Mottagningsyta för grönavfall
i Hillerstorp

2023-07-07

I början av året stängde gröntippen i Hillerstorp på grund av strandskydd. Nu har en tillfällig mottagningsyta för grönavfall iordningställts.

Den tillfälliga mottagningsplatsen ligger i anslutning till Hillerstorps återvinningscentral. Arbete för att kunna anlägga en ny permanent gröntipp i Hillerstorp pågår.

Hitta till Hillerstorps återvinningscentral Länk till annan webbplats.

Vy över den tillfälliga mottagningsytan för grönavfall vid Hillerstorps återvinningscentral.

Fler nyheter

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.