Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret du söker eller om du har enskilda abonnemangsfrågor är du välkommen att kontakta oss.

Avfallsförebyggande åtgärder

Vad kan jag göra för att minska mitt avfall?

Knapp: Expandera för svar

Det finns många små åtgärder som kan minska ditt avfall. Till exempel kan du tänka på att inte köpa mer än du behöver, reparera saker som gått sönder istället för att slänga, sätt upp en "Nej tack till reklam"-skylt på bredlådan och välj e-faktura istället för pappersfaktura.

Göteborgs Stad har gjort en lista med 30 sätt att minska sitt avfall. Vid varje tips kan du se hur hur stora effekterna blir i form av minskat avfall, minskad klimatpåverkan och hur mycket pengar du kan spara. Den som tidigare inte gjort någon av åtgärderna som föreslås kan minska sitt avfall med 420 kg, sin klimatpåver­kan med 900 kg CO2e och sina kostnader med 26 000 kronor per år. Läs tipsen från Göteborgs Stad här. Länk till annan webbplats.

Vad betyder koldioxidekvivalent / CO2e?

Knapp: Expandera för svar

Koldioxidekvivalent eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till den globala uppvärmningen. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet.

Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man enkelt jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten.

Fakturering

Varför har jag fått en fast avgift på min faktura?

Knapp: Expandera för svar

Den fasta avgiften betalas av samtliga abonnenter, oavsett bostadsform. Den fasta avgiften finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, del av administration, information m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt och ska täcka hämtnings- och behandlingskostnader.

Läs mer om renhållningstaxan.

Hur får jag min faktura?

Knapp: Expandera för svar

Du som privatperson kan få din faktura via Kivra, e-faktura, pappersfaktura eller välja att betala med autogiro. Företag kan faktureras både via e-faktura/SVE-faktura och via mejl.

Läs mer om SÅMs faktureringsrutiner.

Beloppet på min faktura stämmer inte, vad har hänt?

Knapp: Expandera för svar

Om beloppet på din faktura inte verkar stämma, vänligen kontrollera att abonnemangsform, storlek på kärl och hämtningsintervall är korrekt. Notera även att den faktura du nu fått avser tre månader. Kanske har du tidigare fått fakturan med annat intervall, och att beloppet därför är högre än vanligt.

Taxorna justeras i slutet av varje år, vilket kan innebära att din faktura har ett annat belopp än den tidigare haft. Om beloppet på din faktura ändå inte verkar stämma, vänligen kontakta oss.

Hur ser jag på min faktura att jag delar kärl med grannen?

Knapp: Expandera för svar

Om du delar kärl 50/50 % med en granne står det 0,5 efter kärl 1 på fakturan.

Delar ni exempelvis 20/80 % står det 0,2 respektive 0,8 efter kärl 1 på fakturan.

Jag har bytt kärl under perioden fakturan avser, hur ser jag det?

Knapp: Expandera för svar

Om du har bytt kärl under perioden som fakturan avser finns det två sorters kärl på din faktura. Titta noga på datumen för de respektive abonnemangen.

Jag har inte fakturerats något för kärl 2, varför är det så?

Knapp: Expandera för svar

Det är som det ska vara, hela kostnaden för abonnemanget ligger på kärl 1.

Fastighetsnära insamling (FNI)

Vad innebär fastighetsnära insamling?

Knapp: Expandera för svar

Fastighetsnära insamling innebär att insamlingen sker nära fastigheten. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar. Detta gäller även verksamheter med samlokaliserad avfallshantering. Vår erfarenhet är att FNI-systemet uppskattas och vi kan se att andelen material som gått till återvinning ökat avsevärt.

Villa och fritidshus

Från och med andra halvan av 2023 blir abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) för villa- eller fritidshusägare. Abonnemang som omfattar osorterat avfall kommer att upphöra.
I FNI-abonnemanget ingår två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. Systemet låter dig sortera matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar direkt i dina kärl och få detta hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats. Bläddra gärna i Handbok för fastighetsnära insamling (FNI), (pdf 2,5 MB) Pdf, 2.5 MB. eller titta på filmen som visar hur en fyrfacksbil fungerar.

Flerbostadshus

Du som bor i flerbostadshus kommer 2024 få tillgång till minst två olika kärl där du vanligen slänger ditt avfall; matavfall och restavfall. Senast den 1 januari 2027 kommer ditt boende ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

För att SÅM ska kunna möjliggöra fastighetsnära insamling för alla flerbostadsfastigheter till senast 1 januari 2027, kommer införandet att ske successivt under åren 2024-2026.


Varför FNI?

Knapp: Expandera för svar

Med abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) är du med och bidrar till att en större mängd material återvinns, vilket innebär ett besparande av naturens resurser. Det matavfall du sorterar ut kan tas tillvara för att producera växtnäring samt gas för fordonsdrift. Dessutom slipper du att mellanlagra stora mängder förpackningar, lampor, batterier och småelektronik i ditt hem och kan istället sortera detta direkt i dina avfallskärl och få det hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats. Titta på filmen som visar hur en fyrfacksbil fungerar.

Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för hushåll att sortera ut matavfall och senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av förpackningsavfall av papper, plast, ofärgat- respektive färgat glas och metall.

För dig som är villa- eller fritidshusägare innebär det att du kommer att få abonnemanget FNI eller FNI med hemkompostering (för abonnemanget FNI med hemkompost krävs ett positivt beslut från den nämnd i din kommun som ansvarar för tillsyn gällande avfallsfrågor.)

Bläddra gärna i Handbok för fastighetsnära insamling (FNI), (pdf 2,5 MB) Pdf, 2.5 MB..

Hur stora är FNI-kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Ett FNI-kärl rymmer 370 liter, och är indelat i fyra olika fack. Konceptet består av två kärl och en elektronikbox, totalt elva avfallsslag.

Måtten på ett FNI-kärl är: höjd 112 cm, bredd 78 cm, djup 87 cm. Läs mer om kärlen och dess placering.

Hur mycket rymmer de olika facken i respektive FNI-kärl?

Knapp: Expandera för svar

Kärl 1:
Restavfall: 156 liter
Matavfall: 114 liter
Färgat glas: 30 liter
Tidningar och returpapper: 60 liter

Kärl 2:
Pappersförpackningar: 171 liter
Plastförpackningar: 114 liter
Ofärgat glas: 30 liter
Metallförpackningar: 45 liter

Kan jag dela FNI-kärl med en granne?

Knapp: Expandera för svar

Ja, det finns möjlighet att dela FNI-abonnemang med grannen. Ni kan inte välja att dela enbart det ena kärlet, utan man delar i sådana fall på hela abonnemanget, vilket innebär att ni har båda fyrfackskärlen gemensamt. Ni får däremot varsin elektronikbox och varsin matavfallsbehållare, samt matavfallspåsar efter behov.

Observera att varje hushåll ändå betalar den fasta avgiften (som avser administration, återvinningscentraler etc) men den rörliga avgiften delas upp mellan er så att ni får varsin faktura.

Om du vill dela kärl med en granne ber vi dig mejla eller ringa vårt kontaktcenter för hjälp.

Kan man välja en annan indelning på facken i FNI-kärlen än vad som är standard?

Knapp: Expandera för svar

Nej, det är standardindelningen som gäller. Detta beror på att olika avfall ska kunna hållas isär. När ett fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack och avfallet hålls på så sätt isär. Sedan transporteras avfallet till en omlastningsstation där varje fraktion töms var för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport. Titta på filmen som visar hur en fyrfacksbil fungerar.

Bläddra gärna i Handbok för fastighetsnära insamling (FNI), (pdf 2,5 MB) Pdf, 2.5 MB.

Hur fungerar elektronikboxen?

Knapp: Expandera för svar

I abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) som gäller för villa- eller fritidshusägare, ingår en elektronikbox. I den kan du lämna batterier, mindre ljuskällor, mobiltelefoner och mobilsladdar. Boxen är indelad i tre fack – ett för varje avfallsslag (ljuskällor, elavfall och batterier) - och förvaras inomhus.

När elektronikboxen är full och i behov av tömning hänger du på tömningsdagen fast boxen på ett av de stora kärlen. Locket på elektronikboxen måste vara helt stängt vid uthängning på kärlet, så se till att den inte blir överfull. Efter tömning är det viktigt att du tar in den tomma boxen in igen, den ska inte alltid hänga på kärlet.

Bläddra gärna i Handbok för fastighetsnära insamling (FNI), (pdf 2,5 MB) Pdf, 2.5 MB.

Vad händer om jag sorterar fel?

Knapp: Expandera för svar

Ditt avfall kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Genom att hålla isär olika material
och se till att avfallet tas om hand på rätt sätt kan det mesta återvinnas och bli nya produkter.
Chauffören som hämtar avfallet gör en okulär besiktning innan tömning. Om en felsortering uppmärksammas kan det bli så att kärlet inte töms och att du får betala en felsorteringsavgift.

Om exempelvis annat än matavfall slängs i matavfallspåsen så kan hela lasset med insamlat matavfall i den sopbilen förstöras, vilket innebär att det måste köras till förbränning istället för att omvandlas till biogas.

Det är viktigt att rätt avfall hamnar på rätt plats. Är du osäker så kontakta gärna oss eller läs i vår sorteringsguide.

Ge och Ta

Vad kan jag hämta/lämna på Ge och Ta?

Knapp: Expandera för svar

I Ge och Ta ingår avfall som virke, sten och tegel men också reservdelar till hushållsmaskiner så som ugnsgaller, bestickkorgar och microtallrikar.

Utöver detta finns även krukor, böcker och i viss mån saker som de second hand-verksamheter vi samarbetar med väljer att inte sälja, men som fortfarande är viktiga resurser att ta om hand och använda på nytt.

Exakt vad som finns och i vilken omfattning kan i viss mån variera mellan anläggningar och över tid eftersom det styrs av vilka material och saker som lämnas in. Observera att det du lämnar till Ge och Ta kan komma att hämtas av second hand-aktör eller säljas via Tradera (överskottet går till välgörande ändamål).

Läs mer om återbrukskonceptet Ge och Ta.

Kommunikation

Skickar ni SMS?

Knapp: Expandera för svar

Eftersom sophämtning och slamtömning i hög grad påverkar din vardag är det viktigt för oss att du så snabbt som möjligt får information om eventuella driftstörningar. Vi använder oss därför av ett sms-verktyg för att nå ut med viktig information till dig som abonnent, till exempel om din sophämtning riskerar att försenas. Du kan registrera eller avregistrera ditt mobilnummer här.

Du som har enskild avloppsanläggning kan anmäla via ett separat formulär om du önskar få en kvittens via SMS Länk till annan webbplats. när din anläggning har tömts.

Vi publicerar också driftinformation Länk till annan webbplats. på hemsidan.

Hur har ni fått mitt nummer?

Knapp: Expandera för svar

Vi samarbetar med en leverantör som dagligen hämtar information om mobilabonnemang från Sveriges alla mobiloperatörer. Om du är vår kund, och har en mobiltelefon som är registrerad på en adress där vi sköter sophämtning och/eller slamtömning, så kommer du alltså automatiskt att få våra SMS-utskick. Observera att SMS-utskicken aldrig kommer att användas för någon form av försäljning eller marknadsföring.

Du kan registrera eller avregistrera ditt mobilnummer här.

Varför får mitt barn SMS av er?

Knapp: Expandera för svar

Vi samarbetar med en leverantör som dagligen hämtar information om mobilabonnemang från Sveriges alla mobiloperatörer. Om du är vår kund, och har en mobiltelefon som är registrerad på en adress där vi sköter sophämtning och/eller slamtömning, så kommer du alltså automatiskt att få våra SMS-utskick. SMS-systemet fungerar så att samtliga mobilnummer som finns registrerade på en adress kommer att få SMS från oss.

Observera att SMS-utskicken aldrig kommer att användas för någon form av försäljning eller marknadsföring.

Du kan registrera eller avregistrera ditt mobilnummer här.

Varför får inte jag era SMS?

Knapp: Expandera för svar

Om ditt mobilnummer inte är registrerat på den adress som utskicket avser, så får du inget automatiskt SMS från oss. Detta åtgärdar du enkelt genom att registrera ditt mobilnummer här.

Enstaka abonnenter som valt att behålla abonnemanget blandat mat- och restavfall får sitt kärl tömt av tvåfacksbilen (som normalt tömmer flerbostadshus). Dessa abonnenter kan tyvärr inte få SMS vid driftstörningar. Får du inte SMS från oss vid driftstörningar, trots att du är registrerad i SMS-tjänsten kan du kontakta oss så tittar vi i våra körlistor om du är en av de enstaka abonnenterna.

Personuppgifter

Hur behandlas mina personuppgifter?

Knapp: Expandera för svar

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem för att kunna utföra soptömning och slamtömning, samt för att vi kan fakturera för levererade tjänster. Vi behandlar aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

Mer information om dina rättigheter och om hur SÅM behandlar personuppgifter finns på webben samt i vår integritetspolicy Länk till annan webbplats. som du kan ta del av i sin helhet här på webbplatsen. Du kan också ta del av SÅM:s integritetspolicy som pdf (178 kB). Länk till annan webbplats.

Slam och latrin

När hämtas mitt latrinkärl?

Knapp: Expandera för svar

Latrinhämtning sker efter budning. Hämtningen sker med flakbil inom 5 arbetsdagar efter beställning.

Läs mer om latrinhämtning.

Vad är det för mått på latrinkärlet?

Knapp: Expandera för svar

Bredd 395 mm
Djup 395 mm
Höjd 430 mm
Volym cirka 37 liter

Läs mer om latrinhämtning.

När töms min enskilda avloppsanläggning?

Knapp: Expandera för svar

Tömningen av brunnar, minireningsverk och i vissa fall slutna tankar är schemalagd och genomförs en gång per år utan att beställning behöver göras. Tömningen aviseras i förväg.

Du kan anmäla att du önskar få ett SMS när din anläggning har tömts. Om vi inte har kunnat utföra en tömning eller om problem med avloppsanläggningen har uppmärksammats i samband med tömning skickas inget SMS. Vi kommer då istället att kontakta dig via brev eller e-post. Anmäl dig till SMS-kvittens.

Läs mer om tömning av enskild avloppsanläggning.

Kan jag skaffa en egen sugslang till min enskilda avloppsanläggning?

Knapp: Expandera för svar

Har du en avloppsanläggning som ligger längre än 10 meter från slambilens uppställningsplats kan du köpa en egen sugslang och lägga ut när det är dags för tömning, och på så sätt slippa slangdragningstillägg. Slangen går att köpa både som färdigmonterad och i lösa delar från både internet eller lokala företag.

Läs mer om sugslang till enskild avloppsanläggning.

Hur gör jag för att beställa en extra eller akut slamtömning?

Knapp: Expandera för svar

Extratömning beställs via kontaktcenter. Vid behov av akut slamtömning utanför kontaktcenters öppettider ringer du journumret 0371-500 97. Observera att jourtaxa utgår vid akut tömning.

Jag ska flytta, vad behöver jag tänka på?

Knapp: Expandera för svar

Om du ska flytta till eller från ett hus med slambrunn behöver du anmäla ett ägarbyte. Det gör du enkelt genom att fylla i blanketten för anmälan om ägarbyte.

Sophämtning

Mitt sopkärl har inte blivit tömt, vad gör jag då?

Knapp: Expandera för svar

Om vi har missat att tömma ditt kärl eller om du har missat att ställa ut det, hör av dig till kontaktcenter.

Våra chaufförer gör sitt bästa för att komma och tömma dina kärl men vid besvärligt väglag, till exempel mycket snö eller ishalka, kan det bli förseningar. Se till att skotta och sanda till hämtningsplats och eventuell vändplan under vintertid, så att vi kommer åt ditt kärl. Vid besvärligt väglag kan du låta ditt kärl stå tills det blivit tömt, vi kör ikapp så fort vi kan.

Vad gör jag när mina matavfallspåsar är slut?

Knapp: Expandera för svar

Du som har FNI-kärl kan enkelt beställa nya matavfallspåsar genom att flytta indikatorn som finns på handtaget till sopkärl 1 åt höger i samband med sophämtning. Chauffören till sopbilen ser då detta och lämnar en omgång påsar vid ditt kärl. Skulle du ändå inte få påsar, vänligen fyll i en felanmälan så att vi kan påtala detta för vår entreprenör.

Du som bor i lägenhet vänder dig till din hyresvärd för att beställa nya matavfallspåsar.

Du kan även hämta nya matavfallspåsar på återvinningscentralen eller på SÅMs kontor på Centralplan 5 i Skillingaryd.

Vad gör jag om något av facken i FNI-kärlen inte räcker till?

Knapp: Expandera för svar

En del abonnenter har svårt att få plats med plasten i avsett fack. Från 2023 finns det möjlighet till ett extra kärl för plast- och pappersförpackningar eller restavfall. För att beställa ett sådant vänder du dig till kontaktcenter.

Vi rekommenderar även:

  • Att du är noga med att använda minimizern för att förpacka din mjukplast ordentligt innan du slänger den i sopkärlet.
  • Att du åker till en återvinningsstation vid större inköp som ger mycket förpackningsmaterial av plast eller papper. Fyrfackskärlen är inte dimensionerade för att rymma förpackningar av dessa slag.
  • Att du försöker tänka till vid inköp och om möjligt välja varor som inte är inplastade. På så sätt kan vi påverka producenterna att minska mängden plastförpackningar.


Jag ska flytta, vad behöver jag tänka på?

Knapp: Expandera för svar

Om du ska flytta till eller från ett hus med abonnemang för sophämtning behöver du anmäla ett ägarbyte. Det gör du enkelt genom att fylla i blanketten för anmälan om ägarbyte.

När hämtas mitt trädgårdsavfall?

Knapp: Expandera för svar

Om du har ett grönabonnemang så hämtas ditt trädgårdsavfall varannan vecka, mellan april och mitten av november, totalt 16 gånger. För info om vilka tömningsdagar som gäller för just dig, se vår hämtningskalender.

Observera att abonnemanget för hämtning av trädgårdsavfall inte kan nytecknas efter den 1 januari 2023.

Mina matavfallspåsar läcker, vad ska jag göra?

Knapp: Expandera för svar

Tänk på att låta matavfallet rinna av ordentligt i vasken innan du slänger ner det i påsen. Använd gärna en diskskrapa när du plockar upp det, på så sätt blir du av med överflödig vätska. Du kan också slänga använt hushållspapper i matavfallspåsen, det hjälper till att suga upp eventuell vätska.

Använd den ventilerade behållaren för matavfallspåsar som du har fått av SÅM, den hjälper till att förhindra läckage. Fyll din matavfallspåse till den streckade randen, vik ihop den ordentligt och bär den gärna upp och ned till sopkärlet.

Hur ska jag placera mina kärl?

Knapp: Expandera för svar

På planerad hämtningsdag ska sopkärlen vara utställda senast klockan 06.00 vid din tomtgräns i anslutning till farbar väg där sopbilen kan stanna. Handtaget och de stora hjulen ska vara vända
utåt.

Dina kärl ska stå på en hårdgjord yta utan nivåskillnader som trösklar och kanter för att underlätta hanteringen av kärlen för chauffören. En yta räknas som hårdgjord om hämtningspersonal utan svårigheter kan dra eller skjuta kärlet, såsom exempelvis plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. Gräs, singel och kullersten och liknande ytor som skapar svårigheter för hämtningspersonalen räknas inte som hårdgjorda ytor.

Läs mer om kärl och placering.

Jag har problem med maskar och larver i sopkärlet, vad gör jag?

Knapp: Expandera för svar

Värmen påskyndar hushållsavfallets förruttnelseprocess, vilket innebär ökad risk för skadeinsekter och fluglarver. Här kommer därför några tips gällande hantering av ditt avfall under sommarperioden:

  • Låt matavfallet rinna av ordentligt innan det läggs i påsen för matavfall. Släng gärna använt hushållspapper och använda servetter (ofärgade) i din påse för matavfall. Det suger upp fukten!
  • Fiskrens och räkskal kan du förvara i frysen och lägga i kärlet i samband med sophämtning.
  • Vik ihop påsen för matavfall ordentligt innan du lägger den i sopkärlet.
  • Rengör kärlet invändigt efter tömning och spraya gärna lite ättika i kärlet efteråt.

Måste verksamheter sortera matavfallet?

Knapp: Expandera för svar

Ja, från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall, s.k. biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall (Förordning SFS 2022:1871 Länk till annan webbplats.). Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Utsorteringskravet omfattar även ätlig olja och flytande fett, men inte annat flytande bioavfall.

Läs mer om avfallshämtning för verksamheter.

Sortering

Vad är farligt avfall?

Knapp: Expandera för svar

Enkelt uttryckt kan man säga att produkter som är giftiga, explosiva, brandfarliga, frätande eller smittförande räknas som farligt avfall den dagen du vill göra dig av med dem.

Läs mer om farligt avfall.

Vad är grovavfall?

Knapp: Expandera för svar

Grovavfall är delar av det avfall som normalt uppkommer i ett hushåll, men som inte kan lämnas i sopkärlet. Exempel på grovavfall är möbler, leksaker och andra skrymmande saker av trä, metall eller plast.

Läs mer om grovavfall.

Vad kan jag lägga i min hemkompost?

Knapp: Expandera för svar

I en varmkompost kan du lägga allt rens från kött, fisk och annan mat, äggskal, alla blad och blast från sallad, kål, morötter och andra grönsaker, kaffesump, bröd, vissna blommor och blad, burströ från smådjur och mindre mängder servetter och hushållspapper.

Läs mer om hemkompostering.

Vad är matavfall?

Knapp: Expandera för svar

Matavfall är sådant som blir över och inte kan sparas då du lagar mat eller har ätit. Exempel på matavfall: Skal och rester från grönsaker, frukt och rotsaker. Kött-, fisk- och skaldjursrens, pasta, ris, brödkanter, teblad, tepåsar, vissna blommor, äggskal, ost och pålägg, godis och choklad, hushållspapper, servetter (ofärgade), kaffesump, kaffefilter m.m.

Läs mer om matavfall.

Vad är restavfall?

Knapp: Expandera för svar

Restavfall är det som blir över när du sorterat ut matavfall, förpackningar och tidningar. Avfallet ska vara väl förpackat i knuten påse.

Läs mer om restavfall.

Vad händer med avfallet efter att det hämtats hos mig?

Knapp: Expandera för svar

Matavfallet transporteras till en biogasanläggning där det genom rötning omvandlas till biogas och biogödsel. Restavfallet körs till förbränning och energiutvinning. Plastförpackningar skickas till en balningsanläggning och därefter vidare till Svensk plaståtervinning i Motala, där plasten återvinns och blir nya plastprodukter. Pappersförpackningar återvinns och blir nya pappersprodukter, gammalt glas blir nytt glas och så vidare.

Läs mer om vad händer med avfallet eller titta på filmen som visar hur en fyrfacksbil fungerar.

Vad händer om jag sorterar fel?

Knapp: Expandera för svar

Ditt avfall kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Genom att hålla isär olika material
och se till att avfallet tas om hand på rätt sätt kan det mesta återvinnas och bli nya produkter.
Chauffören som hämtar avfallet gör en okulär besiktning innan tömning. Om en felsortering uppmärksammas kan det bli så att kärlet inte töms och att du får betala en felsorteringsavgift.

Om exempelvis annat än matavfall slängs i matavfallspåsen så kan hela lasset med insamlat matavfall i den sopbilen förstöras, vilket innebär att det måste köras till förbränning istället för att omvandlas till biogas.

Det är viktigt att rätt avfall hamnar på rätt plats. Är du osäker så kontakta gärna oss eller läs i vår sorteringsguide.

Var kan jag lämna textilier?

Knapp: Expandera för svar

Insamlingsbehållare för textilinsamling finns på olika ställen runt om i samhället, vanligen i anslutning till en återvinningsstation. På våra sju av våra återvinningscentraler finns det gröna boxar från Emmaus Åkvarn Länk till annan webbplats. (Bredaryd, Rydaholm och Värnamo), Human Bridge Länk till annan webbplats. (Gnosjö och Vaggeryd) samt Humana second hand Länk till annan webbplats. (Gislaved och Smålandsstenar).

På Hillerstorp återvinningscentral finns i dagsläget ingen insamling av textilier.

Verksamhetsavfall på återvinningscentralen

Vad gäller för verksamhetsavfall på återvinningscentralerna?

Knapp: Expandera för svar

Våra återvinningscentraler är i första hand till för kommuninvånarna i Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd, som betalar för vår tjänst via avfallstaxan. Ni som har företag eller verksamhet betalar inte via avfallstaxan men har ändå möjlighet att lämna mindre mängd verksamhetsavfall mot en avgift. Då behövs ett företagskort som beställs här. Ni kan också välja att vända er till privata aktörer.

För de företagskunder som enbart behöver lämna verksamhetsavfall vid enstaka tillfällen kommer det att vara möjligt att betala besök styckevis. Avgiften på 300 kr betalas på plats på återvinningscentralen via Swish. Ta kontakt med personal på återvinningscentralen för att betala.

Läs mer om verksamhetsavfall på återvinningscentralen.

Varför kostar det att lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralen?

Knapp: Expandera för svar

Våra återvinningscentraler är i första hand till för kommuninvånarna. De betalar för vår tjänst via avfallstaxan, vilket företag inte gör. Kostnaderna för hanteringen av verksamhetsavfall drabbar i slutänden alla som betalar. Därför infördes en avgift för verksamhetsavfall den 1 april 2023. Företag kan också välja att vända sig till privata aktörer.

Läs mer om verksamhetsavfall på återvinningscentralen.

Hur många besök kan jag göra med företagskortet?

Knapp: Expandera för svar

Kostnaden för företagskortet baseras på hur många besök ni önskar göra. Det finns tre nivåer och antalet besök är kopplat till varje unikt fordon och företagskort.

Se prislistan för företagskort.

För de företagskunder som enbart behöver lämna verksamhetsavfall vid enstaka tillfällen är det möjligt att betala besök styckevis. Avgiften på 300 kr betalas på plats på återvinningscentralen via Swish. Ta kontakt med personal på återvinningscentralen för att betala.

Hur ansöker jag om företagskort för min verksamhet?

Knapp: Expandera för svar

Här kan du ansöka om företagskort. Det är firmatecknare som gör ansökan och signerar med BankID.

Kan jag lämna privat avfall med företagsbil kostnadsfritt?

Knapp: Expandera för svar

Kommer du med företagsbil, företagssläp eller lätt lastbil bedöms du som verksamhet och ska därmed kunna uppvisa giltigt företagskort. Besök med företagsbil, företagssläp eller lätt lastbil för att lämna privat avfall ska föranmälas till kontakt@samiljo.se under kontaktcenters öppettider. Ange vilken återvinningscentral du kommer att besöka, vilken dag, registreringsnummer samt vilket företag bilen är registrerad på.

Läs mer om verksamhetsavfall på återvinningscentralen.

Kan företag lämna farligt avfall på återvinningscentralen?

Knapp: Expandera för svar

Nej. Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall och måste själva bekosta omhändertagande av det. En ny lag om spårbarhet av farligt avfall trädde i kraft den 1 november 2020. Detta innebär att SÅM inte kan ta emot farligt avfall från företag och verksamheter på återvinningscentraler. Det finns strikta regler för transport av farligt avfall från verksamheter och de gäller både för små och för stora företag.

Undantaget är elavfall som kan lämnas kostnadsfritt. Observera att elavfall kräver avlämnarintyg: Avlämnarintyg | El-Kretsen. Länk till annan webbplats.

Läs mer om verksamhetsavfall på återvinningscentralen. Länk till annan webbplats.

Mitt företag har renoverat i bostaden hos en privatperson, behöver företaget ändå betala för att lämna avfallet?

