Bygg- och rivningsavfall

Från och med den 1 januari 2023 är bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet ett kommunalt ansvar. Det innebär att det enbart är SÅM, eller de entreprenörer som är auktoriserade, som får samla in sådant bygg- och rivningsavfall i Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner.

Bygg- och rivningsavfallet ska sorteras och lämnas till en återvinningscentral. För dig som inte har möjlighet att ta dig till en återvinningscentral erbjuder vi, mot avgift, fastighetsnära hämtning av det bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet, grovavfall, elektronikavfall och trädgårdsavfall som omfattas av det kommunala ansvaret.

Beställning av uppdraget sker direkt av entreprenören som bestämmer avgift för tjänsten. Avgiften får dock inte överstiga den fastställda maxtaxan för aktuellt år. Maxtaxan är en del av Renhållningstaxan.

Auktoriserade entreprenörer

Hämtningen får, från och med den 1 januari 2023, enbart utföras av någon av de entreprenörer som är auktoriserade (godkända) av SÅM för att transportera och behandla bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet, grovavfall, elektronikavfall och trädgårdsavfall.

Här listar vi löpande auktoriserade entreprenörer, listan uppdateras så snart en avfallsentreprenör blivit godkänd.

JRAB
Telefonnummer: 0393-126 43
E-post: info@jrab.se
Webbplats: www.jrab.se Länk till annan webbplats.
Kontaktperson: Anders Krantz
E-post kontaktperson: anders.krantz@jrab.se

Stena Recycling AB
Telefonnummer: 0370-185 55
E-post: varnamo@stenarecycling.se
Webbplats: www.stenarecycling.se Länk till annan webbplats.

Du som vill bli auktoriserad entreprenör

Du som vill bli auktoriserad entreprenör för att transportera och behandla bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet, grovavfall, elektronikavfall och trädgårdsavfall gör din ansökan genom tjänsten e-Avrop Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där hittar du fullständig information samt har möjlighet att ställa frågor.

Länk till upphandlingsdokument auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast:

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.