Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är gräs, mossa, löv, fallfrukt eller växtdelar och mindre grenar (ris) från villaträdgårdar. Bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfall är att du själv använder eller komposterar det hemma hos dig. Då blir det inga transporter och du får tillgång till jordförbättringsmedel på ett enkelt och billigt sätt.

Om trädgårdsavfallet blir för skrymmande att ha hemma kan det lämnas på någon av SÅMs gröntippar. Det inkomna materialet flisas och komposteras för att användas till matjordsframställning eller bränsle. Trädgårdsavfallet ska vara fritt från säckar, krukor och annat skräp och oorganiskt material eftersom det förstör komposteringen. Sand, sten och grus ska inte slängas på en gröntipp.

Illustration av jättebalsamin av Jakob Robertsson/Typoform

Invasiva främmande arter

Har du jättebalsamin, jätteloka eller skunkkalla i din trädgård? De är exempel på främmande växtarter som inte hör hemma i vår natur. Invasiva främmande arter sprider sig lätt och påverkar den biologiska mångfalden. Därför är det bra att så snabbt som möjligt ta bort dem. När man gräver upp, klipper av eller transporterar bort dem är dock risken stor att de sprids. Det är därför viktigt att det görs på rätt sätt.

Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård, ta bort den. Försök att få bort hela växten, särskilt de delar som förökar sig, det vill säga frön och rotdelar.

Tänk på att det är under transporten och under hanteringen av växterna som risken för spridning av invasiva främmande arter är stor. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten. Slutna kärl eller säckar är lämpligast.

Observera att om parkslide inte utgör ett problem på växtplatsen eller breder ut och sprider sig rekommenderar Naturvårdsverket att du väntar med åtgärder.

Rapportera invasiva arter

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och utbredning, och för att kunna förebygga fortsatt spridning. Om du har observerat en invasiv främmande art bör du därför rapportera det till Artportalen Länk till annan webbplats..

Var slängs växtavfallet?

Om du har en mindre mängd växtavfall av invasiva främmande växtarter lägger du det i dubbla plastpåsar, förslut dem väl och lägg dem i facket för restavfall i ditt avfallskärl. Avfallet går sedan till förbränning och risken för spridning försvinner.

Om du har en något större mängd växtavfall av invasiva främmande växtarter, motsvarande en sopsäck (ca 120 liter), lämnas avfallet i dubbla säckar, välförslutna, i containern för brännbart på återvinningscentralen. Undvik att få med jord och sten i växtavfallet. Vanligtvis är det förbjudet att slänga trädgårdsavfall i restavfallet/brännbart. När det gäller invasiva främmande växtarter går det bra, men informera först personalen vid återvinningscentralen om vad du har i säcken.

Vid stor mängd växtavfall

Om du har en stor mängd växtavfall av invasiva främmande växtarter, eller jordmassor som innehåller frön eller rotdelar från sådana, hänvisar vi till privat avfallsentreprenör.

NATURVÅRDSVERKET INFORMERAR

Här kan du läsa mer om vad Naturvårdsverket skriver om invasiva arter. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast:

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.