En sandlåda med uppfällda sittbänkar står på en gräsmatta. Bredvid står en trädgårdsbänk i vitt trä och en zinkbalja med planterade lila penséer. Solen skiner.

Bygg en sandlåda av återbruksvirke

2022-07-07

Att ta vara på material som redan finns är ett viktigt steg för miljön och en hållbar framtid. Här visar vi steg-för-steg hur du kan bygga en sandlåda till trädgården av återbruksvirke, i det här fallet från Ge och Ta på en av våra återvinningscentraler. Även gångjärn och en hel del av skruvarna är återanvända. Lycka till!

Konstruktionsritning för en sandlåda.

1. Gör en skiss eller som här ritning av det du tänker bygga. Det går bra med en enkel skiss med papper och penna.

Ha en plan, men var beredd på att anpassa den utifrån vad du hittar för återbruksmaterial. Bestäm vilken storlek sandlådan ska ha, i detta projekt är den 1200*1200 mm. Hörnstolparna är 70*70mm, och det gamla altangolvet som återbrukas är trallvirke 120*28 mm. 

Välj en lämplig placering, gärna på en skuggig plats i trädgården. Gräv bort eventuell matjord.

Bilder av gammalt virke på en återvinningscentral.

2. Samla lämpliga delar återbruksvirke, antingen om du har virke själv sedan tidigare att återanvända, kan få av någon eller som här - hitta på Ge och Ta på en återvinningscentral.

En cirkelsåg sågar i ett virkesstycke.

3. Om behov finns, såga bort de delar av virket som är sämst. Obs, brädorna till locket ska inte sågas i rätt längd vid detta moment. För bästa resultat rensågas detta när allt är monterat. Försäkra dig om att skruvar och spikar inte sitter kvar där du ska såga.

Bild på hörnstolpar till sandlådan som är sågade i hörnen till rätt vinkel.

5. Börja med att såga hörnstolparna i rätt längd. I detta projekt 385 mm.

6. Ställ klingans på samma höjd som sargbrädans tjocklek, i detta fall 28 mm samt anhållet på 28 mm, såga hörnstolparna från två håll så att hörnen försvinner. Tips - provsåga ett litet jack och kontrollmät, justera anhållet och/eller klingans höjd vid behov.

Hörnstolparna till sandlådan som spetsats till i änden.

7. Eftersom sargen ska slås ned med slägga spetsats med fördel hörnstolparna. Detta moment kräver ingen precision men var försiktig!

En hand håller i en slipmaskin och slipar en bräda.

8. Slipa av ytorna med en excenterslip eller sandpapper.

Sandlådans yttre sarg som slås ner i marken med en slägga.
9. Välj ut de bästa bitarna till sargen eftersom de delvis kommer vara nere i marken och såga alla i samma längd.

10. Skruva fast samtliga sargbrädor som i detta fallet är 8 st och har den ursprungliga bredden 120 mm. Eftersom brädornas tjocklek är 28 mm kommer de att liva med hörstolpens yttersida.

11. Slå ner sargen med en slägga. För att skydda konstruktionen kan man med fördel lägga en av spillbitarna mellan när man slår ner sargen. Kontrollera med vattenpass så att sargen är i vattring.
Brädor till sandlådans lock klyvs med en såg

12. I detta projekt klyvdes brädorna till locket så att bredden blev 95 mm för att passa sandlådans mått. Fördelen är också att det ger möjlighet att såga bort mindre skador eller ”fula” kvistar.

13. Runda av de vassa kanterna med en överhandsfräs alternativt sandpapper.

Brädor som slipas med en överhandsfräs.

14. Slipa av brädorna så blir de som nya! Bilderna visar samma bräda före och efter slipning.

Brädor i närbild

15. Placera ut alla brädor och fördela gliporna så att du är nöjd. Skruva fast de 2 yttersta brädorna i sargen på varje sida av sandlådan samt montera gångjärnen på ovansidan mellan bräda nr 2 och 3.

Locket till sandlådan uppfällt som en soffa

16. Vänd upp bräda nr 3 med gångjärnet och placera bräda nr 4 bredvid och förankra de båda med en list.

17. Montera gångjärn mellan bräda nr 4 och 5 på lockets ”undersida”.
En cirkelsåg kapar till brädorna på sandlådans lock till samma längd.

18. Vik ner locken på båda sidorna som nu består av bräda 1-5. Placera ut de 2 sista brädorna i mitten av locket och skruva fast listerna i bräda nr 5 och 6.

19. Detta moment kan vara lite knivigt och man får prova att vika upp och vika ner och mäta ett par gånger innan man hittar rätt. Listerna ska vara lite längre än 2 brädor eftersom de går ner som ett stöd mot sargen när man fäller upp locket. När du är nöjd och allt är skruvat – rensåga kanten på locket.

Färdig sandlåda

20. Sandlådan är färdig, bra jobbat! För att undvika att ryggstödet faller ner och att barnen klämmer sig bör man montera en kasthake med spärr på varje sida. Öglan i ryggstödets nedre del på baksidan och kasthaken i sargens övre del.

Fler nyheter