Avfallshämtning för fastighetsägare

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) ansvarar för renhållningen (sophämtning, slamtömning, materialbehandling och återvinningscentraler) i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Vi tror på en hållbar framtid, och att vi tillsam­mans kan göra skillnad.

Alla som äger en fastighet för boende får ett abonnemang för hämtning av hushållssopor. Du som fastighetsägare är den som beslutar vilket abonnemang flerfamiljshuset ska använda sig av.

Obligatorisk utsortering av matavfall

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall, s.k. biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall (Förordning SFS 2022:1871). Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt.

Regeringen har även beslutat om nya regler som gör det enklare att sortera förpackningsavfallet. Syftet är att fler förpackningar ska återvinnas och behovet av nya råvaror minska, vilket i sin tur gynnar den gröna omställningen genom lägre koldioxidutsläpp. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

Utsortering av matavfall

För att komma igång med matavfallssortering i god till att lagändringen träder i kraft 1 januari 2024, rekommenderar vi er att höra av er till oss för att teckna abonnemang. Vi hjälper er gärna att beräkna antal kärl för mat- respektive restavfall, storlek och tömningsintervall utifrån fastighetens behov. Vi kan även ge råd kring kärluppställning eller miljörum. Kontakta oss per mejl: matavfall@samiljo.se eller per telefon: 010-414 47 00.

Vid utsortering av matavfall får ni utställt sopkärl (140 liter) avsedda för enbart matavfall. När matavfallet sorteras ut, kan ni troligen även minska antalet befintliga restavfallskärl. Bra att veta är att mat- och restavfallskärlen behöver tömmas med samma hämtningsintervall.

Varje hushåll i fastigheten får en behållare för matavfall, en s.k. biokorg, som förslagsvis placeras under diskbänken, papperspåsar till denna och en sorteringsguide. Restavfallet slängs som vanligt i en plastpåse som försluts väl innan den slängs i sopkärlet. Soporna töms sedan med en tvåfacksbil som håller isär mat- och restavfall.

Alla förpackningar av metall, plast, glas och kartong, samt returpapper lämnas som vanligt till en återvinningsstation, eller i miljörummet, om fastigheten har ett sådant.

Kvalitetssäkring

Du som fastighetsägare behöver regelbundet kontrollera att sorteringen fungerar genom att lyfta på locken till kärlen och titta. Upprepad felsortering är något som behövs åtgärdas. Några frågor att fundera på vid upprepad felsortering: Är kärlen lättåtkomliga? Är de korrekt och tydligt uppmärkta? Finns det matavfallspåsar tillgängliga för hyresgästerna? Är informationen anpassad till de hyresgäster som exempelvis har annat språk än svenska som modersmål eller har kognitiva svårigheter?

Utsortering av förpackningar införs successivt

För att SÅM ska kunna möjliggöra fastighetsnära förpackningsinsamling för alla flerbostadsfastigheter till senast 1 januari 2027, kommer införandet att ske successivt under åren 2024-2026. Ta gärna kontakt med oss för rådgivning kring kärl, kärluppställning och miljörum.

Frågor och svar

Vad innebär fastighetsnära insamling?

Knapp: Expandera för svar

Fastighetsnära insamling innebär att insamlingen sker nära fastigheten. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar. Detta gäller även verksamheter med samlokaliserad avfallshantering.

Du som är villa- eller fritidshusägare och väljer abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) får två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. Systemet låter dig sortera matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar direkt i dina kärl och får detta hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Du som bor i flerbostadshus kommer senast den 1 januari 2024 att få tillgång till minst två olika kärl där du vanligen slänger dina sopor; matavfall och restavfall. Senast den 1 januari 2027 kommer ditt boende ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

För att SÅM ska kunna möjliggöra fastighetsnära insamling för alla flerbostadsfastigheter till senast 1 januari 2027, kommer införandet att ske successivt under åren 2024-2026.

Vår erfarenhet är att FNI-systemet uppskattas och vi kan se att andelen material som gått till återvinning ökat avsevärt.

Varför ska jag välja FNI?

Knapp: Expandera för svar

När du har abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) är du med och bidrar till att en större mängd material återvinns, vilket innebär ett besparande av naturens resurser. Det matavfall du sorterar ut kan tas tillvara för att producera växtnäring samt gas för fordonsdrift. Dessutom slipper du att mellanlagra stora mängder förpackningar, lampor, batterier och småelektronik i ditt hem och kan istället sortera detta direkt i dina avfallskärl och få det hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för hushåll att sortera ut matavfall och senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

För dig som är villa- eller fritidshusägare innebär det att du senast den 1 januari 2024 måste gå över till abonnemanget FNI eller FNI med hemkompostering (kräver positivt beslut från den nämnd i din kommun som ansvarar för tillsyn gällande avfallsfrågor.)

Hur stora är FNI-kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Ett FNI-kärl rymmer 370 liter, och är indelat i fyra olika fack. Konceptet består av två kärl och en elektronikbox, totalt elva avfallsslag.

Måtten på ett FNI-kärl är: höjd 112 cm, bredd 78 cm, djup 87 cm. Läs mer om kärlen och dess placering.

Hur mycket rymmer de olika facken i respektive FNI-kärl?

Knapp: Expandera för svar

Kärl 1:
Restavfall: 156 liter
Matavfall: 114 liter
Färgat glas: 30 liter
Tidningar och returpapper: 60 liter

Kärl 2:
Pappersförpackningar: 171 liter
Plastförpackningar: 114 liter
Ofärgat glas: 30 liter
Metallförpackningar: 45 liter

Kan jag dela FNI-kärl med en granne?

Knapp: Expandera för svar

Ja, det finns möjlighet att dela abonnemang med grannen. Ni kan inte välja att dela enbart det ena kärlet, utan man delar i sådana fall på hela abonnemanget, vilket innebär att ni har båda fyrfackskärlen gemensamt. Ni får däremot varsin elektronikbox och varsin matavfallsbehållare, samt matavfallspåsar efter behov.

Observera att varje hushåll ändå betalar den fasta avgiften (som avser administration, återvinningscentraler etc) men den rörliga avgiften delas upp mellan er så att ni får varsin faktura.

Om du vill dela kärl med en granne ber vi dig mejla eller ringa vårt kontaktcenter för hjälp.

Kan man välja en annan indelning på facken i FNI-kärlen än vad som är standard?

Knapp: Expandera för svar

Nej, det är standardindelningen som gäller. Detta beror på att olika avfall ska kunna hållas isär. När ett fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack och avfallet hålls på så sätt isär. Sedan transporteras avfallet till en omlastningsstation där varje fraktion töms var för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport. Se bild på hur en fyrfacksbil ser ut här.

Hur fungerar elektronikboxen?

Knapp: Expandera för svar

Du som är villa- eller fritidshusägare och väljer abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) får en elektronikbox. I den kan du lämna batterier, mindre ljuskällor, mobiltelefoner och mobilsladdar. Boxen är indelad i tre fack – ett för varje avfallsslag (ljuskällor, elavfall och batterier) - och förvaras inomhus.

När elektronikboxen är full och i behov av tömning hänger du på tömningsdagen fast boxen på ett av de stora kärlen. Locket på elektronikboxen måste vara helt stängt vid uthängning på kärlet, så se till att den inte blir överfull. Efter tömning tas den tomma boxen in igen.