Ansökan om ersättning för förpackningsinsamling

Ansökan om ersättning lämnas in via det webbaserade ansökningsformuläret. SÅM kommer att behandla ansökan och återkomma med besked om ersättning kan utgå. Du måste fylla i en ansökan för varje anläggning.

Observera att det endast kommer vara möjligt att ansöka om ersättning då insamlingen sker via av SÅM godkända privata entreprenörer. SÅM kommer successivt att införa fastighetsnära förpackningsinsamling för alla hushåll under åren 2025-2026. I samband med att SÅM inför förpackningsinsamling kommer möjligheten att anlita auktoriserade entreprenörer att upphöra.

Mer information om villkoren kring ersättning för fastighetsnära förpackningsinsamling.

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR FÖRPACKNINGSINSAMLING FLERBOSTADSHUS 2024
Observera att du måste fylla i en ansökan för varje anläggning.


Kundnummer hittar du på tidigare fakturor.


Anläggningsnummer hittar du på tidigare fakturor.

Hämtställe.
Bostadstyp * (obligatorisk)
Bostadstyp


KONTAKTPERSONER


PAPPERSFÖRPACKNINGAR
Vi erbjuder sortering av pappersförpackningar * (obligatorisk)
Vi erbjuder sortering av pappersförpackningar


Antal kärl pappersförpackningar
Antal kärl pappersförpackningar

Kärlstorlek pappersförpackningar
Kärlstorlek pappersförpackningarTömningsintervall pappersförpackningar
Tömningsintervall pappersförpackningar

PLASTFÖRPACKNINGAR
Vi erbjuder sortering av plastförpackningar * (obligatorisk)
Vi erbjuder sortering av plastförpackningar


Antal kärl plastförpackningar
Antal kärl plastförpackningar

Kärlstorlek plastförpackningar
Kärlstorlek plastförpackningarTömningsintervall plastförpackningar
Tömningsintervall plastförpackningar

METALLFÖRPACKNINGAR
Vi erbjuder sortering av metallförpackningar * (obligatorisk)
Vi erbjuder sortering av metallförpackningar


Antal kärl metallförpackningar
Antal kärl metallförpackningar
Kärlstorlek metallförpackningar
Kärlstorlek metallförpackningarTömningsintervall metallförpackningar
Tömningsintervall metallförpackningar

GLASFÖRPACKNINGAR
Vi erbjuder sortering av färgade och ofärgade glasförpackningar * (obligatorisk)
Vi erbjuder sortering av färgade och ofärgade glasförpackningar


Antal kärl färgade och ofärgade glasförpackningar (totalt)
Antal kärl färgade och ofärgade glasförpackningar (totalt)
Kärlstorlek färgade och ofärgade glasförpackningar
Kärlstorlek färgade och ofärgade glasförpackningarTömningsintervall färgade och ofärgade glasförpackningar
Tömningsintervall färgade och ofärgade glasförpackningar

Senast publicerad:

KONTAKTA OSS

Telefon kontaktcenter: 010 - 414 47 00
Epost: kontakt@samiljo.se

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.