Lagkrav på utsortering av matavfall och fastighetsnära insamling av förpackningar

2023-06-09

År 2024 sker lagändringar kring avfallshantering som påverkar dig. Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall, s.k. biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall (Förordning SFS 2022:1871).

Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Regeringen har även beslutat om nya regler som gör det enklare att sortera förpackningsavfallet. Syftet är att fler förpackningar ska återvinnas och behovet av nya råvaror minska, vilket i sin tur gynnar den gröna omställningen genom lägre koldioxidutsläpp. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

Utifrån kommande lagändringar blir avfallsabonnemanget fastighetsnära insamling, FNI, obligatoriskt för småhus under sista halvan av år 2023.

SÅM kommer att påbörja byte till FNI-kärl hos abonnenter vars avfallsabonnemang idag inte omfattar utsortering av matavfall och förpackningar vecka 32. Du kommer att få mer information inför bytet.

BOENDE I FLERFAMILJSHUS

Du som bor i lägenhet kommer att få tillgång till minst två olika kärl där du vanligen slänger ditt avfall; matavfall och restavfall. Senast den 1 januari 2027 kommer ditt boende ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

FASTIGHETSÄGARE FLERFAMILJSHUS

Ägare till flerfamiljsfastigheter som i dagsläget inte har separat insamling av matavfall behöver ta kontakt med SÅM. Vi hjälper gärna till att beräkna antal kärl för mat- respektive restavfall utifrån fastighetens behov. Vi kan även ge råd kring kärluppställning eller miljörum. Införandet av fastighetsnära förpackningsinsamling kommer därefter att ske successivt under åren 2024-2026.

VERKSAMHETER

Även verksamheter behöver höra av sig till SÅM för att teckna abonnemang för matavfallsutsortering. SÅM hjälper gärna till att beräkna antal kärl för mat- respektive restavfall, storlek och lämpligt tömningsintervall utifrån verksamhetens behov. Vi kan även ge viss rådgivning kring exempelvis kärluppställning eller miljörum.

Kommunerna får insamlingsansvaret

De nya bestämmelserna innebär också att Sveriges kommuner från och med 2024 får det operativa ansvaret för insamling av förpackningsavfall hos hushåll. I Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har SÅM det kommunala renhållningsansvaret och kommer därför som tidigare att ansvara för insamlingen av såväl matavfall och förpackningar. SÅM kommer även att ansvara för återvinningsstationerna.

Undrar du över något? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på tel 010-414 47 00 eller kontakt@samiljo.se.

Dekorativ bild på ett fält med lavendel.

Fler nyheter

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.