Blanketter

Fyll i dina blanketter digitalt

Här kan du fylla i våra blanketter digitalt. För ansökan om autogiro och gemensam hämtning krävs underskrift - skriv ut blanketten, underteckna och skicka in till oss per post alternativt skanna in och skicka med e-post.

Anmälan om ägarbyte
Anmälan om ägarbyte
Ägarbytet gäller * (obligatorisk)


Ägarbytet gäller


Felanmälan
Felanmälan

Anmälan gäller * (obligatorisk)


Anmälan gäller


Anmälan gäller * (obligatorisk)


Anmälan gäller
Anmälan inflyttning till nybyggd fastighet
Anmälan inflyttning i nybyggd fastighet
Anmälan gäller bostadstypen * (obligatorisk)


Anmälan gäller bostadstypen


Anmälan gäller tömning av * (obligatorisk)


Anmälan gäller tömning av


Om anmälan gäller sophämtning, välj vilken tömning du vill ha nedan


Om anmälan gäller sophämtning, välj vilken tömning du vill ha nedan


Jag har valt osorterat och vill ha kärlstorlek


Jag har valt osorterat och vill ha kärlstorlekOm anmälan gäller slamtömning, välj slamanläggning nedan


Om anmälan gäller slamtömning, välj slamanläggning nedan
Ändring av avfallsrutiner
Ändring av avfallsrutiner: hushållssopor och latrin
Regler för uppehåll
Uppehåll i hämtningen av hushållsavfall eller latrin i enskilda avloppsanläggningar beviljas av SÅM för en period av minst 3 månader och som längst 1 år i taget för permanentboende och en säsong för fritidsboende. Ansökan ska lämnas till SÅM senast två veckor före uppehållsperiodens början. Den fasta avgiften tas ut även vid uppehåll i hämtningen.

Anmälan gäller * (obligatorisk)


Anmälan gäller


Uppehållet avser * (obligatorisk)


Uppehållet avser
Ansökan gällande hemkompostering
Ansökan om hemkompostering
Viktig information
Observera att detta abonnemang kräver att du idag har en kompost för matavfall som godkänts av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.
Kontaktuppgifter
Gnosjö kommun 0370-33 10 00, Gislaveds kommun 0371-810 00, Vaggeryds kommun 0370-67 80 00, Värnamo kommun 0370-37 70 00


Ansökan gäller * (obligatorisk)


Ansökan gäller


Val av kärl * (obligatorisk)


Val av kärlAnmälan om autogiro
Ansökan gemensam hämtning – delat kärl
Anmälan om ägarbyte
Felanmälan
Anmälan inflyttning till nybyggd fastighet
Ändring av avfallsrutiner
Ansökan gällande hemkompostering
Anmälan om autogiro
Ansökan gemensam hämtning – delat kärl
Just nu har vi många som ringer till oss. Vi tar gärna emot dina frågor via e-post. Mejla kontakt@samiljo.se så hjälper vi dig!
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.