Knapp: Expandera för svar

Ja. Privatpersonen betalar dig som företagare för att utföra renoveringen och då betraktar vi avfallet som verksamhetsavfall (enligt lagen). Behandling av sådant avfall ingår inte i avfallstaxan. Från 1 april 2023 behövs ett företagskort som beställs här. Ni kan också välja att vända er till privata aktörer.

Läs mer om verksamhetsavfall på återvinningscentralen. Länk till annan webbplats.

Hur mycket får företag slänga på återvinningscentralen?

Knapp: Expandera för svar

Du som har företag eller verksamhet betalar inte via avfallstaxan men har ändå möjlighet att lämna mindre mängd verksamhetsavfall mot en avgift. Då behövs ett företagskort som beställs här. Ni kan också välja att vända er till privata aktörer. Företag får lämna mindre mängd avfall, detta motsvarar ungefär 1 grindsläp där du kan lasta upp till 450 kg per tillfälle. Du får själv uppskatta hur mycket du kan lasta i ditt fordon/släp.

Företag får inte lämna däck, fönster i större mängd eller farligt avfall. Undantaget är elavfall som kan lämnas kostnadsfritt. Observera att elavfall kräver avlämnarintyg: Avlämnarintyg | El-Kretsen. Länk till annan webbplats.

Läs mer om vilka avfall som tas emot på återvinningscentralen. Länk till annan webbplats.

Återvinningscentraler

Vad kan jag slänga på återvinningscentralen?

Knapp: Expandera för svar

Återvinningscentralen är till för hushållens grovavfall och farliga avfall. På vissa återvinningscentraler kan du även lämna förpackningar och andra material som ingår i producentansvaret.

Observera att Rydaholm och Bredaryd inte tar emot farligt avfall.

Läs mer i vår sorteringsguide.

Företag och verksamheter betalar inte via avfallstaxan utan måste ha ett företagskort som beställs här. Ni kan också välja att vända er till privata aktörer.

Vad kan jag slänga på en gröntipp?

Knapp: Expandera för svar

På gröntipparna kan du lämna trädgårdsavfall, vilket innefattar gräs, mossa, löv, fallfrukt, växtdelar och mindre grenar (ris) från villaträdgårdar.

Läs mer i vår sorteringsguide.

Får jag som företagare nyttja återvinningscentralen?

Knapp: Expandera för svar

Våra återvinningscentraler är i första hand till för kommuninvånarna i Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd, som betalar för vår tjänst via avfallstaxan. Företag eller verksamheter betalar inte via avfallstaxan men har ändå möjlighet att lämna mindre mängd verksamhetsavfall mot en avgift. Då behövs ett företagskort som beställs här. Företag kan också välja att vända sig till privata aktörer.

Läs mer om verksamhetsavfall på återvinningscentralen.

Återvinningsstationer

Vad är skillnaden mellan en återvinningsstation och en återvinningscentral?

Knapp: Expandera för svar

På återvinningsstationen (ÅVS) lämnar du endast förpackningar. Förpackningarna kan vara av plast, papper, glas eller metall. I de flesta kommuner kan du även lämna tidningar här. Återvinningsstationen är till för privatpersoner och drivs av FTI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På våra bemannade återvinningscentraler (ÅVC) lämnar du bland annat grovavfall som trädgårdsavfall, vitvaror, möbler, elektronik och liknande.

Vart hittar jag min närmsta återvinningsstation?

Knapp: Expandera för svar

Återvinningsstationerna ägs och drivs av FTI – Förpackningsinsamlingen. På deras hemsida hittar du din närmsta återvinningsstation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är fullt eller skräpigt på min återvinningsstation, vart vänder jag mig då?

Knapp: Expandera för svar

Återvinningsstationerna ägs och drivs av FTI – Förpackningsinsamlingen. På deras hemsida finns ett formulär för felanmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HITTAR DU INTE SVARET PÅ DIN FRÅGA?

Hittar du inte svaret på din fråga? Du är alltid välkommen att höra av dig till vårt kontaktcenter.

Sidan uppdaterades senast:

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.