter som är kopplade till läroplanen, till exempel är Plastis en kreativ skapare och Pappis är matematiker.

ladda ned MONSTERPYSSEL

Klicka på knapparna för att ladda ned pyssel! Det är Hässleholm Miljö AB som står bakom pysslet, men det är fritt fram för dig att använda -
både för privat bruk och i pedagogisk verksamhet.

Mer pyssel hittar du på skolhemsidan www.mittavtryck.se. Länk till annan webbplats.