Samarbete med tradera i Gnosjö

2023-04-20

Under våren testade Samverkan Återvinning Miljö ett komplement för ökat återbruk vid återvinningscentralen i Gislaved; försäljning genom Donera med Tradera Länk till annan webbplats. där intäkterna går till välgörande ändamål. Nu utökas samarbetet med Tradera till att också omfatta Gnosjö återvinningscentral.

På återvinningscentralerna i GGVV-regionen finns goda samarbeten med lokala second hand-aktörer som i viss mån har möjlighet att hämta saker som lämnats in till Ge och Ta, för vidare försäljning. I januari 2023 påbörjade SÅM ett samarbete med Tradera för försäljning av enstaka prylar av värde som lämnats in på återvinningscentralen i Gislaved (Mossarp). Nu utökas samarbetet till att även omfatta återvinningscentralen i Gnosjö (Gynnås).

Samarbetet med Tradera är tänkt att fungera som ett komplement till den Ge och Ta-verksamhet som redan finns på våra återvinningscentraler. Under tiden som Tradera-försäljningen har testats på Gislaveds återvinningscentral har vi tillsammans skänkt över 1 000 kr till Cancerfonden. Genom att ta tillvara på enstaka prylar av värde även på återvinningscentralen i Gnosjö kan vi fortsätta att kombinera återbruk med välgörenhet.

Precis som tidigare finns märkta platser där du som privatperson kan lämna det du har över och hämta det du behöver. Det som lämnas till Ge och Ta kan komma att hämtas av lokal second hand-aktör eller säljas till förmån för välgörande ändamål på Tradera. Just nu går intäkterna till Cancerfonden, men det finns många organisationer med olika inriktningar anslutna till Traderas samarbetspart Pennybridge, varför vald mottagare kan komma att ändras med tiden.

Att ta tillvara på de resurser som redan finns är en viktig nyckel för att skapa en hållbar framtid. Genom att välja återbruk när det är möjligt kan vi bidra till att minska behovet av nytillverkning och spara på såväl naturresurser som mängden koldioxidutsläpp, föroreningar och avfall. Alla kan vara med i omställningen till en mer cirkulär ekonomi genom att välja andra hand i första hand.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Jonatan Rosenquist, Förbundsdirektör, SÅM
Telefon: 010 - 414 47 00, e-post: jonatan.rosenquist@samiljo.se

Bilden visar en låda för avfallssortering, inklusive en behållare för matavfall.

Fler nyheter