Avfallshämtning

SÅM ansvarar för insamling av hushållsavfall i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Alla som äger en fastighet för boende får ett abonnemang för hämtning av hushållssopor. De fastigheter som inte har kommunalt vatten/avlopp utan en enskild avloppsanläggning får dessutom ett abonnemang för tömning av slam. Om man har toalett som inte är kopplad till enskild eller kommunal avloppsanläggning tillkommer abonnemang för latrinhämtning. Det finns även i vissa fall möjlighet att teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.

FRÅGOR OCH SVAR

När töms mina sopkärl under jul och nyår?

Knapp: Expandera för svar

SOPHÄMTNING UNDER JUL OCH NYÅR

JULVECKAN


Ordniarie tömningsdag

Töms istället

Mån 23/12

Sön 22/12

Tis 24/12

Mån 23/12

Ons 25/12

Tors 26/12

Tors 26/12

Fre 27/12

Fre 27/12

Lör 28/12


NYÅRSVECKAN


Ordinarie tömningsdag

Töms istället

Mån 30/12

Mån 30/12 (inga ändringar)

TIs 31/12

Tis 31/12 (inga ändringar)

Ons 1/1

Tors 2/1

Tors 2/1

Fre 3/1

Fre 3/1

Lör 4/1Mån 6/1

Mån 6/1 (inga ändringar)

Ändrade sophämtningsdagar påsk 2018

Knapp: Expandera för svar

Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun

Inga ändringar. Sophämtning kommer att utföras på ordinarie hämtningsdagar

Vaggeryds kommun

Ordinarie hämtningsdag

Ändrad hämtningsdag

Långfredag 30/3

Måndag 2/4

För övrigt utförs sophämtning enligt ordinarie schema.

När töms mitt sopkärl?

Knapp: Expandera för svar

Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun

För information om dina tömningsdagar, se vår tömningskalender.

Vad gäller fritidshus så genomförs tömning från och med vecka 19 till och med vecka 38. För exakta tömningsdagar, se sophämtningskalendern ovan.

Vaggeryds kommun
Tömningsdagar Vaggeryds kommun.

Vad gäller fritidshus så genomförs tömning varannan vecka från maj till september.

När töms min enskilda avloppsanläggning?

Knapp: Expandera för svar

Tömningen är schemalagd, och genomförs en gång per år utan att beställning behöver göras. Tömningen aviseras i förväg.

När hämtas min latrintunna?

Knapp: Expandera för svar

Tömning i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun sker efter budning. Turerna körs på fasta dagar varannan vecka.

I Vaggeryds kommun sker latrintömning på ordinarie tömningsdag för hushållsavfall under perioden 1 maj - 30 september.

När hämtas mitt trädgårdsavfall?

Knapp: Expandera för svar

Om du har ett grönabonnemang så hämtas ditt trädgårdsavfall på onsdagar udda veckor.

Allhelgonaafton fredag 30/10 stänger Kontaktcenter telefonen kl. 12.00, återvinningscentralerna har öppet enligt ordinarie öppettider. På Alla helgons dag lördag 31/10 är samtliga återvinningscentraler stängda.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Besök inte våra återvinningscentraler om det inte är absolut nödvändigt. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna lokala råd. Vänta med att slänga ditt grovafall om det inte är absolut nödvändigt.