Vi testar ett nytt betalsystem för företag och verksamheter på återvinningscentralen

2023-04-12

Under maj – juli testar Samverkan Återvinning Miljö ett system för att identifiera registreringsskyltar. Systemet testas i första hand på Gislaveds återvinningscentral. Syftet är att undersöka om betalsystemet för företag och verksamheter som besöker återvinningscentralen, kan ersätta de företagskort som används idag.

Återvinningscentralen är till för hushållens grovavfall och farliga avfall, alltså det som normalt inte får slängas i sopkärl för hushållsavfall. Att lämna avfall vid återvinningscentralerna ingår i hushållens renhållningsabonnemang och kostar ingenting extra.

Företag eller verksamheter betalar inte via avfallstaxan men har ändå möjlighet att lämna mindre mängd verksamhetsavfall mot en avgift. Då behövs ett företagskort som beställs på webben. Företag kan också välja att vända sig till privata aktörer.

SÅ går det till

Vid infarten till Gislaveds återvinningscentral kommer två kameror att monteras. En kamera tar en bild på bilens registreringsskylt framifrån. Den andra kameran tar en bild bakifrån, för att kunna identifiera registreringsnumret på ett eventuellt släp. Personer i bilen fotograferas inte.

När registreringsnumret är identifierat körs det mot ett fordonsregister för att hitta de bilar som är registrerade som företagsbilar. Dessa bilar sorteras ut för att företaget ska kunna faktureras. Under det pågående testet kommer ingen faktura skickas ut, detta är endast ett test av systemet. Företag och verksamheter som vill slänga avfall på återvinningscentralen måste alltså fortfarande teckna ett företagskort.

Under testet kan personalen komma fram till dig för att testa appen som tillhör betalsystemet. Till exempel kan de ta en bild på ditt avfall, göra en undantagsansökning om du inte ska betala för besöket eller utföra test av betalfunktionen. Eftersom detta endast är ett test kommer du inte att betala något. Om du inte vill vara med talar du bara om det för personalen när de kommer fram till dig.

För dig som besöker Gislaveds återvinningscentral som privatperson

Kamerorna kommer att registrera även privatpersoners registreringsskyltar, men ingen faktura skickas ut. Bilderna sparas enbart under tiden som testet pågår.

Om du besöker oss med företagsbil, företagssläp eller lätt lastbil för att lämna privat avfall ska detta föranmälas till kontakt@samiljo.se under kontaktcenters öppettider. Ange

  • Vilken återvinningscentral du ska besöka
  • Vilken dag du ska göra besöket
  • Registreringsnummer på företagsbilen/-släpet
  • Vilket företag bilen/släpet är registrerad på.

Varför testas identifiering av registreringsskyltar?

SÅM:s uppdrag är att öka servicegraden till våra abonnenter, bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, samt förbättra förutsättningarna för att ta vår region högre upp i den så kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, återanvändning och återvinning. Detta test är ett led i vårt uppdrag.

Det finns flera befintliga lösningar för inpassering till en återvinningscentral. En vanlig lösning är bommar som släpper in bilar efter att du som avfallslämnare identifierat dig i en terminal. Detta system är väl beprövat på återvinningscentraler i Sverige. Betalsystemet med identifiering av registreringsnummer som nu testas på Gislaveds återvinningscentral har däremot inte testats i Sverige tidigare. SÅM är en av de första återvinningscentralerna i Sverige att prova systemet, i samarbete med företaget Optidata.

Hur länge sparas bilderna?

Vid infarten till Gislaveds återvinningscentral kommer två kameror att monteras. Kamerorna tar bilder på bilens registreringsskylt framifrån och bakifrån. Personer i bilen fotograferas inte. Bilderna sparas enbart under tiden som testet pågår.

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.