Taxor och abonnemangsalternativ

Från och med 2021 kommer samma priser och taxekonstruktion gälla för alla fyra medlemskommunerna inom GGVV-regionen. För abonnenter i Vaggeryds kommun innebär det att den rörliga avgiften ersätter både den nuvarande tömningsavgiften samt viktavgiften som är baserad på antalet kilo avfall i kärlet vid tömning.

Om renhållningstaxan

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs så att ett nollresultat ska nås. Det betyder att kommunen eller SÅM inte tjänar pengar på att hämta och hantera dina sopor. Avgifterna regleras i kommunens avfallstaxa. Taxan beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Renhållningstaxan i Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd kommun är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalas för samtliga bebyggda fastigheter, och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, administration, information m.m. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt, och täcker kärl-, hämtnings- och behandlingskostnader. Då två eller fler abonnenter delar avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare, medan den rörliga avgiften delas upp mellan aktuella abonnenter.

I och med införandet av FNI justeras även renhållningstaxan till att vara miljöstyrd. Detta innebär att det billigaste abonnemangsalternativet är det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är FNI/matavfallsinsamling.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed dui risus, varius at tempus nec, accumsan non nibh. Fusce dictum pulvinar odio, ac pharetra tellus imperdiet et. Nam a magna pellentesque, facilisis risus vitae, accumsan urna.

Nulla a gravida ipsum. Proin id sagittis orci. Mauris id maximus eros. Donec non accumsan tellus. Proin finibus neque leo, rhoncus elementum dolor commodo eget. Curabitur viverra metus sed porttitor facilisis. Aliquam in orci a neque mattis porta.

ABONNEMANGSALTERNATIV 2021

Dina abonnemangsalternativ: Villaägare

Knapp: Expandera för svar

1. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI)

 • Två stycken 370-literskärl, en FNI-handbok, en elektronikbox, en matavfallsbehållare och matavfallspåsar till denna, samt en minimizer för mjukplast.
 • Tömning av dina kärl sker varannan vecka (kärl 1) respektive var fjärde vecka (kärl 2).
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms

Rörlig avgift

1 843 kr

Fast avgift

1 103 kr

Total kostnad/år

2 946 kr


2. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI) MED HEMKOMPOSTERING

 • Två stycken 370-literskärl, en FNI-handbok, en elektronikbox, samt en minimizer för mjukplast.
 • Tömning av båda dina kärl sker var fjärde vecka. Observera att facket för matavfall alltså ska vara tomt vid soptömning.
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Observera att detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM.

För abonnenter som inte idag har abonnemang med hemkompost gäller följande:

Detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM. Du är välkommen med din ansökan när du fått ett positivt beslut.

Rörlig avgift

1 521 kr

Fast avgift

1 103 kr

Total kostnad/år

2 624 kr

3. ABONNEMANG HEMKOMPOSTERING

 • Ett sopkärl (140 eller 190 liter)
 • Tömning var fjärde vecka
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms

Observera att detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM.

För abonnenter som inte idag har abonnemang med hemkompost gäller följande:

Detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM. Du är välkommen med din ansökan när du fått ett positivt beslut.


140 l kärl

190 l kärl

Rörlig avgift

1 843 kr

2 485 kr

Fast avgift

1 103 kr

1 103 kr

Total kostnad/år

2 946 kr

3 588 kr


4. ABONNEMANG BLANDAT MAT- OCH RESTAVFALL

 • Ett sopkärl (140, 190 eller 370 liter)
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Abonnemang blandat mat- och restavfall (töms alltid varannan vecka)


140 l kärl

190 l kärl

370 l kärl

Rörlig avgift

2 936 kr

3 985 kr

8 538 kr

Fast avgift

1 103 kr

1 103 kr

1 103 kr

Total kostnad/år

4 039 kr

5 088 kr

9 641 kr


Dina abonnemangsalternativ: Fritidshus

Knapp: Expandera för svar

1. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI)

 • Två stycken 370-literskärl, en FNI-handbok, en elektronikbox, en matavfallsbehållare och matavfallspåsar till denna, samt en minimizer för mjukplast.
 • Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka, från vecka 19 till vecka 38 (totalt tio, respektive fem tömningar)
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms

Rörlig avgift

707 kr

Fast avgift

696 kr

Total kostnad/år

1 403 kr


2. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI) MED HEMKOMPOSTERING

 • Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, en matavfallsbehållare och matavfallspåsar till denna, samt möjlighet att hämta ut en minimizer för mjukplast.
 • Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka, från vecka 19 till vecka 38 (totalt tio, respektive fem tömningar). Observera att facket för matavfall alltså ska vara tomt vid soptömning.
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Facket för matavfall får inte användas.
 • Taxa per år inklusive moms

Observera att detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM.

För abonnenter som inte idag har abonnemang med hemkompost gäller följande:

Detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM. Du är välkommen med din ansökan när du fått ett positivt beslut.

Rörlig avgift

579 kr

Fast avgift

696 kr

Total kostnad/år

1 275 kr

3. ABONNEMANG HEMKOMPOSTERING

 • Ett sopkärl (140 eller 190 liter)
 • Tömning var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38 (totalt 5 tömningar)
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms

Observera att detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM.

För abonnenter i Vaggeryds kommun som redan idag har abonnemang med hemkomst gäller följande: Du kan välja abonnemang med hemkompost i abonnemangsvalet i oktober 2020.

För abonnenter i Vaggeryds kommun som inte idag har abonnemang med hemkompost gäller följande:

Detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM. I och med FNI införandet kommer abonnemangsbytet inte att kunna ske förrän nya sopsystemet införts. Du är dock välkommen med din ansökan när du fått ett positivt beslut.


140 l kärl

190 l kärl

Rörlig avgift

707 kr

954 kr

Fast avgift

696 kr

696 kr

Total kostnad/år

1 403 kr

1 650 kr


4. BLANDAT MAT- OCH RESTAVFALL

 • Ett sopkärl (140, 190, eller 370 liter)
 • Tömning varannan vecka från vecka 19 till vecka 38 (totalt 10 tömningar)
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms:

Abonnemang blandat mat- och restavfall (töms alltid varannan vecka)


140 l kärl

190 l kärl

370 l kärl

Rörlig avgift

1 125 kr

1 532 kr

3 289 kr

Fast avgift

696 kr

696 kr

696 kr

Total kostnad/år

1 821 kr

2 228 kr

3 985 kr


RENHÅLLNINGSTAXA 2021

Renhållningstaxa 2021: Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd kommuner

Knapp: Expandera för svar

Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd kommuner har en gemensam avfallstaxa som är konstruerad i en fast och en rörlig del.

Den fasta avgiften betalas av samtliga abonnenter. Den fasta avgiften finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, del av administration, information m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Då två eller fler fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare.

Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt och ska täcka hämtnings- och behandlingskostnader.


Fullständiga taxedokumentet finns att ladda ner enligt länkarna nedan.

Fullständigt taxedokument Gislaved kommunPDF

Fullständigt taxedokument Gnosjö kommunPDF

Fullständigt taxedokument Värnamo kommunPDF

Fullständigt taxedokument Vaggeryd kommunPDF

Renhållningstaxa 2020: Vaggeryd kommun

Knapp: Expandera för svar

För att ta del av renhållsningstaxan i Vaggeryds kommun, klicka på länken nedan:

Fullständigt taxedokument Vaggeryds kommunPDF

Vi ber er att lösgöra eventuellt fastfruset avfall i kärlet innan tömning och se till så att det är skottat runtomkring. Förseningar vid sophämtningen kan förekomma på grund av försvårat väglag. Låt kärlet stå framme tills det blivit tömt.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Besök inte våra återvinningscentraler om det inte är absolut nödvändigt. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna lokala råd. Vänta med att slänga ditt grovafall om det inte är absolut nödvändigt.
Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik från SÅM och tredje part som används för att förbättra din webbupplevelse och mäta din användning av vårt innehåll. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor