Tips på hur du kan motverka fluglarver vid varmt väder

2020-06-22

Värmen påskyndar hushållsavfallets förruttnelseprocess, vilket innebär ökad risk för skadeinsekter och fluglarver. Här kommer därför några tips gällande hantering av ditt avfall under sommarperioden:

1. Förpacka ditt matavfall extra noga.
Matavfallet ska aldrig slängas direkt i kärlet utan alltid förpackas i väl förslutna avsedda papperspåsar, vid varmt väder är detta extra viktigt! Flugor lägger ägg där de kommer åt matavfallet. Tänk torrt och tätt.

2. Låt matavfallet rinna av.
Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i matavfallspåsen.

3. Placera alltid papperspåsen för matavfall i avsedd behållare
Den bruna matavfallsbehållaren är tillverkad för att säkerställa att matavfallspåsen ventileras och på så sätt fungerar optimalt. Om man istället placerar papperspåsen i en tät behållare eller på en plan yta ventileras inte innehållet i påsen. Påsen blir snabbare blöt, det luktar mer och den blir svårare att hantera.

4. Använd biohyllan i kärlet.
Placera alltid påsen på biohyllan i kärlet där den får torka till innan du slänger ner den i kärlet.

5. Spraya lite ättika i botten av kärlet.
Om du har problem med flugor eller fluglarver kan du spraya lite ättika i botten av kärlet

6. Rengör kärlet efter tömning.
Tvätta ur kärlet efter tömning, och skura vid behov med 1 del ättika och 2 delar vatten.

Inför midsommar kan avvikelser i sophämtningen ske, till exempel tidigarelagd tömning. Du kan se din aktuella tömningsdag via vår hämtningskalender på hemsidan! Låt ditt kärl stå framme tills det blivit tömt.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Besök inte våra återvinningscentraler om det inte är absolut nödvändigt. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna lokala råd. Vänta med att slänga ditt grovafall om det inte är absolut nödvändigt.
Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik från SÅM. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor