Sortering och återvinning

Gröntippar

Trädgårdsavfall är gräs, mossa, löv, fallfrukt eller växtdelar och mindre grenar (ris) från villaträdgårdar. Bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfall är att du själv använder eller komposterar det hemma hos dig. Då blir det inga transporter och du får tillgång till jordförbättringsmedel på ett enkelt och billigt sätt.

Om trädgårdsavfallet blir för skrymmande att ha hemma kan det lämnas på någon av SÅMs gröntippar. Det inkomna materialet flisas och komposteras för att användas till matjordsframställning eller bränsle.  Trädgårdsavfallet ska vara fritt från säckar, krukor och annat skräp och oorganiskt material eftersom det förstör komposteringen. Jord, sten och grus ska inte slängas på en gröntipp.

Frågor och svar

Vad kan jag slänga på en gröntipp?

På gröntipparna kan du lämna trädgårdsavfall, vilket innefattar gräs, mossa, löv, fallfrukt, växtdelar och mindre grenar (ris) från villaträdgårdar. 

 

Var hittar jag närmaste gröntipp, och när är den öppen?

Gislaveds kommun:

I Gislaved finns gröntippar (även kallat återvinningsgårdar) på tre orter - Burseryd, Hestra (Bjärsved) och Reftele (infart vid Rullpack). Här kan du slänga trädgårdsavfall, men även trä- och metallavfall. Gröntipparna (återvinningsgårdarna) i Gislaved kommun är öppna och bemannade kl. 10-14 helg- och aftonsfria lördagar i perioden 15 mars - 10 juli, samt 1 augusti - 16 november.

Under vissa onsdagseftermiddagar finns även mobil återvinningscentral på plats. Vid dessa tillfällen kan du även lämna grovsopor på anläggningen. Öppettider och ytterligare information hittar du här.


Gnosjö kommun
I Gnosjö kommun finns följande gröntippar:

- Gnosjö - Sjöstensvägen
- Hillerstorp - gamla Skillingarydsvägen
- Kulltorp - Svarvarvägen (bakom avloppsreningsverket)
- Nissafors - infart från väg 151, före bron vid Nissan
- Åsenhöga - Örerydsvägen (efter avloppsreningsverket)

Dessa fem anläggningar har alltid öppet.


Vaggeryds kommun
I Vaggeryds kommun hittar du gröntippar på följande platser:

- Hok, Alstervägen vid återvinningsstationen
- Klevshult, norr om Nyvägen, vid järnvägen
- Skillingaryd, västerut på Verkstadsgatan
- Vaggeryd, återvinningscentralen på Krokvägen

Anläggningarna i Hok, Klevshult och Skillingaryd har alltid öppet. Gällande öppettider för Vaggeryds ÅVC hittar du här.


Värnamo kommun
I Värnamo kommun kan du lämna ditt trädgårdsavfall på två obemannade insamlingsplatser:

- Lekelunds storkompost i Värnamo
- Gröntippen i Bor

Dessa två anläggningar har alltid öppet. Det går även bra att lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralerna i Stomsjö, Bredaryd och Rydaholm.

Felaktig info har smugit sig in i de brev angående nya hämtningsdagar som i dagarna landar hos abonnenter i Värnamo kommun. Vi ber er bortse från detta brev och invänta ny info. Korrekta hämtningsdagar finns i sophämtningskalendern här på hemsidan.