Avfallshämtning

SÅM ansvarar för insamling av hushållsavfall i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Alla som äger en fastighet för boende får ett abonnemang för hämtning av hushållssopor. De fastigheter som inte har kommunalt vatten/avlopp utan en enskild avloppsanläggning får dessutom ett abonnemang för tömning av slam. Om man har toalett som inte är kopplad till enskild eller kommunal avloppsanläggning tillkommer abonnemang för latrinhämtning. Det finns även i vissa fall möjlighet att teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.

NU INFÖR VI UTSORTERING AV MATAVFALL, ANSLUT DIN FASTIGHET!

Sveriges riksdags har beslutat att insatser ska vidtas så att minst 50 procent av matavfallet sorteras ut senast år 2020. Våra politiker har därför beslutat att införa ett avfallssystem vid namn fastighetsnära insamling (FNI), vilket består av dels utsortering av matavfall, dels möjlighet att sortera förpackningar direkt i sopkärlet. Du som har en verksamhet eller är fastighetsägare till ett flerfamiljshus kommer i första skedet att erbjudas utsortering av matavfall. Väljer du att tacka ja så kommer du att få speciella sopkärl avsedda för enbart matavfall. I abonnemanget ingår även behållare för matavfall att placera direkt under diskbänken, samt påsar till denna. Det matavfall som sorteras ut kommer att tas tillvara för att genom rötning producera miljövänlig växtnäring samt gas för fordonsdrift, vilket bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och andra miljöstörande ämnen. Genom att sortera ditt matavfall gör du alltså en värdefull insats för miljön.

I och med införandet av det nya system justeras taxan till att vara miljöstyrd, vilket innebär att den billigaste taxan kommer bli den som gynnar miljön. I detta fall utsortering av matavfall.

Vet ni redan vilken lösning ni vill ha eller om ni behöver hjälp med att bestämma vad som blir bäst för just er så tveka inte att ta kontakt med oss så ska vi finna en bra lösning: matavfall@samiljo.se. Införandet kommer att starta hösten 2019.

Frågor och svar

Ändrade sophämtningsdagar påsk 2018

Knapp: Expandera för svar

Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun

Inga ändringar. Sophämtning kommer att utföras på ordinarie hämtningsdagar

Vaggeryds kommun

Ordinarie hämtningsdag

Ändrad hämtningsdag

Långfredag 30/3

Måndag 2/4

För övrigt utförs sophämtning enligt ordinarie schema.

När töms mitt sopkärl?

Knapp: Expandera för svar

Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun

Ändrade turer i Gislaveds och Gnosjö kommun från 1 februari 2019, och i Värnamo kommun från 1 april 2019. För information om dina tömningsdagar, se vår tömningskalender.

Vad gäller fritidshus så genomförs tömning från och med vecka 19 till och med vecka 38. För exakta tömningsdagar, se sophämtningskalendern ovan.

Vaggeryds kommun
Tömningsdagar Vaggeryds kommun.

Vad gäller fritidshus så genomförs tömning varannan vecka från maj till september.

När töms min enskilda avloppsanläggning?

Knapp: Expandera för svar

Tömningen är schemalagd, och genomförs en gång per år utan att beställning behöver göras.

Tömningen aviseras i förväg.

När hämtas min latrintunna?

Knapp: Expandera för svar

Tömning i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun sker efter budning. Turerna körs på fasta dagar varannan vecka.

I Vaggeryds kommun sker latrintömning på ordinarie tömningsdag för hushållsavfall under perioden 1 maj - 30 september.

När hämtas mitt trädgårdsavfall?

Knapp: Expandera för svar

Om du har ett grönabonnemang så hämtas ditt trädgårdsavfall på onsdagar udda veckor.

Förseningar vid sophämtningen kan förekomma på grund av försvårat väglag. Låt kärlet stå framme tills det blivit tömt.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Besök inte våra återvinningscentraler om det inte är absolut nödvändigt. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna lokala råd. Vänta med att slänga ditt grovafall om det inte är absolut nödvändigt.
Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik från SÅM och tredje part som används för att förbättra din webbupplevelse och mäta din användning av vårt innehåll. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor