Blanketter

Här kan du fylla i våra blanketter digitalt.

För ansökan om autogiro, gemensam hämtning och anmälan om uppehåll av avfallshämtning krävs underskrift - skriv ut blanketten, underteckna och skicka in till oss per post alternativt skanna in och skicka med e-post.

Byt till fastighetsnära insamling
Byte till abonnemang fastighetsnära insamling (FNI)Byte av abonnemang


Byte av abonnemang


Anmälan om ägarbyte
Anmälan om ägarbyte
Ägarbytet gäller * (obligatorisk)


Ägarbytet gäller


Felanmälan
Felanmälan

Anmälan gäller * (obligatorisk)


Anmälan gäller


Anmälan gäller * (obligatorisk)


Anmälan gäller
Anmälan inflyttning till nybyggd fastighet
Anmälan inflyttning i nybyggd fastighet
Anmälan gäller bostadstypen * (obligatorisk)


Anmälan gäller bostadstypen


Anmälan gäller * (obligatorisk)


Anmälan gäller


Om anmälan gäller sophämtning, välj vilken tömning du vill ha nedan


Om anmälan gäller sophämtning, välj vilken tömning du vill ha nedan

Om anmälan gäller slamtömning, välj slamanläggning nedan


Om anmälan gäller slamtömning, välj slamanläggning nedan
Anmälan uppehåll sophämtning eller slamtömning

Fyll i anmälan om uppehåll digitalt, skriv sedan ut blanketten och underteckna. Du kan också skriva ut blanketten direkt och fylla i helt för hand. Blanketten skickas sedan till oss via e-post eller per brev. Se kontaktuppgifter på blanketten.

Ansökan gällande hemkompostering
Ansökan om hemkompostering
Viktig information
Observera att detta abonnemang kräver att du idag har en kompost för matavfall som godkänts av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.
Kontaktuppgifter
Gnosjö kommun 0370-33 10 00, Gislaveds kommun 0371-810 00, Vaggeryds kommun 0370-67 80 00, Värnamo kommun 0370-37 70 00


Ansökan gäller * (obligatorisk)


Ansökan gäller


Val av kärl * (obligatorisk)


Val av kärl

Anmälan om autogiro
Ansökan gemensam hämtning - delat kärl
Insamling av uppgifter: Ägare av flerbostadshus
INSAMLING AV UPPGIFTER: ÄGARE AV FLERBOSTADSHUS
Bostadstyp * (obligatorisk)
Bostadstyp


KONTAKTPERSONER