Sortering och återvinning

Sopsorteringsguide

 I samband med avfallshantering brukar man tala om den så kallade avfallstrappan. Den består av fem steg, där det översta steget är det som ger minst påverkan på vår miljö. Här kan vi alla bidra till att minska mängden avfall genom att bara köpa sådant vi verkligen behöver och försöka prioritera kvalitetsvaror som håller länge. Genom att sortera våra sopor kan vi även minska avfallsmängderna som går till deponi och energiutvinning, samt öka andelen som återvinns respektive återanvänds, vilket i förlängningen leder till en framtid som håller länge.

Mer information om hur var du ska slänga olika typer av avfall hittar du i vår sopsorteringsguidePDF.

En hallbar framtid
Vi har en driftstörning i Vaggeryds kommun denna vecka med missade soptömningar som följd - läs mer under driftinformation!