Deponi

Blandningar eller sammansatta material som inte går att återvinna eller utvinna energi ur läggs i fraktionen deponi på Återvinningscentralen.

Deponering har sedan 1975 minskat från 62 till 0,8 procent i Sverige*. Att hushållen i allt högre grad sorterar sina sopor har varit en viktig anledning till att återvinningen har kunnat öka så mycket.

*Källa: sopor.nu

Exempel på deponi

  • Keramik
  • Glasfiber
  • Isolering (ingen asbest)
  • Spegelglas


SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.