Vad händer med plasten?

Den senaste tiden har det rapporterats i media om att fler än hälften av Sveriges kommuner inte återvinner plast som lämnas till återvinningscentralerna. Med anledning av detta vill vi förtydliga vad som sker med den plast som Samverkan Återvinning Miljö, SÅM samlar in inom GGVV-regionens fyra kommuner.

Plastförpackningar som samlas in via kärl

Förpackningar av plast som samlas in via soptunnan genom abonnemanget Fastighetsnära insamling (FNI), körs till våra omlastningsstationer i Värnamo och Gislaved. En första okulär bedömning av plastfraktionen görs redan när sopbilschaufförerna öppnar locket till soptunnan vid fastigheten. Finns det några synbara felsorteringar så töms inte kärlet och fastighetsägaren meddelas att de måste rätta till felsorteringen innan kärlet kan tömmas.

Vid våra omlastningsstationer tippas allt material som samlats in, hålls åtskilt samt kontrolleras okulärt så att inget är felsorterat. Materialet omlastas sedan i stora containrar (42m³) för att optimera transporterna. Alla utgående transporter vägs på vågen vid våra omlastningsstationer och körs sedan till Remondis på Torsvik där förpackningarna vägs, kontrolleras och balas. I och med denna leverans har förpackningarna lämnats över till förpackningstillverkarnas producentansvarsorganisation, Förpackningsinsamlingen (FTI).

Under 2022 levererade SÅM ca 560 ton plastförpackningar från omlastningsstationerna fördelat i 182st containrar vilket motsvaras 3,5 containrar i veckan.

Från Remondis transporteras sedan balarna till Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala. I Motala sker en sortering i en modern anläggning för plaståtervinning. Mjuka och hårda plastförpackningar separeras med hjälp av trumsiktar, tryckluft och ballistiska separatorer. Därefter skannas varje plastförpackning med infrarött ljus för att identifiera vilket plastmaterial den är tillverkad av. Utifrån materialet sorteras förpackningarna i olika fraktioner och går vidare till tvätt och återvinning (s.k. granulering) hos FTI:s samarbetspartners. Det återvunna plastmaterialet, granulatet, kan sedan användas vid tillverkningen av nya produkter.

Film: Så fungerar återvinningen av plastförpackningar

Besök FTI:s anläggning Svensk Plaståtervinning i Motala

https://youtu.be/ZshMZCL_G8k Länk till annan webbplats.
https://www.svenskplastatervinning.se/site-zero/ Länk till annan webbplats.

Hårdplast som samlas in på återvinningscentralerna

Hårdplast som inte är plastförpackningar, till exempel pulkor, plastleksaker, plasthinkar och plastdunkar, samlas in i containrar på flera av SÅMs återvinningscentraler. Därifrån transporteras de vidare till lokala entreprenörer i Lanna och Sexdrega för materialåtervinning.

Under förra året erbjöd vi insamling av hårdplast på tre av våra återvinningscentraler. Totalt skickade vi under 2022 knappt 144 ton hårdplast till materialåtervinning. Året dessförinnan, 2021 var motsvarande siffra drygt 139 ton från de tre återvinningscentralerna.

Från och med 2023 har SÅM separat insamling av hårdplast på fem av våra återvinningscentraler; Stomsjö, Vaggeryd, Mossarp, Gynnås och Smålandsstenar och arbetar för att kunna införa separat insamling av hårdplast på samtliga anläggningar.

Varför återvinns inte all plast som samlas in i Sverige?

Att återvinna plast kan vara komplicerat och kostsamt, inte heller all plast som samlas in idag är möjlig att återvinna. Idag finns många olika sorters plast som inte kan blandas, vilket försvårar och fördyrar återvinningen.

Samtidigt kan den återvinningsbara plasten återvinnas om och om igen och metoderna för återvinning utvecklas ständigt. Därför är det viktigt att vi lämnar all plast till återvinning.
Den plast som inte kan återvinnas energiåtervinns istället genom att eldas i fjärr- och kraftvärmeverk och blir till eftertraktad fjärrvärme och el.

Mer om materialet plast, om hållbar plastanvändning och plaståtervinning finns på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Närbild på en stor mängd plastkorkar i olika färger.

Foto: Pixabay.com

Fler nyheter