Avfallshämtning för dig som har verksamhet

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) ansvarar för renhållningen (sophämtning, slamtömning, materialbehandling och återvinningscentraler) i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Vi tror på en hållbar framtid, och att vi tillsam­mans kan göra skillnad.

Obligatorisk utsortering av matavfall

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall, s.k. biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall (Förordning SFS 2022:1871 Länk till annan webbplats.). Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Utsorteringskravet omfattar även ätlig olja och flytande fett, men inte annat flytande bioavfall.

Utsortering av matavfall

För att komma igång med matavfallssortering i god till att lagändringen träder i kraft 1 januari 2024, rekommenderar vi er att höra av er till oss för att teckna abonnemang. SÅM hjälper er gärna att beräkna antal kärl för mat- respektive restavfall, storlek och lämpligt tömningsintervall utifrån verksamhetens behov. Vi kan även ge viss rådgivning kring exempelvis kärluppställning eller miljörum.

Kontakta oss per mejl: matavfall@samiljo.se eller per telefon: 010-414 47 00.

Säsongsbetonade verksamheter kontaktar SÅM inför säsongens uppstart. Då startas ett vanligt abonnemang (fast och rörlig avgift) efter överenskommet datum. Inför säsongens avslut kontaktas SÅM återigen och abonnemanget avslutas.

Frågor och svar

Måste verksamheter sortera matavfallet?

Knapp: Expandera för svar

Ja, den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall, s.k. biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall (Förordning SFS 2022:1871Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.). Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Utsorteringskravet omfattar även ätlig olja och flytande fett, men inte annat flytande bioavfall.

Läs mer om avfallshämtning för verksamheter.

Vad gäller för verksamhetsavfall på återvinningscentralerna?

Knapp: Expandera för svar

Våra återvinningscentraler är i första hand till för kommuninvånarna i Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd, som betalar för vår tjänst via avfallstaxan. Ni som har företag eller verksamhet betalar inte via avfallstaxan men har från 1 april 2023 ändå möjlighet att lämna mindre mängd verksamhetsavfall mot en avgift. Då behövs ett företagskort som beställs här. Ni kan också välja att vända er till privata aktörer.

För de företagskunder som enbart behöver lämna verksamhetsavfall vid enstaka tillfällen kommer det att vara möjligt att betala besök styckevis. Avgiften på 300 kr betalas på plats på återvinningscentralen via Swish. Ta kontakt med personal på återvinningscentralen för att betala.

Läs mer om verksamhetsavfall på återvinningscentralen. Länk till annan webbplats.

Varför kostar det att lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralen?

Knapp: Expandera för svar

Våra återvinningscentraler är i första hand till för kommuninvånarna. De betalar för vår tjänst via avfallstaxan, vilket företag inte gör. Kostnaderna för hanteringen av verksamhetsavfall drabbar i slutänden alla som betalar. Därför införs en avgift för verksamhetsavfall den 1 april 2023. Företag kan också välja att vända sig till privata aktörer.

Läs mer om verksamhetsavfall på återvinningscentralen. Länk till annan webbplats.

Hur många besök kan jag göra med företagskortet?

Knapp: Expandera för svar

Kostnaden för företagskortet baseras på hur många besök ni önskar göra. Det finns tre nivåer och antalet besök är kopplat till varje unikt fordon och företagskort.

Se prislistan för företagskort. Länk till annan webbplats.

För de företagskunder som enbart behöver lämna verksamhetsavfall vid enstaka tillfällen kommer det att vara möjligt att betala besök styckevis. Avgiften på 300 kr betalas på plats på återvinningscentralen via Swish. Ta kontakt med personal på återvinningscentralen för att betala.

Hur ansöker jag om företagskort för min verksamhet?

Knapp: Expandera för svar

Här kan du ansöka om företagskort. Det är firmatecknare som gör ansökan och signerar med BankID.

Kan jag lämna privat avfall med företagsbil kostnadsfritt?

Knapp: Expandera för svar

Kommer du med företagsbil, företagssläp eller lätt lastbil bedöms du som verksamhet och ska därmed kunna uppvisa giltigt företagskort. Besök med företagsbil, företagssläp eller lätt lastbil för att lämna privat avfall ska föranmälas till kontakt@samiljo.se.

Läs mer om verksamhetsavfall på återvinningscentralen. Länk till annan webbplats.

Kan företag lämna farligt avfall på återvinningscentralen?

Knapp: Expandera för svar

Nej. Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall och måste själva bekosta omhändertagande av det. En ny lag om spårbarhet av farligt avfall trädde i kraft den 1 november 2020. Detta innebär att SÅM inte kan ta emot farligt avfall från företag och verksamheter på återvinningscentraler. Det finns strikta regler för transport av farligt avfall från verksamheter och de gäller både för små och för stora företag.

Undantaget är elavfall som kan lämnas kostnadsfritt. Observera att elavfall kräver avlämnarintyg: Avlämnarintyg | El-Kretsen. Länk till annan webbplats.

Läs mer om verksamhetsavfall på återvinningscentralen. Länk till annan webbplats.

Mitt företag har renoverat i bostaden hos en privatperson, behöver företaget ändå betala för att lämna avfallet?

Knapp: Expandera för svar

Ja. Privatpersonen betalar dig som företagare för att utföra renoveringen och då betraktar vi avfallet som verksamhetsavfall (enligt lagen). Behandling av sådant avfall ingår inte i avfallstaxan. Från 1 april 2023 behövs ett företagskort som beställs här. Ni kan också välja att vända er till privata aktörer.

Läs mer om verksamhetsavfall på återvinningscentralen. Länk till annan webbplats.

Hur mycket får företag slänga på återvinningscentralen?

Knapp: Expandera för svar

Du som har företag eller verksamhet betalar inte via avfallstaxan men har från 1 april 2023 ändå möjlighet att lämna mindre mängd verksamhetsavfall mot en avgift. Då behövs ett företagskort som beställs här. Ni kan också välja att vända er till privata aktörer. Företag får lämna mindre mängd avfall, detta motsvarar ungefär 1 grindsläp där du kan lasta upp till 450 kg per tillfälle. Du får själv uppskatta hur mycket du kan lasta i ditt fordon/släp.

Företag får inte lämna däck, fönster i större mängd eller farligt avfall. Undantaget är elavfall som kan lämnas kostnadsfritt. Observera att elavfall kräver avlämnarintyg: Avlämnarintyg | El-Kretsen. Länk till annan webbplats.

Läs mer om vilka avfall som tas emot på återvinningscentralen. Länk till annan webbplats.