KRAFTIGT SNÖFALL KAN GE FÖRSENINGAR I SOPHÄMTNINGEN

SMHI varnar för att omfattande snöfall och besvärligt väglag är på väg till våra trakter under de närmaste dagarna. Det kan innebära svårigheter för våra sopbilar att ta sig fram och ge förseningar i sophämtningen.

För att underlätta för våra chaufförer om det blir mycket snö, blir vi väldigt glada om du som har möjlighet hjälper oss med att:

  • Ta bort snö från handtag och lock.
  • Ta bort eventuella snövallar mot gatan och runt kärlen.
  • Skotta och sanda vägen fram till kärlen.
  • Ställa kärlen med stora hjulen ut mot vägen.
  • Om möjligt flytta på kärlen en bit om framkomligheten är dålig.
  • Lösgöra eventuellt fastfruset avfall innan tömning.

Om ditt kärl inte blir tömt på planerad dag, vänligen låt kärlet stå framme tills det blivit tömt, vi kommer så fort vi kan.

Här kan du ta del av aktuell information kring driftstörningar.