Avfallshämtning vintertid

Vinter med halka och snö kan göra det svårt för sop- och slambilarna att ta sig fram. Dessutom blir det mer arbetsamt för chaufförerna att utföra sitt arbete. Som fastighetsägare ansvarar du för att avfallshämtningen kan utföras på ett bra och säkert sätt hos dig.

Skotta, halkbekämpa och se till att det finns vändmöjlighet

Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att vägen fram till ditt kärl är framkomlig och säker. Sopbilen ska även ha möjlighet till att vända vid din fastighet. Det innebär att hela vägen fram till ditt sopkärl eller slambrunn, samt eventuell vändplan, behöver vara skottad och halkbekämpad.

Sopbilar har bredare hjulavstånd än en personbil och kör utanför eventuella spår av personbilar, därför är det viktigt att hela vägens bredd snöröjs och halkbekämpas. Vägens fria bredd ska vara minst 3,5 meter, varav vägbredden ska vara minst 3,0 meter. Sätt upp snökäppar längs hela vägen fram till (gäller även enskild väg), och i anslutning till hämtningsplatsen samt vid eventuella andra utsatta platser där sopbilen kör som kan vara svåra att se vid snö, så som rabatter och gräsmattor.

Vinterväg som går genom en snötäckt skog. Bilden är tagen uppifrån.

Placera kärlen åtkomligt och markera slambrunnen

På hämtningsdagen ska sopkärlen vara utställda senast kl. 06.00. Kärlen ska stå med de stora hjulen ut mot vägen. Skotta bort eventuella snövallar, sopa av snö från sopkärlens/slambrunnens lock och skotta och halkbekämpa runt kärlen/brunnen. Observera att kärl 1 och kärl 2 töms på olika hämtningsturer med separata fordon och att ditt avfall kan hämtas när som helst under planerad hämtningsdag.

Brunnslocket ska vara frilagt, upplåst och lätt att flytta. Slamanläggningen ska vara tydligt märkt med röd vimpel eller annan röd markering.

Förhindra fastfruset avfall

Som fastighetsägare ansvarar du för att lösgöra eventuellt fastfruset avfall innan tömning. Ett tips är att knacka lite försiktigt på kärlens utsida med en piassavakvast. Du kan också försöka "röra om" bland de frusna påsarna eller förpackningarna med exempelvis ett kvastskaft för att lossa dem från kärlets inneväggar.

På vintern är det även viktigt att låta matavfallet rinna av lite extra innan du lägger det i matavfallspåsen, så att det är så torrt som möjligt när det läggs i kärlet.

Sopbilschaufförerna brukar skaka kärlet lite extra när det är kallt och avfallet verkar ha frusit fast, men av arbetsmiljöskäl och enligt avfallsföreskrifterna får de inte hacka loss påsarna eller plocka bland avfallet. Eventeullt fastfruset avfall ligger kvar i kärlet till nästa ordinarie tömning, om du inte önskar beställa en budning mot avgift. Extratömning kan beställas via Kontaktcenter.

 

En person sopar snö från FNI-kärl.

Om ditt kärl inte blir tömt

Otillräcklig snöröjning eller halkbekämpning kan leda till att sopbilen inte kommer fram och att ditt sopkärl därför inte töms. Om så är fallet, kan du antingen vänta till nästa ordinarie hämtningsdag eller åtgärda vägen genom skottning och halkbekämpning och därefter beställa budning (en särskild hämtning) mot avgift. För information om aktuella avgifter, se avfallstaxan. Budning beställs genom SÅM:s kontaktcenter.

Observera att eventuella ändringar i sophämtningstiden på grund av väder eller andra omständigheter inte berättigar till avdrag på sophämtningsavgiften. Vid riktigt besvärligt vinterväglag kan det ibland även vara nödvändigt att placera kärlen vid en större väg där sopbilen har bättre framkomlighet.

Om ditt sopkärl inte töms på den planerade dagen, ber vi dig vänligen att låta kärlet stå framme och höra av dig till kontaktcenter. Vid utebliven tömning behöver du höra av dig inom tre arbetsdagar, men gärna redan dagen efter att kärlet skulle ha tömts. Viktigt att veta är att hämtningen kan ske fram till kl. 22.00 innan det räknas som en försening. Vi kommer att göra vårt bästa för att tömma kärlet så snart som möjligt.

Driftinformation

Sidan driftinformation uppdateras löpande med information vid eventuella driftstörningar. Du kan också registrera ditt mobilnummer för att få information via SMS om eventuella driftstörningar eller ändringar av hämtningsdagar.

Senast publicerad:

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.