Ägare till flerfamiljshus & verksamheter

anslut din fastighet TILL utsortering av matavfall!

Sveriges riksdag har beslutat att insatser ska vidtas så att minst 50 procent av matavfallet sorteras ut senast år 2020. Våra politiker har därför beslutat att införa ett avfallssystem vid namn fastighetsnära insamling (FNI), vilket består av dels utsortering av matavfall, dels möjlighet att sortera förpackningar direkt i sopkärlet. Du som har en verksamhet eller är fastighetsägare till ett flerfamiljshus kommer i första skedet att erbjudas utsortering av matavfall. Väljer du att tacka ja så kommer du att få speciella sopkärl avsedda för enbart matavfall. I abonnemanget ingår även behållare för matavfall att placera direkt under diskbänken, samt påsar till denna. Det matavfall som sorteras ut kommer att tas tillvara för att genom rötning producera miljövänlig växtnäring samt gas för fordonsdrift, vilket bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och andra miljöstörande ämnen. Genom att sortera ditt matavfall gör du alltså en värdefull insats för miljön.

I och med införandet av det nya systemet justerades taxan till att vara miljöstyrd, vilket innebär att den billigaste taxan är den som gynnar miljön. I detta fall utsortering av matavfall.

Vet ni redan vilken lösning ni vill ha eller om ni behöver hjälp med att bestämma vad som blir bäst för just er så tveka inte att ta kontakt med oss så ska vi finna en bra lösning. Införandet startade hösten 2019 och pågår.

Frågor och svar

Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna vi stöter på. Denna sida uppdateras löpande med fler frågor och svar.

Varför ska vi byta system?

Knapp: Expandera för svar

Fokus på avfallshantering har under senare tid ökat både internationellt och nationellt, vilket även innebär att kraven på kommunerna ökar. De miljömål som finns upprättade på både nationell och EU-nivå talar om att vi måste bli bättre på att ta hand om vårt matavfall. Ett etappmål som Sveriges riksdag beslutat om gäller att insatser ska vidtas så att minst 50 procent av matavfallet sorteras ut senast år 2018. Dessutom säger avfallsförordningen att returpapper och förpackningar ska sorteras ut ur övrigt hushållsavfall. Med FNI blir det lätt att göra rätt.

Avfallsverksamheten behöver utvecklas och det insamlingssystem som vi har idag inom GGVV måste förändras. Våra politiker har därför beslutat att införa FNI, vilket innebär att vi i vår region på ett konkret sätt kommer att kunna vara med och bidra för att uppnå uppsatta miljömål. 

Vad är det som förändras?

Knapp: Expandera för svar

Samtliga boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus som väljer att ansluta sig till fastighetsnära insamling (FNI) kommer att få två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. I systemet ingår även en box för insamling av batterier, glödlampor och småelektronik.

I samband med införandet kommer du dessutom att få en speciell behållare för matavfall samt påsar för denna. Behållaren placerar du förslagsvis under diskbänken hemma för att smidigt kunna sortera ut ditt matavfall från övriga hushållssopor. Genom att sortera ut matavfallet kan vi ta tillvara på detta för att producera växtnäring samt gas för fordonsdrift. 

I och med FNI behöver du heller inte längre mellanlagra returpapper, förpackningar, förbrukade glödlampor etc. i ditt hem innan du kör iväg det till en återvinningsstation respektive återvinningscentral. Du sorterar istället avfallet direkt i dina avfallskärl och får detta hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Erfarenheten från kommuner som tidigare infört detta system är att servicen varit uppskattad, samt att andelen material som gått till återvinning ökat avsevärt.

Hur stora är de nya kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Ett FNI-kärl rymmer 370 liter, och är alltså indelat i fyra olika fack. Konceptet består av två kärl och en elektronikbox, totalt elva avfallsslag. Måtten på ett FNI-kärl är: höjd 112 cm, bredd 78 cm, djup 87 cm.  Byggmåttet på bredden för ett kärl blir ca 80 cm. Placerar du de två kärlen sida vid sida blir de tillsammans ca 160 cm. Om du planerar bygga en kärlfålla så finns det vissa saker du behöver tänka på. Läs mer om kärlen och placering här.

När ska det nya systemet införas?

Knapp: Expandera för svar

Införandet av FNI kommer att ske succesivt i de olika kommunerna. Gislaved och Gnosjö kommun är först ut med införande under februari 2019. För Värnamo kommun är det april 2019 som gäller, och i Vaggeryds kommun planeras införandet till år 2021. 

