Avfallshämtning

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) ansvarar för renhållningen (sophämtning, slamtömning, materialbehandling och återvinningscentraler) i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Vi tror på en hållbar framtid, och att vi tillsam­mans kan göra skillnad.

Alla som äger en fastighet för boende får ett abonnemang för hämtning av hushållssopor. Du som villa- eller fritidshusägare kan själv välja abonnemang. Detsamma gäller dig som har en verksamhet som genererar kommunalt avfall. Bor du i ett flerfamiljshus är det din fastighetsägare som beslutar vilket abonnemang huset ska använda sig av.