Olika sorters avfall

Det mesta avfall som uppstår kan vi återanvända, återvinna eller energiutvinna. Men det mest resurseffektiva är att förebygga att avfallet uppstår, till exempel genom att äta upp matrester istället för att sortera ut dem som matavfall som sen kan bli till biogas och biogödsel.

förebygga, återanvända och återvinna

Det mest resurseffektiva är att förbygga avfall. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att skänka bort gamla saker eller lämna dem till second hand butiker. När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. För att kunna återvinna materialet behöver vi sortera. Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas så att det kan bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Läs mer om olika avfallstyper och hur de ska hanteras.

Avfallstrappan med deponi, energiutvinning, återvinning, återanvändning och minimera som de fem stegen.
SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.