En hållbar framtid

fokus på Avfallstrappan

För att vi ska nå en hållbar framtid så krävs det att vi alla hjälps åt. Sortering av soporna är viktig, men vi behöver också inse att det är skillnad mellan att bli bättre på att sortera och att minska den totala avfallsmängden.

När avfallssorteringen blir bättre innebär det en minskning av restavfallet i soptunnan men den totala avfallsmängden minskar inte. Avfallet har bara bytt plats från soptunnan till återvinningsstationen.

Det mest resurseffektiva är alltså att förbygga avfall. Det är exempelvis cirka tio gånger bättre ur klimatsynpunkt att laga till en ny maträtt av resterna från igår än att göra biogas till bilar av maten. Om vi kan öka livslängden och återanvända textilier istället för att slänga dem i soporna och köpa nya, minskar konsumtionen av nyproducerade kläder och vi sparar råvaror, energi, vatten och kemikalier som förbrukas vid nyproduktion.

Genom att utnyttja resurserna effektivt, förändra konsumtionsmönster och förlänga produkters användningstid kan mängden avfall minskas. Även återanvändning är ett viktigt steg mot avfallsminimering.

EUs avfallshierarki, avfallstrappan, styr i vilken ordning vårt avfall ska tas omhand. Det är bättre ju högre upp i avfallstrappan man håller sig.

Avfallstrappan som visar avfallsheirarkin, Deponera, energiutvinna, återvinna, återanvända och minimera. Minimera avfall är översta steget på trappan och det steg vi strävar mot.

Frågor och svar

Vad kan jag göra?

Knapp: Expandera för svar
  • Köp inte mer än du behöver - minska dina inköp och förpackningar.
  • Försök prioritera kvalitet före kvantitet och satsa på produkter som håller länge.
  • Om du inte längre vill ha något kanske det finns någon annan som vill ha det istället - återanvänd när det är möjligt
  • Om du inte kan återanvända – se till att sortera avfallet så att det kan återvinnas.
  • Om det inte går att återvinna – sortera avfallet så att det går till energiutvinning.
  • Sortera ut det farliga avfallet så att det tas omhand på regelrätt vis.
SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.