Nyheter

Sophantering vid kyla

2019-10-30

Undvik att din matavfallspåse fryser fast i kärlet när kylan kommer. Bästa sättet att undvika fastfrysning är att hålla matavfallspåsen så torr som möjligt.

1. Låt matavfallet rinna av
Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i matavfallspåsen, använd gärna en slaskskrapa.

2. Använd hushållspapper
Lägg gärna använt hushållspapper i matavfallspåsen, det suger åt sig vätska..

3. Placera alltid papperspåsen för matavfall i avsedd behållare
Den bruna matavfallsbehållaren är tillverkad för att säkerställa att matavfallspåsen ventileras och på så sätt fungerar optimalt. Om man istället placerar papperspåsen i en tät behållare eller på en plan yta ventileras inte innehållet i påsen. Påsen blir snabbare blöt, det luktar mer och den blir svårare att hantera.

4. Använd biohyllan i kärlet
Placera alltid påsen på biohyllan i kärlet där den får torka till innan du slänger ner den i kärlet.

5. Använd alltid matavfallspåse
Allt matavfall måste ligga i en matavfallspåse. Löst matavfall riskerar bland annat att frysa fast i kärlet.

6. Rengör kärlet efter tömning
Tvätta ur kärlet efter tömning.

7. Hushållspapper i botten
Lägg lite hushållspapper i botten av kärlet.

8. Har påsen redan frusit fast?
Försök lossa påsarna inför tömningsdagen genom att exempelvis skaka om kärlet eller slå en sopkvast försiktigt mot sidorna på kärlet.

Kom även ihåg att hålla det sandat och skottat när snön kommer så våra chaufförer kan ta sig fram och tömma dina kärl.

Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.