Nu blir det ännu enklare att välja återbruk

Återbrukskonceptet Ge och Ta på SÅM:s återvinningscentraler är bekant för många. Nu gör vi det ännu enklare att göra mer hållbara val. Från och med idag lanserar vi nya skyltar och anslag samt ett konceptmärke för Ge och Ta som tydligt visar var på återvinningscentralerna du kan hämta och lämna material som kan få ett längre liv.

Med de nya skyltarna hoppas vi göra det tydligt och enkelt att hitta inne på återvinningscentralen men också skapa en igenkänning för Ge och Ta mellan våra olika anläggningar. Anslagen sitter i huvudsak i anslutning till olika avfallsfraktioner och på andra avgränsade platser.

Ett komplement till second hand

SÅM vill arbeta aktivt för att minska avfallet i GGVV-regionen. Med Ge och Ta erbjuder vi återbruk i enklare form som komplement till annan second handverksamhet. Här ingår avfall som virke, sten och tegel men också reservdelar till hushållsmaskiner så som ugnsgaller, bestickkorgar och microtallrikar. Utöver detta finns även krukor, böcker och i viss mån saker som de second handverksamheter vi samarbetar med väljer att inte sälja, men som fortfarande är viktiga resurser att ta om hand och använda på nytt. Exakt vad som finns och i vilken omfattning kan i viss mån variera mellan anläggningar och över tid eftersom det styrs av vilka material och saker som lämnas in.

välj andra hand i första hand

Ge och Ta skapar vi tillsammans – för att konceptet ska fungera behöver vi hjälpas åt att tänka ”i andra hand i första hand”, genom att både lämna och att välja återbrukat material. Att ta tillvara på de resurser som redan finns är en viktig nyckel för att skapa en hållbar framtid. Genom att välja återbruk när det är möjligt kan vi bidra till att minska behovet av nytillverkning och spara på såväl naturresurser som mängden koldioxidutsläpp, föroreningar och avfall.

Ha gärna Ge och Ta i åtanke nästa gång du åker till återvinningscentralen för att lämna byggavfall eller något annat som ryms inom Ge och Ta. Är det du ska lämna i bra skick och skulle kunna användas på nytt? Prata gärna med någon av våra medarbetare på återvinningscentralen om du är osäker.

VIKTIGT ATT VETA OM GE OCH TA:

  • Ge och Ta ger dig som privatperson möjlighet att kostnadsfritt lämna och hämta mindre mängder återbruksmaterial för eget behov/egen användning.
  • Det material/de saker du lämnar ska vara i gott skick.
  • Du får välja och hämta material vid de stationer/fraktioner där skyltar för Ge och Ta finns uppsatta. Du får inte plocka från containrar eller andra högar.
  • Återvinningscentralens medarbetare har rätt att flytta material som slängts i containrar/högar till Ge och Ta. Vill du inte att ditt avfall ska gå till återbruk, så ska det göras obrukbart innan det slängs.

Ge och Ta finns idag på följande återvinningscentraler: