Informera personal

För att sorteringen ska fungera behöver all personal få tillgång till information om sorteringen. Är ni precis i färd med att inför matavfallssortering är vår erfarenhet att det är viktigt med personliga kontakter, exempelvis på arbetsplatsträffar.

Det är också viktigt att informationen är tydlig, lätt att förstå och att den repeteras i olika format. Till exempel kan ni använda er av anslag i gemensamma utrymmen och information i nyhetsbrev. Tänk på att särskilt informera den personal, intern eller extern, som hanterar avfall och städning hos er.

Information att dela ut

För att göra det enkelt för din verksamhet har vi tagit fram information i olika format. Viss information är färdig att ladda ned och skriva ut för utdelning eller uppsättning i miljörum eller gemensamma utrymmen. Viss information kan beställas genom SÅM:s kontaktcenter.

Saknar du någon information att dela ut? Hör av dig till SÅM:s kontaktcenter så hittar vi en lösning som passar er!

När ny personal anställs

När ny personal anställs och introduceras behöver den få information om avfallshanteringen. Var noga med att visa var era sopkärl finns och dela gärna ut en sorteringsguide. Försäkra dig om att den nyanställde förstår hur sorteringen går till, avsätt tid för att visa hur man gör och besvara eventuella frågor. Det är enklast om det blir rätt från början.

Informera om och om igen

Information är en färskvara och vi tar alla till oss information på olika sätt. Därför är det viktigt att regelbundet prata om avfallshanteringen på exempelvis arbetsplatsträffar, även om allt fungerar som det ska just nu. Det finns många sätt att informera, engagera och uppmuntra på – oavsett om ni nyligen infört utsortering av matavfall eller om ni varit igång länge.

  • Var noga med positiv återkoppling till anställda och påminn om att deras insats gör skillnad.
  • Utbilda och informera era medarbetare så att de känner till hur avfallshanteringen fungerar och varför det är viktigt att sortera.
  • Kontrollera regelbundet att kärlen är korrekt och tydligt uppmärkta och att det finns matavfallspåsar tillgängliga.
  • Glöm inte bort att informera om avfallsförebyggande åtgärder – det bästa avfallet är trots allt det som inte uppkommer.

Länkar

SÅM är självklart inte ensamma om att arbeta med och informera om avfallshantering. Det finns massor av inspiration att hämta från andra aktörer. Här har vi samlat ett par länkar som vi tror kan vara till nytta.

Sopor.nu Länk till annan webbplats.
Sveriges avfallsportal. Här finns fakta om avfall, information om sortering och avfallsförebyggande åtgärder.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.
Hos Naturvårdsverket finns fakta, statistik och vägledningar för dig som vill fördjupa din kunskap om avfall. Innehållet riktar sig främst till personer som arbetar med avfall och är härligt nördigt.

Bygg bra avfallsrum Länk till annan webbplats.
Alla gillar ljusa och fräscha miljörum där man kan lämna sorterat avfall. Motivationen att hålla ordning och göra rätt ökar och renhållarna kan enklare utföra sitt arbete. Här finns råd och anvisningar om hur man bygger för bra avfallshantering i Göteborg.

Sysav Länk till annan webbplats.
Inspiration för hållbarhet i vardagen, signerat södra Skåne.

Minska ditt avfall Länk till annan webbplats.
Tips och råd för att minska sopberget, från Göteborgs stad.

Gör det inte svårare än vad det är Länk till annan webbplats.
En kampanj som är framtagen som ett samarbete mellan Avfall Sverige och Göteborgsregionen.

Sidan uppdaterades senast:

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.