Samverkan Återvinning Miljö inför företagskort för lämnande av verksamhetsavfall

Från och med 1 april 2023 inför SÅM, Samverkan Återvinning och Miljö en avgift för företag och verksamheter som vill lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna. Avgiften tas ut via ett företagskort som ska uppvisas vid besök.

Beslutet att införa företagskort kommer bland annat av resultatet från trafikmätningar som SÅM genomförde under andra halvåret 2022. Dessa visade att det är många företag och verksamheter som besöker våra anläggningar.

- SÅM:s återvinningscentraler är i första hand till för privatpersoner i Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd kommuner. Hushållen betalar för tjänsten via avfallstaxan, något som företag och verksamheter inte gör, berättar Pierre Waldmann, driftchef för SÅM:s återvinningscentraler och fortsätter:- SÅM vill även i fortsättningen kunna erbjuda företag och verksamheter möjligheten att lämna mindre mängder verksamhetsavfall. Vi inför därför som många andra kommuner en avgift. Som företag eller verksamhet finns även valmöjligheten att anlita en privat avfallsaktör.

Från och med 1 april 2023 behöver företag och verksamheter teckna företagskort för att kunna lämna verksamhetsavfall på SÅM:s återvinningscentraler. Undantaget är elavfall som med avlämnarintyg även i fortsättningen kommer att kunna lämnas utan kort.

Företagskortet kan enkelt beställas via SÅM:s webbplats och kostnaden baseras på hur många besök företaget eller verksamheten önskar göra per månad.

- Det finns tre nivåer och antalet besök är kopplat till varje unikt företagskort och fordon som ska kunna användas för att lämna verksamhetsavfall, säger Pierre Waldmann och avslutar:

- När företagskort tecknats är företag och verksamheter fortsatt varmt välkomna under ordinarie öppettider på vardagar till Mossarps återvinningscentral i Gislaved, Oscarstippen i Smålandsstenar, Gynnås återvinningscentral i Gnosjö, Stomsjö återvinningscentral i Värnamo och Vaggeryds återvinningscentral.

Läs mer och ansök om företagskortet här.

För mer information vänligen kontakta

Pierre Waldmann, Driftchef återvinningscentraler
Telefon: 010 - 414 47 23, e-post: pierre.waldmann@samiljo.se