Hushåll

Sophämtning

Viktig info! Tömningsdagar för FNI-kärl 2 har tyvärr i vissa fall ändrats sedan brevet om nya tömningsdagar skickades ut. Du som berörs kommer att få ett nytt brev med korrekta hämtningsdagar. Fram till dess hänvisar vi till hämtningskalendern nedan. Om något är oklart är du alltid välkommen att kontakta oss!

Hämtning av hushållsavfall för en- och tvåfamiljshus sker normalt varannan vecka, medan flerbostadshus ofta har tömning en gång per vecka. Samtliga FNI-abonnemang har tömning av kärl 1 varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka. För fritidshus finns även möjlighet att teckna sommarabonnemang, vilket innebär att tömning sker enbart under sommarhalvåret.

För information om aktuella tömningsdagar för just dig, sök i kalendern nedan. 

sök efter dina tömningsdagar direkt på webben

Här har du möjlighet att söka efter ditt tömningsschema. 

Du söker genom att skriva in den adress där dina sopkärl står i sökfältet nedan. När du skrivit in minst tre tecken kommer du få en lista med adressförslag som passar in på det du har skrivit. När du hittat din adress klickar du på adressen för att välja den. Du som har FNI-abonnemang kommer att se att dina tömningar är markerade med antingen 1 eller 2, vilket avser siffran på det kärl som töms dagen i fråga.

På sikt kommer du dessutom att kunna skriva ut listan över kommande soptömningar och på så sätt alltid ha översikt över dina soptömningsdagar.

Observera att sophämtningskalendern är under uppbyggnad och tömningsdagar gällande kärl 2 för dig som har FNI-abonnemang läses in löpande i samband med utkörning av kärlen. Om du inte hittar tömningen av kärl 2 på din adress så avvakta till någon vecka efter att du fått dina sopkärl och sök sedan igen. 


Frågor och svar

När töms mina sopkärl under jul och nyår?

SOPHÄMTNING UNDER JUL OCH NYÅR

JULVECKAN


Ordniarie tömningsdag

Töms istället

Mån 23/12

Sön 22/12

Tis 24/12

Mån 23/12

Ons 25/12

Tors 26/12

Tors 26/12

Fre 27/12

Fre 27/12

Lör 28/12


NYÅRSVECKAN


Ordinarie tömningsdag

Töms istället

Mån 30/12

Mån 30/12 (inga ändringar)

TIs 31/12

Tis 31/12 (inga ändringar)

Ons 1/1

Tors 2/1

Tors 2/1

Fre 3/1

Fre 3/1

Lör 4/1Mån 6/1

Mån 6/1 (inga ändringar)

När töms mitt sopkärl?

Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun

Ändrade turer i Gislaveds och Gnosjö kommun fr.o.m. 1 februari 2019, och i Värnamo kommun fr.o.m. 1 april 2019. För info om dina tömningsdagar, skriv in din adress i sökrutan längre upp på sidan.

Vad gäller fritidshus så genomförs tömning från och med vecka 19 till och med vecka 38. För exakta tömningsdagar, se sophämtningskalendern ovan.

Vaggeryds kommun
Hämtningsdagar Vaggeryds kommunPDF

Vad gäller fritidshus så genomförs tömning varannan vecka från maj till september.

Mitt sopkärl har inte blivit tömt

Vid missad soptömning, kontakta oss

Vad gör jag när mina matavfallspåsar är slut?

När dina matavfallspåsar börjar ta slut beställer du enkelt nya genom att flytta indikatorn som finns på handtaget till sopkärl 1 åt höger i samband med sophämtning. Chauffören till sopbilen ser då detta och lämnar en omgång påsar vid ditt kärl.

Vad gör jag om något av facken i FNI-kärlen inte räcker till?

Vi har förstått att en del kunder har svårt att få plats med framför allt plasten i avsett fack i ditt kärl. Vi kommer att se över indelningen i kärlen framöver, men fram till dess rekommenderar vi följande:

1. Var noga med att använda minimizern för att förpacka din mjukplast ordentligt innan du slänger den i sopkärlet.

2. Om du gör större inköp med mycket plastförpackningar så rekommenderar vi att du åker till återvinningsstationen med dem. Fyrfackskärlen är inte dimensionerade för att rymma förpackningar av dessa slag.

3. Försök tänka till vid inköp och om möjligt välja varor som inte är inplastade - på så sätt kan vi påverka producenterna att minska mängden plastförpackningar.

4. Om facket ändå inte räcker till, så hänvisar vi till närmaste återvinningsstation.

Läs mer om fyrfackskärlen

Vad händer med avfallet efter att det hämtats hemma hos mig?

Avfallet körs till en omlastningsstation i Gislaved eller Värnamo. Där töms varje fraktion var för sig och mellanlagras i väntan på transport vidare.

- De återvinningsbara materialslagen körs sedan till återvinning. Glas tas till glasåtervinning, metallförpackningar blir nya metallprodukter, plastförpackningar blir nya plastprodukter, tidningar blir nya tidningar eller andra pappersprodukter och kartong blir nya pappersprodukter.

- Restavfallet körs till förbränning och energiutvinning i antingen Halmstad eller Ljungby.

- Matavfallet transporteras till en biogasanläggning där det genom rötning omvandlas till fordonsgas och biogödsel. Vilken biogasanläggning vi kommer att använda är ännu inte klart, upphandling ska genomföras.

Vad behöver jag tänka på inför tömning?

För att vi


Vad behöver jag tänka på inför soptömning?

  • Ställ ut kärlet senast kl. 06:00 på tömningsdagen vid gatan eller trottoaren (eller vid farbar väg på landsbygden). De nya FNI kärlen ska stå med de stora hjulen och handtaget utåt gatan.  
  • Tänk på att du behöver ha ett utrymme på minst 50 cm runt kärlet och fyra meter ovanför så att det inte fastnar i träd eller liknande när kärlet lyfts.
  • Kärlet får inte fyllas mer än att locket kan stängas och det får inte väga så mycket att det blir uppenbara svårigheter att flytta.
  • Förpacka soporna väl innan de läggs i kärlet, så att risken för lukt, spill och nedsmutsning av kärlet minskas. Aska och sot ska förpackas väl och får inte vara varm.
  • Kärlet bör vara fritt från snö och is vid hämtningstillfället.
  • Transportväg för bil och kärl ska alltid vara framkomlig. Vägen ska med andra ord ha fri bredd, bärighet och vara snöröjd och sandad.
  • Sopbilarna kräver en vägbredd på minst 3 meter och vägen bör vara röjd till en bredd av 3,5 meter och en höjd av 4 meter.
  • Det ska finnas vändmöjlighet för en 10 meter lång lastbil. Finns det ingen möjlighet att ploga upp vägen till denna bredd och en vändplan, kan sopkärl flyttas till närmaste väg som uppfyller kraven.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.