Återvinningsstationer

Från och med 1 januari 2024 har Sveriges kommuner ansvar för förpackningsinsamlingen från hushåll och samlokaliserade verksamheter.
I Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har SÅM det kommunala avfallsansvaret och tog därmed över de obemannade återvinningsstationer, ÅVS:er, som finns i kommunerna och som tidigare drivits av Förpackningsinsamlingen (FTI).

Hitta återvinningsstation

Felanmälan

Är det fullt eller skräpigt på din återvinningsstation? Hjälp oss genom att meddela att stationen behöver städas eller tömmas. Från den 1 januari 2024 görs felanmälan via Sveriges Avfallsportal sopor.nu. Länk till annan webbplats.

Varför tar SÅM över återvinningsstationerna?

Anledningen till att SÅM från och med 1 januari 2024 tar över återvinningsstationerna, är att Sveriges kommuner från och med 2024 får ansvar för förpackningsinsamlingen från hushåll och samlokaliserade verksamheter. I Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har SÅM det kommunala renhållningsansvaret och tar över de obemannade återvinningsstationer, ÅVS:er, som finns i kommunerna och som tidigare drivits av Förpackningsinsamlingen (FTI).

Utifrån det ändrade insamlingsansvaret har kommunerna fått möjligheten att ta över ta över producenternas ÅVS:er från FTI, vilket SÅM har valt att göra. Du som slänger ditt förpackningsavfall på återvinningsstationen kommer inte att märka någon större skillnad efter övertagandet. Kontaktuppgifter och uppgifter om felanmälan kommer efter årsskiftet att uppdateras på respektive återvinningsstation.

Tidigare ansvarade producenterna för insamling och återvinning av förpackningsavfall utifrån det så kallade producentansvaret. Producentansvaret innebär att den som sätter en förpackning på marknaden också ska ansvara för och bekosta insamling och återvinning av den. Från och med 2024 är förpackningsinsamlingen från hushåll och verksamheter som har sin avfallshantering tillsammans med hushåll, istället ett kommunalt ansvar. Senast 1 januari 2027 ska insamlingen ske fastighetsnära. Producenterna kommer dock även fortsättningsvis ansvara för att det insamlade förpackningsmaterialet återvinns.

SOPOR.NU - SVERIGES AVFALLSPORTAL

Sopor.nu är hela Sveriges Avfallsportal. Där finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan. Avfallsportalen sopor.nu är ett samarbetsprojekt mellan flera aktörer, bland annat branschorganisationen Avfall Sverige och El-Kretsen.

Förpackningsavfall från verksamhet

Du som driver en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall, har ett ansvar att se till att det lämnas till återvinning. Förpackningsavfall från verksamheter får inte lämnas på kommunens återvinningsstationer utan kan kostnadsfritt lämnas till en mottagningsplats som Näringslivets producentansvar driver. Det finns en mottagningsplats i varje län. Antalet platser byggs kontinuerligt ut fram till 2026, då det ska finnas minst en mottagningsplats i varje kommun. Läs mer och hitta dina närmaste mottagningsplats på NPA:s webb: npa.se/hitta-mottagningsplats Länk till annan webbplats.

Verksamheter kan också välja att anlita en privat entreprenör som hämtar förpackningarna och ansvarar för att återvinna dem. Verksamheter som är samlokaliserade med hushåll, det vill säga använder samma sopkärl, kan anmäla sig till kommunens insamling genom att höra av sig till SÅM:s kontaktcenter.

Frågor och svar

Vad är skillnaden mellan en återvinningsstation och en återvinningscentral?

Knapp: Expandera för svar

På återvinningsstationen (ÅVS) lämnar du endast förpackningar. Förpackningarna kan vara av plast, papper, glas eller metall. I de flesta kommuner kan du även lämna tidningar här.

Från och med den 1 januari 2024 har Sveriges kommuner ansvaret för förpackningsinsamling från hushåll. I Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner är det Samverkan Återvinning Miljö, SÅM, om ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall, vilket innebär att det är SÅM som numera har ansvaret för förpackningsinsamlingen. I och med detta har SÅM valt att ta över befintliga obemannade återvinningsstationer. Felanmälan görs från den 1 januari 2024 på Sveriges Avfallsportal www.sopor.nu Länk till annan webbplats.

På våra bemannade återvinningscentraler (ÅVC) lämnar du bland annat grovavfall som trädgårdsavfall, vitvaror, möbler, elektronik och liknande.

Vart hittar jag min närmsta återvinningsstation?

Knapp: Expandera för svar

Från den 1 januari 2024 hittar du din närmsta återvinningsstation på Sveriges Avfallsportal www.sopor.nu Länk till annan webbplats..

Det är fullt eller skräpigt på min återvinningsstation, vart vänder jag mig då?

Knapp: Expandera för svar

Från den 1 januari 2024 görs felanmälan på Sveriges Avfallsportal www.sopor.nu Länk till annan webbplats..

Kan företagare lämna verksamhetens förpackningar på återvinningsstationen?

Knapp: Expandera för svar

Nej, det är bara hushåll som får lämna sina förpackningar på återvinningsstationerna. Driver du en verksamhet eller ett företag vänder du dig till en privat entreprenör eller till en mottagningsplats för verksamheters förpackningsavfall.

Det förpackningsavfall som uppstår i din verksamhet ska källsorteras och lämnas till återvinning. Förpackningsavfall från verksamheter lämnas till privat entreprenör eller till en mottagningsplats som Näringslivets producentansvar driver sedan den 1 januari 2024. Läs mer på NPA:s webb: https://npa.se/hitta-mottagningsplats Länk till annan webbplats.

Varför får enbart förpackningar lämnas på återvinningsstationen?

Knapp: Expandera för svar

Det beror framför allt på förordningen om producentansvar, som innebär att den som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den kan samlas in och återvinnas. För att det ska fungera i praktiken måste politikerna definiera vilka varor som ska omfattas och definiera vilka som är ansvariga för att organisera och finansiera en insamling. Det kallas alltså producentansvar och förpackningar är en varugrupp som har producentansvar.

En annan anledning är att olika typer av material används till olika typer av produkter, även om grundmaterialet (till exempel plast eller glas) är detsamma. Blandas förpackningsmaterial med andra produkter kan den nya råvaran bli av sämre kvalitet. Fönsterglas och dricksglas är till exempel av annan kvalitet än den som används i glasförpackningar. Om de blandas får det nya glaset sämre kvalitet.

Är det tillåtet att plocka material ur behållare på återvinningsstationen?

Knapp: Expandera för svar

Nej, materialet som lämnats till återvinningsstationen är producenternas. Att ta det betraktas som stöld.

Hur ofta töms behållarna?

Knapp: Expandera för svar

Entreprenörerna ska tömma behållarna utifrån hur behoven ser ut på respektive station. Vi jobbar kontinuerligt med att se över tömningsfrekvensen för att undvika nedskräpning och överfulla behållare. Vi försöker undvika onödiga transporter och därför är det bra att platta till och vika ihop sina förpackningar. Då blir det plats för fler förpackningar i behållarna och tömningsbilarna behöver inte transportera luft.

Är det fullt i någon av behållarna på återvinningsstationen? Hjälp oss genom att meddela att stationen behöver städas eller tömmas. Från den 1 januari 2024 görs felanmälan via Sveriges Avfallsportal sopor.nu. Länk till annan webbplats.

Vem bestämmer hur stora hålen i behållarna ska vara?

Knapp: Expandera för svar

Det är Boverket (som är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende) som beslutar om storleken på inkasthålen. Utformning och mått är satta för att hindra att någon, med risk för skada, tar sig in i behållarna.

Var anmäler jag om batteriholken är full?

Knapp: Expandera för svar

Batterier ingår i producentansvaret för elektronik och hanteras av El-Kretsen. Från den 1 januari 2024 görs felanmälan via Sveriges Avfallsportal sopor.nu. Länk till annan webbplats.

När ska min återvinningsstation tömmas eller städas nästa gång?

Knapp: Expandera för svar

På Sveriges Avfallsportal www.sopor.nu Länk till annan webbplats. kan du söka upp din återvinningsstation och se information om schema för tömning och städning. Där kan du även anmäla att återvinningsstationen behöver tömmas eller städas.

Har SÅM ansvar för städning av återvinningsstationerna?

Knapp: Expandera för svar

Från den 1 januari 2024 har SÅM ansvar för städning av återvinningsstationerna.

I uppdraget ingår att städa runt behållarna och även på intilliggande område, om skräpet kan härledas till återvinningsstationen. Har material eller felaktigt avfall dumpats utanför behållare räcker inte vanlig städning till och det kan vara svårt för städarna att få det med sig. Då måste en extra åtgärd av entreprenör beställas.

Vad gör SÅM åt sopdumpningen?

Knapp: Expandera för svar

Från den 1 januari 2024 har SÅM ansvar för städning av återvinningsstationerna. Vi kommer att fortsätta det kontinuerliga arbete som FTI tidigare gjort, med att informera om vad som hör hemma på återvinningsstationerna och vad som inte gör det. Hjälp oss gärna att sprida informationen vidare.

Jag har tappat något i en container på återvinningsstationen. Vad gör jag?

Knapp: Expandera för svar

Hör av dig till kontakt@samiljo.se eller per telefon 010-414 47 00. Det är viktigt att du uppger fullständigt stations-ID samt vilket materialslag det var i containern du tappade saken i.
Det behövs för att vi ska kunna koppla ihop dig med rätt tömmare. Har containern redan tömts finns det tyvärr ingen möjlighet att få tillbaka det du tappat.

Senast publicerad:

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.