Avfallshämtning för hushåll

Alla som äger en fastighet för boende får ett abonnemang för hämtning av hushållssopor. Du som villa- eller fritidshusägare kan själv välja abonnemang. Bor du i ett flerfamiljshus är det din fastighetsägare som beslutar vilket abonnemang huset ska använda sig av.

Obligatorisk utsortering av matavfall

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för hushåll att sortera ut matavfall, s.k. biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall (Förordning SFS 2022:1871 Länk till annan webbplats.). Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt.

Regeringen har även beslutat om nya regler som gör det enklare att sortera förpackningsavfallet. Syftet är att fler förpackningar ska återvinnas och behovet av nya råvaror minska, vilket i sin tur gynnar den gröna omställningen genom lägre koldioxidutsläpp. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

Fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling (FNI) är en smidig lösning som låter dig sortera matavfall, förpackningar och restavfall direkt i dina avfallskärl och få detta hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Villa- och fritidshusägare

När du som villa- eller fritidshusägare ansluter dig till FNI byts ditt nuvarande sopkärl ut till två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. I abonnemanget ingår även en elektronikbox för insamling av batterier, ljuskällor och småelektronik samt en minimizer för mjukplast. Tillsammans med dina nya sopkärl får du även en behållare för matavfall och papperspåsar till denna samt en handbok för fastighetsnära insamling. Du kan även välja abonnemang för fastighetsnära insamling med hemkompost (kräver positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor.) Du kan enkelt byta till FNI genom att fylla i formuläret nedan.

Byt till fastighetsnära insamling
Byte till abonnemang fastighetsnära insamling (FNI)Byte av abonnemang


Byte av abonnemang


Boende i lägenhet

Du som bor i ett flerfamiljshus kommer senast den 1 januari 2024 att få tillgång till minst två olika kärl där du vanligen slänger dina sopor; matavfall och restavfall. Senast den 1 januari 2027 kommer ditt boende ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

Du som bor i lägenhet där utsortering av matavfall införs kommer att få hem material för att kunna komma igång med detta. Du kommer att få en behållare för matavfall, papperspåsar till denna och en sorteringsguide. Restavfallet slänger du som vanligt i en plastpåse som du försluter väl innan du slänger den i sopkärlet. Matavfallet slänger du i fastighetens bruna sopkärl, restavfallet i det gröna sopkärlet. Soporna töms sedan med en tvåfacksbil som håller isär mat- och restavfall. Kom ihåg att inte slänga några förpackningar i mat- eller restavfallet! Alla förpackningar av metall, plast, glas och kartong, samt returpapper lämnas som vanligt till en återvinningsstation, eller i miljörummet, om er fastighet har ett sådant.

Frågor och svar

Vad innebär fastighetsnära insamling?

Knapp: Expandera för svar

Fastighetsnära insamling innebär att insamlingen sker nära fastigheten. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar. Detta gäller även verksamheter med samlokaliserad avfallshantering.

Du som är villa- eller fritidshusägare och väljer abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) får två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. Systemet låter dig sortera matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar direkt i dina kärl och får detta hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Du som bor i flerbostadshus kommer senast den 1 januari 2024 att få tillgång till minst två olika kärl där du vanligen slänger dina sopor; matavfall och restavfall. Senast den 1 januari 2027 kommer ditt boende ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

För att SÅM ska kunna möjliggöra fastighetsnära insamling för alla flerbostadsfastigheter till senast 1 januari 2027, kommer införandet att ske successivt under åren 2024-2026.

Vår erfarenhet är att FNI-systemet uppskattas och vi kan se att andelen material som gått till återvinning ökat avsevärt.

Varför ska jag välja FNI?

Knapp: Expandera för svar

När du har abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) är du med och bidrar till att en större mängd material återvinns, vilket innebär ett besparande av naturens resurser. Det matavfall du sorterar ut kan tas tillvara för att producera växtnäring samt gas för fordonsdrift. Dessutom slipper du att mellanlagra stora mängder förpackningar, lampor, batterier och småelektronik i ditt hem och kan istället sortera detta direkt i dina avfallskärl och få det hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för hushåll att sortera ut matavfall och senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

För dig som är villa- eller fritidshusägare innebär det att du senast den 1 januari 2024 måste gå över till abonnemanget FNI eller FNI med hemkompostering (kräver positivt beslut från den nämnd i din kommun som ansvarar för tillsyn gällande avfallsfrågor.)

Hur stora är FNI-kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Ett FNI-kärl rymmer 370 liter, och är indelat i fyra olika fack. Konceptet består av två kärl och en elektronikbox, totalt elva avfallsslag.

Måtten på ett FNI-kärl är: höjd 112 cm, bredd 78 cm, djup 87 cm. Läs mer om kärlen och dess placering.

Hur mycket rymmer de olika facken i respektive FNI-kärl?

Knapp: Expandera för svar

Kärl 1:
Restavfall: 156 liter
Matavfall: 114 liter
Färgat glas: 30 liter
Tidningar och returpapper: 60 liter

Kärl 2:
Pappersförpackningar: 171 liter
Plastförpackningar: 114 liter
Ofärgat glas: 30 liter
Metallförpackningar: 45 liter

Kan jag dela FNI-kärl med en granne?

Knapp: Expandera för svar

Ja, det finns möjlighet att dela abonnemang med grannen. Ni kan inte välja att dela enbart det ena kärlet, utan man delar i sådana fall på hela abonnemanget, vilket innebär att ni har båda fyrfackskärlen gemensamt. Ni får däremot varsin elektronikbox och varsin matavfallsbehållare, samt matavfallspåsar efter behov.

Observera att varje hushåll ändå betalar den fasta avgiften (som avser administration, återvinningscentraler etc) men den rörliga avgiften delas upp mellan er så att ni får varsin faktura.

Om du vill dela kärl med en granne ber vi dig mejla eller ringa vårt kontaktcenter för hjälp.

Kan man välja en annan indelning på facken i FNI-kärlen än vad som är standard?

Knapp: Expandera för svar

Nej, det är standardindelningen som gäller. Detta beror på att olika avfall ska kunna hållas isär. När ett fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack och avfallet hålls på så sätt isär. Sedan transporteras avfallet till en omlastningsstation där varje fraktion töms var för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport. Se bild på hur en fyrfacksbil ser ut här.

Hur fungerar elektronikboxen?

Knapp: Expandera för svar

Du som är villa- eller fritidshusägare och väljer abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) får en elektronikbox. I den kan du lämna batterier, mindre ljuskällor, mobiltelefoner och mobilsladdar. Boxen är indelad i tre fack – ett för varje avfallsslag (ljuskällor, elavfall och batterier) - och förvaras inomhus.

När elektronikboxen är full och i behov av tömning hänger du på tömningsdagen fast boxen på ett av de stora kärlen. Locket på elektronikboxen måste vara helt stängt vid uthängning på kärlet, så se till att den inte blir överfull. Efter tömning tas den tomma boxen in igen.

LÄS MER