Olika sorters avfall

Det mesta avfall som uppstår kan vi återanvända, återvinna eller energiutvinna. Men det mest resurseffektiva är att förebygga att avfallet uppstår, till exempel genom att äta upp matrester istället för att sortera ut dem som matavfall som sen kan bli till biogas och biogödsel.

fokus på Avfallstrappan

EU:s avfallshierarki, avfallstrappan, styr i vilken ordning vårt avfall ska tas omhand. Det är bättre ju högre upp i avfallstrappan man befinner sig.

För att vi ska nå en hållbar framtid så krävs det att vi alla hjälps åt. Att vi sorterar avfallet på rätt sätt är viktigt, men vi behöver också inse att det är skillnad mellan att bli bättre på att sortera och att minska den totala avfallsmängden.

När avfallssorteringen blir bättre innebär det en minskning av restavfallet i soptunnan men den totala avfallsmängden minskar inte. Avfallet har bara bytt plats; från soptunnan till återvinningsstationen.

Det mest resurseffektiva är alltså att förbygga avfall. Det är exempelvis cirka tio gånger bättre ur klimatsynpunkt att laga till en ny maträtt av resterna från igår än att göra biogas till bilar av maten. Om vi kan öka livslängden och återanvända textilier istället för att slänga dem i soporna och köpa nya, minskar konsumtionen av nyproducerade kläder och vi sparar råvaror, energi, vatten och kemikalier som förbrukas vid nyproduktion.

Läs gärna mer om olika avfallstyper och hur de ska hanteras.

Avfallstrappan med deponi, energiutvinning, återvinning, återanvändning och minimera som de fem stegen.

Senast publicerad:

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.