När och hur gör man sitt abonnemangsval?

Knapp: Expandera för svar

Samtliga ägare till en- och tvåfamiljshus samt fritidshus i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun kommer under oktober 2018 att få ett brev hemskickat med instruktioner om hur man genomför sitt abonnemangsval. Observerat att om du inte gör något val så kommer du automatiskt att bli ansluten til FNI.Invånare i Vaggeryds kommun kommer att få göra sitt abonnemangsval under år 2020.

Kommer alla fastigheter att erbjudas FNI?

Knapp: Expandera för svar

Samtliga boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus kommer att erbjudas FNI. Boende i flerfamiljsbostäder samt verksamheter kommer i första skedet enbart att erbjudas utsortering av matavfall. Vad gäller flerfamiljshus så är det din fastighetsägare som beslutar huruvida ni ska ansluta er till matavfallsinsamling eller inte. Separat information gällande matavfallsinsamling kommer att skickas ut till verksamheter och fastighetsägare för flerfamiljshus.

Varför ska jag välja FNI?

Knapp: Expandera för svar

- Du är med och bidrar till att en större mängd material återvinns, vilket innebär ett besparande av naturens resurser.

- Det matavfall du sorterar ut kan tas tillvara för att producera växtnäring samt gas för fordonsdrift.

- Du slipper mellanlagra stora mängder förpackningar, lampor, batterier och småelektronik i ditt hem och kan istället sortera detta direkt i dina avfallskärl och få det hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Vad kommer det att kosta för mig som abonnent?

Knapp: Expandera för svar

Renhållningstaxan för 2019 är ännu inte beslutad, men du kommer att få mer information innan det är dags för dig att göra ditt abonnemangsval.

Är man tvungen att byta system?

Knapp: Expandera för svar

Det är frivilligt att ansluta sig till FNI, en taxan kommer att vara miljöstyrd, vilket innebär att FNI kommer att vara det billigaste abonnemangsalternativet.

Kommer återvinningsstationerna att försvinna när FNI införs?

Knapp: Expandera för svar

Det är FTI - Förpacknings- och tidiningsinsamlingen AB som äger och ansvarar för de återvinningsstationer som finns i GGVV-kommunerna. Det är möjligt att antalet stationer kommer att glesas ut om behovet minskar, men det besked FTI har gett är att så länge det finns material i containrarna så kommer återvinningsstationerna att finnas kvar.

Hur håller man isär soporna i sopbilen?

Knapp: Expandera för svar

FNI-kärlen kommer att tömmas med sopbilar som är indelade i fyra fack. De olika kärlen töms med separata turer för respektive kärl. Avfallet hålls isär och transporteras till en omlastningsstation. Här kan du se hur tömning av ett fyrfackskärl går till.

FNI-kärlen kommer att tömmas med sopbilar som är indelade i fyra fack. De olika kärlen töms med separata turer för respektive kärl. Avfallet hålls alltså isär och transporteras sedan till en omlastningsstation, där det mellanlagras i väntan på transport vidare.De återvinningsbara materialslagen körs sedan till återvinning. Glas tas till glasåtervinning, metallförpackningar blir nya metallprodukter, plastförpackningar blir nya plastprodukter, tidningar blir nya tidningar eller andra pappersprodukter och kartong blir nya pappersprodukter. Restavfallet körs till förbränning och energiutvinning, och matavfallet transporteras till en biogasanläggning där det genom rötning omvandlas till fordonsgas och biogödsel.

Genom fastighetsnära insamling kan dels vi ta tillvara på matavfallet, dels se till att en större mängd material återvinns, vilket innebär ett besparande av naturens resurser och på sikt en framtid som håller länge!

Se svar på vanliga frågor här, eller läs mer i vår FNI-broschyrPDF, som även kommer i din brevlåda under vecka 41. 

You can find information about the coming waste disposal system in English herePDF.

Förseningar vid sophämtningen kan förekomma på grund av försvårat väglag. Låt kärlet stå framme tills det blivit tömt.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Besök inte våra återvinningscentraler om det inte är absolut nödvändigt. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna lokala råd. Vänta med att slänga ditt grovafall om det inte är absolut nödvändigt.
Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik från SÅM och tredje part som används för att förbättra din webbupplevelse och mäta din användning av vårt innehåll. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor