Avfallshämtning

SÅM ansvarar för insamling av hushållsavfall i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner.

Alla som äger en fastighet för boende får ett abonnemang för hämtning av hushållssopor. De fastigheter som inte har kommunalt vatten/avlopp utan en enskild avloppsanläggning får dessutom ett abonnemang för tömning av slam. Om man har toalett som inte är kopplad till enskild eller kommunal avloppsanläggning tillkommer abonnemang för latrinhämtning. Det finns även i vissa fall möjlighet att teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.

Mitt sopkärl har inte blivit tömt, vad gör jag då?

Knapp: Expandera för svar

Om vi har missat att tömma ditt kärl eller om du har missat att ställa ut det, hör av dig till kontaktcenter.

Våra chaufförer gör sitt bästa för att komma och tömma dina kärl men vid besvärligt väglag, till exempel mycket snö eller ishalka, kan det bli förseningar. Se till att skotta och sanda till hämtningsplats och eventuell vändplan under vintertid, så att vi kommer åt ditt kärl. Vid besvärligt väglag kan du låta ditt kärl stå tills det blivit tömt, vi kör ikapp så fort vi kan.

Vad gör jag när mina matavfallspåsar är slut?

Knapp: Expandera för svar

Du som har FNI-kärl kan enkelt beställa nya matavfallspåsar genom att flytta indikatorn som finns på handtaget till sopkärl 1 åt höger i samband med sophämtning. Chauffören till sopbilen ser då detta och lämnar en omgång påsar vid ditt kärl. Skulle du ändå inte få påsar, vänligen fyll i en felanmälan så att vi kan påtala detta för vår entreprenör.

Du som bor i lägenhet vänder dig till din hyresvärd för att beställa nya matavfallspåsar.

Du kan även hämta nya matavfallspåsar på återvinningscentralen eller på SÅMs kontor på Centralplan 5 i Skillingaryd.

Vad gör jag om något av facken i FNI-kärlen inte räcker till?

Knapp: Expandera för svar

En del abonnenter har svårt att få plats med plasten i avsett fack. Från 2023 finns det möjlighet till ett extra kärl för plast- och pappersförpackningar eller restavfall. För att beställa ett sådant vänder du dig till kontaktcenter. Vi rekommenderar även att du:

  1. Var noga med att använda minimizern för att förpacka din mjukplast ordentligt innan du slänger den i sopkärlet.
  1. Om du gör större inköp med mycket plast- eller pappersförpackningar så rekommenderar vi att du åker till återvinningsstationen med dem. Fyrfackskärlen är inte dimensionerade för att rymma förpackningar av dessa slag.
  1. Försök tänka till vid inköp och om möjligt välja varor som inte är inplastade - på så sätt kan vi påverka producenterna att minska mängden plastförpackningar.
  2. Om facket ändå inte räcker till, så hänvisar vi till närmaste återvinningsstation.

Jag ska flytta, vad behöver jag tänka på?

Knapp: Expandera för svar

Om du ska flytta till eller från ett hus med abonnemang för sophämtning behöver du anmäla ett ägarbyte. Det gör du enkelt genom att fylla i blanketten för anmälan om ägarbyte.

När hämtas mitt trädgårdsavfall?

Knapp: Expandera för svar

Om du har ett grönabonnemang så hämtas ditt trädgårdsavfall varannan vecka, mellan april och mitten av november, totalt 16 gånger. För info om vilka tömningsdagar som gäller för just dig, se vår sophämtningskalender. Länk till annan webbplats.

Observera att abonnemanget för hämtning av trädgårdsavfall inte kan nytecknas efter den 1 januari 2023.

KONTAKTA OSS

Telefon kontaktcenter: 010 - 414 47 00
Epost: kontakt@samiljo.se

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.