klimatutmaning

2022-02-02

Nu kör vi igång en klimatutmaning under februari. Kan detta bli månaden där du minskar din miljöpåverkan?

Här nedan tipsar vi om saker du kan göra under februari för att värna om miljön. Du behöver inte göra allt, men kanske finns det något du kan förbättra? Tillsammans kan vi ta ett steg i rätt riktning. Häng med i vår utmaning och tipsa gärna andra.

Använda gärna #SÅMsklimatutmaning på sociala medier så vi kan följa din klimatresa. Skriv vad du gör för att minska din miljöpåverkan och kom gärna med tips så vi kan inspirera varandra.

Tips på saker du kan testa under februari:

 • Ta kortare duschar.
 • Ta cykeln eller gå istället för att ta bilen.
 • Ät mer vegetariskt.
 • Välj mer närodlat och ekologiskt.
 • Minska ditt shoppande, måste du handla försök att handla begagnat.
 • Kunskap är makt – När vi lär oss mer om klimatpåverkan förstår vi hur viktigt det är att tänka mer på planeten, och på samma gång lär vi oss också vad vi kan göra.

Varför är det viktigt att minska vår klimatpåverkan?

Varför tycker vi att det är bra med en klimatutmaning? Jo, för vi vill ta oss högre upp på avfallstrappan, eller avfallshierarkin. Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas om hand.

I Sverige är vi bra på att återvinna, men vi är även bra på att konsumera. Det leder till att det blir mer och mer avfall. Varje år slänger svenskar nästan 500 kilo avfall per person. Därför behöver vi ta ännu ett kliv upp på avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera. Dessutom måste vi värna om miljön och bli bättre överlag på att inte använda för mycket av naturens resurser.

avfallstrappans steg

Högst upp på avfallstrappan:

 1. Minimera: Se till att skapa så lite avfall som möjligt. Det kan ske genom att varor produceras på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite varor som möjligt. På så sätt sparar vi på jordens resurser och undviker att farliga ämnen sprids i naturen.
 2. Återanvända är steget under. Ibland har vi inte längre användning för våra saker och då ska vi i första hand se om någon annan kan ha användning för det. Eller kanske kan du själv ändra användningsområdet för saken?
 3. Återvinna: Om återanvändningen inte är möjligt ska materialet återvinnas. Till exempel genom att sortera förpackningar, kompostera eller panta burkar.
 4. Utvinna energi: Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el eller värme.
 5. Deponera: Detta är det sämsta alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika.