Återvinningscentraler

Återvinningscentralen är till för hushållens grovavfall och farliga avfall, alltså det som normalt inte får slängas i sopkärl för hushållsavfall. Som abonnent är du välkommen att nyttja samtliga, oavsett vilken av kommunerna i GGVV-regionen du bor i.

Vissa återvinningscentraler tar även emot förpackningar och andra material som ingår i producentansvaret men annars kan du lämna det på någon av FTI:s återvinningsstationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Att lämna avfall vid Återvinningscentralerna ingår i hushållens renhållningsabonnemang och kostar ingenting extra. Företag hänvisas till privat avfallsentreprenör.

SÅM har åtta Återvinningscentraler placerade i de olika kommunerna, och du som abonnent är välkommen att nyttja samtliga, oavsett vilken av kommunerna i GGVV-regionen du bor i.

Ge och Ta - återbruk

Ge och Ta är SÅM:s koncept för enklare återbruk som finns på flera av våra återvinningscentraler. Information om Ge och Ta

FRÅGOR OCH SVAR

Vad är grovavfall?

Knapp: Expandera för svar

Återvinningscentralen är till för hushållens grovavfall och farliga avfall, alltså det som normalt inte får slängas i sopkärl för hushållsavfall. På vissa återvinningscentraler kan du även lämna förpackningar och andra material som ingår i producentansvaret.

Avfall som inte betraktas som hushållsavfall, t.ex. material från rivnings- eller ombyggnadsarbeten, bildelar och större fordonsdelar, ska i första hand hanteras av entreprenörer eller privata avfallsbolag. Om du är osäker på vad som gäller är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är farligt avfall?

Knapp: Expandera för svar

Farligt avfall är sådant som kan vara giftigt, frätande, brandfarligt eller sjukdomsframkallande, och måste tas om hand på särskilt sätt för att inte skada människor, djur och miljö. Farligt avfall kan kategoriseras i kemiska produkter, medicin och kanyler, lampor och lysrör och elektronik och batterier. Mediciner och kanyler lämnas in på närmaste apotek, explosiva produkter lämnas till återförsäljare eller till polisen. Övrigt farligt avfall lämnas på en återvinningscentral med miljöstation.

Läs mer om farligt avfall

Tips till dig som ska lämna avfall på Återvinningscentralerna

Knapp: Expandera för svar
 • Separera avfallet redan när du lastar bilen hemma.
 • Sortera efter olika typer av avfall.
 • Se till att lasten är väl förankrad om du har en släpkärra.
 • Kom i god tid så att du är färdig innan anläggningen stänger.
 • Fråga personalen om det är något du undrar över.

Regler på Återvinningscentralen

Knapp: Expandera för svar
 • Återvinningscentralen är till för hushållens grovavfall.
 • Företag: Kontakta någon av återvinningscentralens medarbetare eller besök www.samiljo.se för mer information.
 • Personalens anvisningar ska följas, fråga oss gärna om du undrar över något.
 • Endast personbilar (inkl. släp), maxvikt 3,5 ton.
 • Visa hänsyn till andra besökare och placera ditt fordon så att fler kommer fram till containrarna.
 • Det är förbjudet att ta med sig saker från återvinningscentralen
  (gäller ej ”Ge och Ta-sektioner”).
 • Tomgångskörning är förbjuden.
 • Tänk på olycksrisken, du ansvarar själv för dina barn.
 • Skador som uppkommer på fordon inom området ersätts inte.
 • Rökning är förbjuden inom hela området.
 • Städa i ordning efter dig.
 • Tänk på att bara lämna avfall som du själv klarar att lasta av, eller ta med dig bärhjälp.
Kärl med olika sorters ljuskällor.
SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.