Farligt avfall

I varje hem finns det farligt avfall. Läkemedel och kanyler lämnas in på närmaste apotek, explosiva produkter lämnas till återförsäljare eller till polisen. Övrigt farligt avfall lämnas på en Återvinningscentral med miljöstation (ej Bredaryd och Rydaholm). Om du vill lämna asbest, hör av dig till kontaktcenter på telefon 010-414 47 00 eller kontakt@samiljo.se.

En stor mängd av de produkter vi köper klassas som farligt avfall för både människor, djur och miljö den dagen det slängs.

Enkelt uttryckt kan man säga att produkter som är miljöfarliga, hälsoskadliga, giftiga, explosiva, brandfarliga, frätande, eller smittförande räknas som farligt avfall den dagen du vill göra dig av med dem. Elavfall ingår också i kategorin farligt avfall. Dessa produkter måste tas om hand på ett särskilt sätt.

Farligt avfall kan finnas i små mängder, men det är ändå viktigt att de lämnas in till rätt inlämningsplats och inte slängs som hushållsavfall eller spolas ner i toaletten. Tillsammans ansvarar vi för att kemikalier och tungmetaller inte kommer ut i naturen, sprids i luften och i vattendrag.

Exempel på farligt avfall

 • Asbest och byggmaterial med PCB
 • Batterier i alla former
 • Brandfarliga eller lättantändliga produkter
 • Explosiva produkter
 • Gasol, gasoltuber
 • Kemikalier
 • Kosmetika
 • Kvicksilverhaltiga material, t.ex. äldre febertermometrar, lågenergilampor och lysrör
 • Lampor/Ljuskällor
 • Mediciner och läkemedel
 • Målarfärg
 • Nagellack
 • Olja
 • Produkter med batteri eller sladd
 • Rengöringsmedel
 • Sprayflaskor/Sprayburkar (som sprayfärg, hårspray, spraydeodorant, aerosolspray)
 • Tryckimpregnerat trä

Asbest

Hör av dig till kontaktcenter på telefon 010-414 47 00 eller kontakt@samiljo.se om du vill lämna asbest.

Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä räknas som farligt avfall och lämnas på anvisad plats på Återvinningscentral.*

*Tryckimpregnerat virke kan tyvärr inte lämnas på Återvinningscentralerna i Bredaryd och Rydaholm.

Läkemedel och kanyler

Läkemedel lämnar du in på närmaste apotek. Detsamma gäller för kasserade sprutor och kanyler. Tänk på att sprutor och kanlyser ska lämnas in i avsedd behållare som apoteken tillhandahåller.

Explosiva produkter

Explosiva produkter lämnas till återförsäljare eller till polisen.

Lämnas till polisen:

 • Ammunition

Andra farliga produkter

Vapen kan användas för att göra farliga handlingar men räknas inte som farligt avfall. Vapen lämnar du in till polisen eller vapenhandlare.

Vad händer med avfallet?

Efter att det farliga avfallet har lämnats in till Miljöstationen eller anvisat ställe, sorteras och klassificeras det efter strikta regler. Avfallet paketeras och så kallad budning beställs från entreprenör, som professionellt och säkert tar hand om materialen för förädling eller slutbehandling. Elektronik innehåller till exempel värdefulla metaller som kan återvinnas hur många gånger som helst.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du behöver rådgivning om hur du som privatperson eller företag ska hantera farligt avfall.

Farligt avfall från verksamhet

Farligt avfall från verksamhet ska lämnas direkt till någon av de entreprenörer som finns på marknaden och är specialiserade på hantering av detta. Entreprenören hämtar det farliga avfallet hos dig och transporterar och slutbehandlar det på regelrätt vis.

Exempel på entreprenörer som tar hand om farligt avfall är Stena Recycling, JRAB, Ragn-Sells och Suez.

Sidan uppdaterades senast:

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.