Slam

Du som har en enskild avloppsanläggning behöver regelbundet få din slamavskiljare, brunn eller tank tömd för att den ska fungera bra och inte belasta miljön i onödan.

Tömningen ska i normalfall utföras minst en gång per år. Behövs det fler tömningar gör du en budning via kontaktcenter. Detta gäller även dig som tidigare har haft fler schemlagda tömningar per år.

Vid behov av akut slamtömning utanför kontaktcenters öppettider ringer du journumret 0371-500 97. Observera att jourtaxa utgår vid akut tömning.


FRAMKOMLIGHET

Har du fått avisering om slamtömning? Se över att vägen till din fastighet och slamanläggning är framkomlig för tungt fordon. Om framkomligheten just nu är begränsad och du vill undvika en eventuell framkörningsavgift - det vill säga att en avgift tas ut även om tömning inte kan genomföras, rekommenderar vi dig att avboka er årligt planerade slamtömning. Du behöver dock kontakta oss vid ett senare tillfälle under året för att buda en tömning när framkomligheten är bättre

För att avboka når du oss på telefonnummer: 010-414 47 00 eller e-post: kontakt@samiljo.se. OBS - Tänk på att avboka senast veckan före aviserad tömning.

FRÅGOR OCH SVAR

När töms min enskilda avloppsanläggning?

Knapp: Expandera för svar

Tömningen är schemalagd, och genomförs en gång per år utan att beställning behöver göras.

Tömningen aviseras i förväg.

Hur gör jag för att beställa en extratömning?

Knapp: Expandera för svar

Beställ via SÅMs kontaktcenter.

Telefon: 010-414 47 00

Mejl: kontakt@samiljo.se

Hur gör jag för att beställa en akuttömning?

Knapp: Expandera för svar

För akuttömning utanför kontaktcenters öppettider, kontakta Sandahls Entreprenad, tel. 0371-500 97.

Kan jag skaffa en egen sugslang?

Knapp: Expandera för svar

Har du en avloppsanläggning som ligger längre än 10 meter från slambilens uppställningsplats kan du köpa en egen sugslang och lägga ut när det är dags för tömning, och på så sätt slippa slangdragningstillägg. Slangen går att köpa både som färdigmonterad och i lösa delar från både internet eller lokala företag.

Det som behövs är:

 • Tre tums vakuumbeständig
 • Snabbkoppling modell 42 hankoppling med slangsockel 75 mm
 • Snabbkoppling modell 42 honkoppling med slangsockel 75 mm
 • Två slangklämmor
 • Det går även att köpa till lock som sätts på slangändarna när slangen inte används

Lägg ut slangen mellan din avloppsanläggning och slambilen uppställningsplats när det är dags för slamtömning. Honkopplingen ska vara vänd mot slambilden. Slangen bör skyddas från direkt solljus när den förvaras mellan tömningarna. Till exmepel under en presenning.

Vad behöver jag tänka på inför slamtömning?

Knapp: Expandera för svar
 • Vägen ska vara minst 3 meter bred.
 • Vägen till fastigheten ska vara röjd till en bredd av 3,5 meter och en höjd av 4 meter.
 • Vägen ska kunna bära ett fordon med vikten 30 ton.
 • Vägen ska hållas halkfri och vara plogad när det är snö.
 • Det ska finnas vändmöjlighet för fordonet.
 • Vägen till brunnen ska vara fri från hinder t.ex. snö, jord, buskar, redskap, prydnadssaker etc.
 • Brunnslocket ska vara frilagt, upplåst och lätt att flytta (max vikt 35 kg vid skjutning åt sidan, max vikt 15kg om locket måste lyftas)
 • Slamanläggningen ska vara tydligt märkt med röd vimpel eller annan röd markering, och området röjt från grenar, hög vegetation och vintertid skottad/sandad.

Priser

Knapp: Expandera för svar

Information om priser finner du i renhållningstaxan.

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.
Vi använder kakor (cookies) på samiljo.se. Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av kakor. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor