Kärl och placering

Du som är villa- eller fritidshusägare med abonnemanget för fastighetsnära insamling (FNI) har två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag.

I abonnemanget ingår även en elektronikbox för insamling av batterier, ljuskällor och småelektronik samt en minimizer för mjukplast. När du ansluter dig till abonnemanget och får dina nya sopkärl får du även en behållare för matavfall och papperspåsar till denna samt en handbok för fastighetsnära insamling. Du kan även välja abonnemang för fastighetsnära insamling med hemkompost. Detta kräver positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor.

FNI-kärlen

I abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) ingår två stycken kärl om 370 liter vardera. Varje kärl är indelat i fyra fack, ett för varje avfallsslag. Kärlen är märkta med nummer 1 och nummer 2 och har unika RFID-nummer som läses av vid tömning.

Produktbild på FNI-kärl med elektronikbox.

Kärl 1

Kärl 1 innehåller fack för matavfall, restavfall, tidningar och färgat glas. Detta kärl töms varannan vecka. Matavfallet ska alltid förpackas i de matavfallspåsar av papper som du får av SÅM. Restavfallet förpackas i en knuten påse. Övriga materialslag slänger du direkt i kärlet.

Öppen mörkgrå soptunna kärl 1 Fastighetsnära Insamling

Kärl 2

Innehåller fack för pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas, samt metall. Detta kärl töms fjärde vecka.

Produktbild av kärl 2 med fack för plastförpackningar, pappersförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar.

Elektronikbox

I FNI-abonnemanget ingår en box för insamling av batterier, ljuskällor och småelektronik. Denna är indelad i tre fack - ett för varje avfallsslag. Boxen ska förvaras inomhus. När den är i behov av tömning hänger du på tömningsdagen fast den på ett av de stora kärlen. Chauffören tömmer sedan denna i speciellt avsedda fack i sopbilen. Efter tömning tar du in den tomma boxen igen.

Produktbild av elektronikbox

Minimizer för mjukplast

I FNI-abonnemanget ingår en så kallas Minimizer, en hållare för att komprimera mjukplast. Du placerar den förslagsvis i köket och kan packa din mjukplast innan du slänger den sopkärlet. På så sätt tar plasten mindre plats i ditt kärl. Minimizern kan du hämta ut på närmaste återvinningscentral.

Produktbild av minimizer för plast

Storlek på FNI-kärl

Ett FNI-kärl är 112 cm högt, 78 cm brett och 87 cm djupt. Om du placerar båda kärlen bredvid varandra behöver du räkna med ett utrymme på två meter brett och en meter djupt.

Observera att om du vill ha en permanent kärluppställning på din uppfart måste den anpassas efter sikttriangeln och bygglovsreglerna i din kommun.

Placering av FNI-kärl

Dina kärl ska stå på en hårdgjord yta utan nivåskillnader som trösklar och kanter för att underlätta hanteringen av kärlen för chauffören. En yta räknas som hårdgjord om hämtningspersonal utan svårigheter kan dra eller skjuta kärlet, såsom exempelvis plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. Gräs, singel och kullersten och liknande ytor som skapar svårigheter för hämtningspersonalen räknas inte som hårdgjorda ytor.

Ett FNI-kärl är 112 cm högt, 78 cm brett och 87 cm djupt. Om du placerar båda kärlen bredvid varandra behöver du räkna med ett utrymme på två meter brett och en meter djupt.

På planerad sophämtningsdag

På planerad hämtningsdag ska sopkärlen vara utställda senast klockan 06.00 vid din tomtgräns i anslutning till farbar väg där sopbilen kan stanna. Handtaget och de stora hjulen ska vara vända
utåt.

Kärl 1 och kärl 2 töms på olika hämtningsturer med separata fordon. Låt kärlen stå kvar tills de blivit tömda. Dina sopor kan hämtas när som helst under planerad hämtningsdag. Har dina sopor inte blivit hämtade före 22-tiden räknas det som en försening.

Observera att om du vill ha en permanent kärluppställning på din uppfart måste den anpassas efter sikttriangeln och bygglovsreglerna i din kommun.

Sopbil med fyra fack

Dina FNI-kärl töms med sopbilar som är indelade i fyra fack. När ett fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack. När ett kärl av den gamla typen med blandat mat- och restavfall töms hamnar avfallet i facket för restavfall. Kärl 1 och kärl 2 töms på olika hämtningsturer med separata fordon, vanligtvis på samma dag. Sopbilarna är även försedda med speciella fack för batterier, ljuskällor och småelektronik, där innehållet i elektronikboxen smidigt kan tömmas. Avfallet hålls på så sätt isär och transporteras till en omlastningsstation där varje fraktion töms var för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport.

Att sortera rätt är viktigt för miljön, men också för att förhindra att fyrfacksbilarna går sönder. Till exempel är bilarna inte utformade för att ta hand om metallföremål som inte är förpackningar, som metallrör, spik eller skruv.

Fyrfacks sopbil med alla fack öppna

Frågor och svar

Vad innebär fastighetsnära insamling?

Knapp: Expandera för svar

Fastighetsnära insamling innebär att insamlingen sker nära fastigheten. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar. Detta gäller även verksamheter med samlokaliserad avfallshantering.

Du som är villa- eller fritidshusägare och väljer abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) får två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. Systemet låter dig sortera matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar direkt i dina kärl och får detta hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Du som bor i flerbostadshus kommer senast den 1 januari 2024 att få tillgång till minst två olika kärl där du vanligen slänger dina sopor; matavfall och restavfall. Senast den 1 januari 2027 kommer ditt boende ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

För att SÅM ska kunna möjliggöra fastighetsnära insamling för alla flerbostadsfastigheter till senast 1 januari 2027, kommer införandet att ske successivt under åren 2024-2026.

Vår erfarenhet är att FNI-systemet uppskattas och vi kan se att andelen material som gått till återvinning ökat avsevärt.

Varför ska jag välja FNI?

Knapp: Expandera för svar

När du har abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) är du med och bidrar till att en större mängd material återvinns, vilket innebär ett besparande av naturens resurser. Det matavfall du sorterar ut kan tas tillvara för att producera växtnäring samt gas för fordonsdrift. Dessutom slipper du att mellanlagra stora mängder förpackningar, lampor, batterier och småelektronik i ditt hem och kan istället sortera detta direkt i dina avfallskärl och få det hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för hushåll att sortera ut matavfall och senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

För dig som är villa- eller fritidshusägare innebär det att du senast den 1 januari 2024 måste gå över till abonnemanget FNI eller FNI med hemkompostering (kräver positivt beslut från den nämnd i din kommun som ansvarar för tillsyn gällande avfallsfrågor.)

Hur stora är FNI-kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Ett FNI-kärl rymmer 370 liter, och är indelat i fyra olika fack. Konceptet består av två kärl och en elektronikbox, totalt elva avfallsslag.

Måtten på ett FNI-kärl är: höjd 112 cm, bredd 78 cm, djup 87 cm. Läs mer om kärlen och dess placering.

Hur mycket rymmer de olika facken i respektive FNI-kärl?

Knapp: Expandera för svar

Kärl 1:
Restavfall: 156 liter
Matavfall: 114 liter
Färgat glas: 30 liter
Tidningar och returpapper: 60 liter

Kärl 2:
Pappersförpackningar: 171 liter
Plastförpackningar: 114 liter
Ofärgat glas: 30 liter
Metallförpackningar: 45 liter

Kan jag dela FNI-kärl med en granne?

Knapp: Expandera för svar

Ja, det finns möjlighet att dela abonnemang med grannen. Ni kan inte välja att dela enbart det ena kärlet, utan man delar i sådana fall på hela abonnemanget, vilket innebär att ni har båda fyrfackskärlen gemensamt. Ni får däremot varsin elektronikbox och varsin matavfallsbehållare, samt matavfallspåsar efter behov.

Observera att varje hushåll ändå betalar den fasta avgiften (som avser administration, återvinningscentraler etc) men den rörliga avgiften delas upp mellan er så att ni får varsin faktura.

Om du vill dela kärl med en granne ber vi dig mejla eller ringa vårt kontaktcenter för hjälp.

Kan man välja en annan indelning på facken i FNI-kärlen än vad som är standard?

Knapp: Expandera för svar

Nej, det är standardindelningen som gäller. Detta beror på att olika avfall ska kunna hållas isär. När ett fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack och avfallet hålls på så sätt isär. Sedan transporteras avfallet till en omlastningsstation där varje fraktion töms var för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport. Se bild på hur en fyrfacksbil ser ut här.

Hur fungerar elektronikboxen?

Knapp: Expandera för svar

Du som är villa- eller fritidshusägare och väljer abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) får en elektronikbox. I den kan du lämna batterier, mindre ljuskällor, mobiltelefoner och mobilsladdar. Boxen är indelad i tre fack – ett för varje avfallsslag (ljuskällor, elavfall och batterier) - och förvaras inomhus.

När elektronikboxen är full och i behov av tömning hänger du på tömningsdagen fast boxen på ett av de stora kärlen. Locket på elektronikboxen måste vara helt stängt vid uthängning på kärlet, så se till att den inte blir överfull. Efter tömning tas den tomma boxen in igen.