Informera hyresgäster

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att informera hyresgästerna om de rutiner som gäller vid sortering av matavfall. Men vi hjälper gärna till!

Är ni precis i färd med att inför matavfallssortering är vår erfarenhet att det är viktigt med personliga kontakter. Detta kan ni göra genom att exempelvis anordna informationsmöten eller dörrknackning. Det är också viktigt att informationen är tydlig, lätt att förstå och att den repeteras i olika format. Till exempel kan ni använda er av anslag i trapphus eller gemensamma utrymmen, information på hyresavierna och utskick till berörda hyresgäster. I miljörummen finns ofta stora möjligheter att väcka intresse för och uppmärksamma vad som är på gång, bland annat genom att se över placering av kärl eller att sätta klisterdekaler på golv, väggar och kärl. I samband med att hyresgästernas biokorg, påsar och informationsbrev delas ut kan ni passa på att informera en gång till och avsätta tid för eventuella frågor. Glöm inte bort att även informera om att förpackningar fortfarande ska sorteras ut.

Information att dela ut

För att göra det enkelt för dig som fastighetsägare har vi tagit fram information i olika format. Viss information är färdig att ladda ned och skriva ut för utdelning eller uppsättning i miljörum eller gemensamma utrymmen. Viss information kan beställas genom kontaktcenter.

När någon flyttar in

När någon flyttar in behöver den få information om er sopsortering. Kontrollera att det finns påsar och en biokorg i köket i lägenheten. Lämna information i samband med kontraktskrivning och visa miljörummet under inflyttningsdagen. Försäkra dig om att den nyinflyttade förstår hur sorteringen går till och avsätt tid för att visa hur man gör och besvara eventuella frågor. Det är enklast om det blir rätt från början.

Informera om och om igen

Information är en färskvara och vi tar alla till oss information på olika sätt. Därför är det viktigt att informera både nyinflyttade och boende regelbundet, även om allt fungerar som det ska just nu. Det finns många sätt att informera, engagera och uppmuntra – oavsett om ni nyligen inför utsortering av matavfall eller om ni varit igång länge.

  • Var noga med positiv återkoppling till hyresgästerna och påminn om att deras insats gör skillnad.
  • Försöka skapa en gemenskap hyresgästerna emellan, det ökar engagemanget och gör att alla känner sig delaktig.
  • Utbilda och informera era medarbetare så att de känner till hur avfallshanteringen fungerar och varför det är viktigt att sortera.
  • Kontrollera regelbundet att kärlen är korrekt och tydligt uppmärkta och att det finns matavfallspåsar tillgängliga för hyresgästerna.
  • Se över och uppdatera er information regelbundet, så att den är anpassad till de hyresgäster som exempelvis har annat språk än svenska som modersmål eller har kognitiva svårigheter.
  • Glöm inte bort att informera om avfallsförebyggande åtgärder – det bästa avfallet är trots allt det som inte uppkommer.

I den mån vi har möjlighet deltar SÅM gärna när ni har hyresgästdagar eller informationsmöten, oavsett om avfallshantering är huvudfråga eller inte. Har ni idéer om andra åtgärder och vill bolla dessa med en sakkunnig eller någon av SÅM:s kommunikatörer? Hör av er till kontaktcenter, så löser vi det efter bästa förmåga.

Länkar

SÅM är självklart inte ensamma om att arbeta med och informera om avfallshantering. Det finns massor av inspiration att hämta från andra aktörer. Här har vi samlat ett par länkar som vi tror kan vara till nytta för dig som fastighetsägare.

Sopor.nu Länk till annan webbplats.
Sveriges avfallsportal. Här finns fakta om avfall, information om sortering och avfallsförebyggande åtgärder.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.
Hos Naturvårdsverket finns fakta, statistik och vägledningar för dig som vill fördjupa din kunskap om avfall. Innehållet riktar sig främst till personer som arbetar med avfall och är härligt nördigt.

Sysav Länk till annan webbplats.
Inspiration för hållbarhet i vardagen, signerat södra Skåne.

Minska ditt avfall Länk till annan webbplats.
Tips och råd för att minska sopberget, från Göteborgs stad.