Fastighetsnära insamling

Med FNI erbjuds du en enklare hantering och sortering av förpackningar, tidningar och småelektronik, samt möjlighet att sortera ut ditt matavfall i sopkärl hemma på gatan. Matavfallet som sorteras ut blir till miljövänlig växtnäring och biogas till fordonsdrift. Förpackningsåtervinning sparar både energi och material. Ju mindre avfall vi förbränner desto större blir miljövinsten.

Om du bor i Vaggeryds kommun och vill veta mer om abonnemangsvalet hösten 2020, klicka på denna länköppnas i nytt fönster.

Detta får du när du valt FNI

När du väljer att ansluta dig till Fastighetsnära insamling får du ditt nuvarande sopkärl utbytt mot två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. I abonnemanget ingår även en elektronikbox för insamling av batterier, ljuskällor och småelektronik. Tillsammans med dina nya sopkärl får du även en behållare för matavfall samt papperspåsar till denna och en handbok för fastighetsnära insamling. Du får även möjlighet att hämta ut en minimizer för mjukplast på någon av SÅMs återvinningscentraler.

Dina sopkärl töms med olika intervaller för de olika kärlen. Kärl 1 som bland annat innehåller matavfall och restavfall töms varannan vecka. Kärl 2 som enbart innehåller återvinningsbara fraktioner töms var fjärde vecka.

Fyrfackskärl till sopsystemet Fastighetsnära Insamling, FNI

Fyra fack - även i sopbilen

Dina sopkärl töms med olika intervaller för de olika kärlen. Kärl 1 som bland annat innehåller matavfall och restavfall töms varannan vecka. Kärl 2 som enbart innehåller återvinningsbara fraktioner töms var fjärde vecka.

Soporna töms med sopbilar som är indelade i fyra fack, och det är likadana sopbilar som hämtar avfallet, oavsett FNI eller annan abonnemangsform. När ett fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack. När ett kärl av den gamla typen med blandat mat- och restavfall töms hamnar avfallet i facket för restavfall. Kärl1 och kärl 2 töms på olika hämtningsturer med separata fordon, vanligtvis på samma dag. Sopbilarna är även försedda med speciella fack för batterier, ljuskällor och småelektronik, där innehållet i batteriboxen smidigt kan tömmas. Avfallet hålls på så sätt isär och transporteras till en omlastningsstation där varje fraktion töms var för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport.

De återvinningsbara materialslagen körs därefter till återvinning. Glas tas till glasåtervinning, metallförpackningar blir nya metallprodukter, plastförpackningar blir nya plastprodukter, tidningar blir nya tidningar eller andra pappersprodukter och kartong blir nya pappersprodukter. Restavfallet körs till förbränning och energiutvinning, och matavfallet transporteras till en biogasanläggning där det genom rötning omvandlas till fordonsgas och biogödsel.

Fyrfacks sopbil med alla fack öppna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed dui risus, varius at tempus nec, accumsan non nibh. Fusce dictum pulvinar odio, ac pharetra tellus imperdiet et. Nam a magna pellentesque, facilisis risus vitae, accumsan urna.

Nulla a gravida ipsum. Proin id sagittis orci. Mauris id maximus eros. Donec non accumsan tellus. Proin finibus neque leo, rhoncus elementum dolor commodo eget. Curabitur viverra metus sed porttitor facilisis. Aliquam in orci a neque mattis porta.

FRÅGOR OCH SVAR

Här har vi samlat svar på några av de vanlgiaste frågorna vi stöter på. Denna sida uppdateras löpande.

Varför ska vi byta system?

Knapp: Expandera för svar

Fokus på avfallshantering har under senare tid ökat både internationellt och nationellt, vilket även innebär att kraven på kommunerna ökar. De miljömål som finns upprättade på både nationell och EU-nivå talar om att vi måste bli bättre på att ta hand om vårt matavfall. Ett etappmål som Sveriges riksdag beslutat om gäller att insatser ska vidtas så att minst 50 procent av matavfallet sorteras ut senast år 2018. Dessutom säger avfallsförordningen att returpapper och förpackningar ska sorteras ut ur övrigt hushållsavfall. Med FNI blir det lätt att göra rätt.

Avfallsverksamheten behöver utvecklas och det insamlingssystem som vi har idag inom GGVV måste förändras. Våra politiker har därför beslutat att införa FNI, vilket innebär att vi i vår region på ett konkret sätt kommer att kunna vara med och bidra för att uppnå uppsatta miljömål. 

Vad är det som förändras?

Knapp: Expandera för svar

Samtliga boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus som väljer att ansluta sig till fastighetsnära insamling (FNI) kommer att få två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. I systemet ingår även en box för insamling av batterier, glödlampor och småelektronik.

I samband med införandet kommer du dessutom att få en speciell behållare för matavfall samt påsar för denna. Behållaren placerar du förslagsvis under diskbänken hemma för att smidigt kunna sortera ut ditt matavfall från övriga hushållssopor. Genom att sortera ut matavfallet kan vi ta tillvara på detta för att producera växtnäring samt gas för fordonsdrift. 

I och med FNI behöver du heller inte längre mellanlagra returpapper, förpackningar, förbrukade glödlampor etc. i ditt hem innan du kör iväg det till en återvinningsstation respektive återvinningscentral. Du sorterar istället avfallet direkt i dina avfallskärl och får detta hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Erfarenheten från kommuner som tidigare infört detta system är att servicen varit uppskattad, samt att andelen material som gått till återvinning ökat avsevärt.

Hur stora är de nya kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Ett FNI-kärl rymmer 370 liter, och är alltså indelat i fyra olika fack. Konceptet består av två kärl och en elektronikbox, totalt elva avfallsslag. Måtten på ett FNI-kärl är: höjd 112 cm, bredd 78 cm, djup 87 cm.  Byggmåttet på bredden för ett kärl blir ca 80 cm. Placerar du de två kärlen sida vid sida blir de tillsammans ca 160 cm. Om du planerar bygga en kärlfålla så finns det vissa saker du behöver tänka på. Läs mer om kärlen och placering här.

När ska det nya systemet införas?

Knapp: Expandera för svar

Införandet av FNI kommer att ske succesivt i de olika kommunerna. Gislaved och Gnosjö kommun är först ut med införande under februari 2019. För Värnamo kommun är det april 2019 som gäller, och i Vaggeryds kommun planeras införandet till år 2021. 

När och hur gör man sitt abonnemangsval?

Knapp: Expandera för svar

Samtliga ägare till en- och tvåfamiljshus samt fritidshus i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun kommer under oktober 2018 att få ett brev hemskickat med instruktioner om hur man genomför sitt abonnemangsval. Observerat att om du inte gör något val så kommer du automatiskt att bli ansluten til FNI.Invånare i Vaggeryds kommun kommer att få göra sitt abonnemangsval under år 2020.

Kommer alla fastigheter att erbjudas FNI?

Knapp: Expandera för svar

Samtliga boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus kommer att erbjudas FNI. Boende i flerfamiljsbostäder samt verksamheter kommer i första skedet enbart att erbjudas utsortering av matavfall. Vad gäller flerfamiljshus så är det din fastighetsägare som beslutar huruvida ni ska ansluta er till matavfallsinsamling eller inte. Separat information gällande matavfallsinsamling kommer att skickas ut till verksamheter och fastighetsägare för flerfamiljshus.

Varför ska jag välja FNI?

Knapp: Expandera för svar

- Du är med och bidrar till att en större mängd material återvinns, vilket innebär ett besparande av naturens resurser.

- Det matavfall du sorterar ut kan tas tillvara för att producera växtnäring samt gas för fordonsdrift.

- Du slipper mellanlagra stora mängder förpackningar, lampor, batterier och småelektronik i ditt hem och kan istället sortera detta direkt i dina avfallskärl och få det hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Vad kommer det att kosta för mig som abonnent?

Knapp: Expandera för svar

Renhållningstaxan för 2019 är ännu inte beslutad, men du kommer att få mer information innan det är dags för dig att göra ditt abonnemangsval.

Är man tvungen att byta system?

Knapp: Expandera för svar

Det är frivilligt att ansluta sig till FNI, en taxan kommer att vara miljöstyrd, vilket innebär att FNI kommer att vara det billigaste abonnemangsalternativet.

Kommer återvinningsstationerna att försvinna när FNI införs?

Knapp: Expandera för svar

Det är FTI - Förpacknings- och tidiningsinsamlingen AB som äger och ansvarar för de återvinningsstationer som finns i GGVV-kommunerna. Det är möjligt att antalet stationer kommer att glesas ut om behovet minskar, men det besked FTI har gett är att så länge det finns material i containrarna så kommer återvinningsstationerna att finnas kvar.

Hur håller man isär soporna i sopbilen?

Knapp: Expandera för svar

FNI-kärlen kommer att tömmas med sopbilar som är indelade i fyra fack. De olika kärlen töms med separata turer för respektive kärl. Avfallet hålls isär och transporteras till en omlastningsstation. Här kan du se hur tömning av ett fyrfackskärl går till.

Du kan se dina hämtningsdagar under sophämtning.

Om du vill byta abonnemang till fastighetsnära insamling, kontakta oss

Förseningar vid sophämtningen kan förekomma på grund av försvårat väglag. Låt kärlet stå framme tills det blivit tömt.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Besök inte våra återvinningscentraler om det inte är absolut nödvändigt. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna lokala råd. Vänta med att slänga ditt grovafall om det inte är absolut nödvändigt.
Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik från SÅM och tredje part som används för att förbättra din webbupplevelse och mäta din användning av vårt innehåll. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor