Blanketter

Här kan du fylla i våra blanketter digitalt. För ansökan om autogiro och gemensam hämtning krävs underskrift - skriv ut blanketten, underteckna och skicka in till oss per post alternativt skanna in och skicka med e-post.

Anmälan om ägarbyte
Anmälan om ägarbyte
Ägarbytet gäller * (obligatorisk)


Ägarbytet gäller


Felanmälan
Felanmälan

Anmälan gäller * (obligatorisk)


Anmälan gäller


Anmälan gäller * (obligatorisk)


Anmälan gäller
Anmälan inflyttning till nybyggd fastighet
Anmälan inflyttning i nybyggd fastighet
Anmälan gäller bostadstypen * (obligatorisk)


Anmälan gäller bostadstypen


Anmälan gäller tömning av * (obligatorisk)


Anmälan gäller tömning av


Om anmälan gäller sophämtning, välj vilken tömning du vill ha nedan


Om anmälan gäller sophämtning, välj vilken tömning du vill ha nedan


Jag har valt osorterat och vill ha kärlstorlek


Jag har valt osorterat och vill ha kärlstorlekOm anmälan gäller slamtömning, välj slamanläggning nedan


Om anmälan gäller slamtömning, välj slamanläggning nedan
Ändring av avfallsrutiner
Ändring av avfallsrutiner: hushållssopor och latrin
Regler för uppehåll
Uppehåll i hämtningen av hushållsavfall eller latrin i enskilda avloppsanläggningar beviljas av SÅM för en period av minst 3 månader och som längst 1 år i taget för permanentboende och en säsong för fritidsboende. Ansökan ska lämnas till SÅM senast två veckor före uppehållsperiodens början. Den fasta avgiften tas ut även vid uppehåll i hämtningen.

Anmälan gäller * (obligatorisk)


Anmälan gäller


Uppehållet avser * (obligatorisk)


Uppehållet avser
Ansökan gällande hemkompostering
Ansökan om hemkompostering
Viktig information
Observera att detta abonnemang kräver att du idag har en kompost för matavfall som godkänts av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.
Kontaktuppgifter
Gnosjö kommun 0370-33 10 00, Gislaveds kommun 0371-810 00, Vaggeryds kommun 0370-67 80 00, Värnamo kommun 0370-37 70 00


Ansökan gäller * (obligatorisk)


Ansökan gäller


Val av kärl * (obligatorisk)


Val av kärlAnmälan om autogiro
Insamling av uppgifter: Ägare av flerbostadshus
Anmälan om ägarbyte
Felanmälan
Anmälan inflyttning till nybyggd fastighet
Ändring av avfallsrutiner
Ansökan gällande hemkompostering
Anmälan om autogiro
Ansökan gemensam hämtning – delat kärl
INSAMLING AV UPPGIFTER: ÄGARE AV FLERBOSTADSHUS
Bostadstyp * (obligatorisk)
Bostadstyp


KONTAKTPERSONER


Ansökan gemensam hämtning - delat kärl
Inför midsommar kan avvikelser i sophämtningen ske, till exempel tidigarelagd tömning. Du kan se din aktuella tömningsdag via vår hämtningskalender på hemsidan! Låt ditt kärl stå framme tills det blivit tömt.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Besök inte våra återvinningscentraler om det inte är absolut nödvändigt. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna lokala råd. Vänta med att slänga ditt grovafall om det inte är absolut nödvändigt.
Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik från SÅM. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor