Personuppgifter

GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen GDPR att gälla i Sverige och resten av EU.

Vi på SÅM värnar om din integritet och vill att du som kund eller leverantör ska kunna känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till oss. För att du som abonnent ska känna dig trygg hos oss, informerar vi dig här nedan, om vad som gäller för vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några funderingar kan du kontakta oss via vår kontaktcenter på kontakt@samiljo.se eller

010 414 47 00.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed dui risus, varius at tempus nec, accumsan non nibh. Fusce dictum pulvinar odio, ac pharetra tellus imperdiet et. Nam a magna pellentesque, facilisis risus vitae, accumsan urna.

Nulla a gravida ipsum. Proin id sagittis orci. Mauris id maximus eros. Donec non accumsan tellus. Proin finibus neque leo, rhoncus elementum dolor commodo eget. Curabitur viverra metus sed porttitor facilisis. Aliquam in orci a neque mattis porta.

FRÅGOR OCH SVAR

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Knapp: Expandera för svar

Vi på SÅM är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig, nedan kallat förbundet, för de personuppgifter som vi behandlar. Det innebär att vi:

  • Samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss som förbund.

  • Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för förbundets berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

  • Vi kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

  • Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om förbundet har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kunden ska kunna fullgöras.

Vad har jag för rättigheter?

Knapp: Expandera för svar

Du som kund har rätt att:

  • Begära information om personuppgifter som behandlas av förbundet.

  • Begära rättelse. Kunden har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Kunden har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som kunden lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

  • Du som kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denna strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Vad är GDPR?

Knapp: Expandera för svar

GDPR är en förkortning som betyder General Data Protection Regulation. GDPR är en EU-förordning som träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ersätter den svenska Personuppgiftslagen, PUL, och syftar till att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter samt underlätta för företag att bedriva handel inom EU.

GDPR är en EU-förordning. En förordning gäller från och med ett bestämt datum i samtliga medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning. Jämför med ett EU-direktiv som införlivas i den nationella lagstiftningen. Ett exempel är Personuppgiftslagen, PUL, som därmed ersattes av GDPR den 25 maj 2018.

Läs mer om GDPRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.
Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik från SÅM. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor