Fastighetsägare flerfamiljshus & verksamheter

Taxor och abonnemangsalternativ

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs så att ett nollresultat ska nås. Det betyder att kommunen eller SÅM inte tjänar pengar på att hämta och hantera dina sopor. Avgifterna regleras i kommunens avfallsstaxa. Taxan beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Renhållningstaxan i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun är numera uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fast avgiften betalas för samtliga bebyggda fastigheter, och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, admininstration information med mera. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt, och ska täcka kärl-, hämtning- och behandlingskostnader.


Nu inför vi utsortering av matavfall för flerbostäder och verksamheter

Du har möjlighet att välja om du vill byta abonnemang till "sortera matavfall" och få en lägre kostnad eller om du vill behålla det abonnemang ditt fastighetsbestånd idag är anslutet till, som nu heter "blandat mat- och restavfall".

Vi på SÅM kommer att kontakta dig och hjälpa dig med ditt abonnemangsval. I och med införandet av utsorteringen av matavfall justeras även renhållningstaxan till att vara miljöstyrd. Det innebär att det billigaste abonnemangsalternativet blir det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är "sortera matavfall".

Säsongsbetonade verksamheter ska kontakta SÅM inför säsongens uppstart varvid SÅM startar ett vanligt abonnemang (fast och rörlig avgift) efter övernskommet datum. Inför säsongen avslut ska verksamheten åter kontakta SÅM varvid abonnemanget avslutas.

 

Frågor och svar

 

Abonnemangalternativ 2019

Dina abonnemangsalternativ: Bostadshus

Renhållningstaxan i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun är numera uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalas för samtliga bebyggda fastigheter, och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, administration, information m.m. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt, och ska täcka kärl-, hämtnings- och behandlingskostnader. Då två eller fler abonnenter delar avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare, medan den rörliga avgiften delas upp mellan aktuella abonnenter.

I och med införandet av FNI justeras även renhållningstaxan till att vara miljöstyrd. Detta innebär att det billigaste abonnemangsalternativet blir det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är matavfallsinsamling.

fast avgift flerbostadshus

Fast avgift flerbostadshus per år inklusive moms för 2019‌

Flerbostadshus, per lägenhet

557 kr

Korridorboende, per lägenhet

280 kr


tilläggsavgifter

Placering av kärl längre in på tomt än 3 meter från farbar väg, kan godkännas för flerbostadshus om förutsättningarna uppfyller krav enlig gällande föreskrifter och om arbetsmiljökrav uppfylls. Flerbostadshus som deltar i matavfallsinsamlingen betalar inte gångavståndstillägg för matavfallskärlen under förutsättning att de står på samma ställe som kärl för restavfall.

 

Avstånd


Avgift per kärl och år1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/ vecka

3,1-10 meter

520 kr

1040 kr

2080 kr

10,1-20 meter

1040 kr

2080 kr

4160 kr

20,1-30 meter

1560 kr

3120 kr

6240 kr

30,1-40 meter

2080 kr

4160 kr

8320 kr

40,1-50 meter

2600 kr

5200 kr

10 400 kr


1. Sortera matavfall

Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande utsorterat matavfall

 

Kärlstorlek matavfall


Avgift per år1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/ vecka

140 liter

400 kr

880 kr

1990 kr

 

Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande restavfall

 

Kärlstorlek Restavfall


Avgift per år1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/ vecka

140 liter

680 kr

Erbjuds inte

Erbjuds inte

190 liter

990 kr

2170 kr

Erbjuds inte

370 liter

1960 kr

4320 kr

9420 kr

660 liter

3500 kr

7710 kr

16 810 kr

 
2. Blandat mat- och restavfall

Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall

 

Kärlstorlek


Avgift per år1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/ vecka

190 liter

1500 kr

3300 kr

7200 kr

370 liter

2990 kr

6580 kr

14 350 kr

660 liter

5330 kr

11730 kr

25 590 kr3. Djupbehållare

Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande restavfall, matavfall eller blandat mat- och resteavfall. Behandlingsavgift tillkommer. Behållarhyra tillkommer i de fall behållaren ägs av SÅM.

 

Storlek


avgift per år


1 ggr / 14:e dag

1 ggr / vecka

Upp till 5 m3

13 260 kr

29 170 kr

 

Behandlingsavgift Djupbehållare

Behandlingsavgift debiteras per ton avfall:

 

Avfallsslag

Avgift per ton

Restavfall

1000 kr

Matavfall

500 kr

Blandat mat- och restavfall

1250 kr

 

4. hushållsavfall i container

Rörlig avgift vid tömning av container innehållande restavfall, matavfall eller blandat mat- och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer.

 

Volym m3

Årshyra


Avgift per år1 ggr / 14:e dag

1 ggr / veckan

Upp till 4

4000 kr

12 350 kr

27 170 kr

4,1-8

6000 kr

12 350 kr

27 170 kr

 

Behandlingavgift debiteras per ton avfall

Avfallslag

Avgift per ton

Restavfall

1000 kr

Matavfall

500 kr

Blandat mat- och restavfall

1250 kr

 

Dina abonnemangsalternativ: Verksamheter

FAST AVGIFT VERKSAMHETER

Dina abonnemangsalternativ: Bostadshus

Renhållningstaxan i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun är numera uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalas för samtliga bebyggda fastigheter, och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, administration, information m.m. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt, och ska täcka kärl-, hämtnings- och behandlingskostnader. Då två eller fler abonnenter delar avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare, medan den rörliga avgiften delas upp mellan aktuella abonnenter.

I och med införandet av FNI justeras även renhållningstaxan till att vara miljöstyrd. Detta innebär att det billigaste abonnemangsalternativet blir det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är matavfallsinsamling.

fast avgift

För verksamheter tas fast avgift ut per behållare och töming. Verksamheters matavfallsbehållare omfattas inte av fast avgift.

 

Verksamhet med kärl, kr per kärl och tömning

24 kr

Verksamhet med container/djupbehållare, kr per behållare och tömning

100 kr


TILLÄGGSAVGIFTER

Placering av kärl längre in på tomt än 3 meter från farbar väg, kan godkännas för verksamheter om förutsättningarna uppfyller krav enlig gällande föreskrifter och om arbetsmiljökrav uppfylls. Verksamheter som deltar i matavfallsinsamlingen betalar inte gångavståndstillägg för matavfallskärlen under förutsättning att de står på samma ställe som kärl för restavfall.

 

Avstånd


Avgift per kärl och år1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/ vecka

3,1-10 meter

520 kr

1040 kr

2080 kr

10,1-20 meter

1040 kr

2080 kr

4160 kr

20,1-30 meter

1560 kr

3120 kr

6240 kr

30,1-40 meter

2080 kr

4160 kr

8320 kr

40,1-50 meter

2600 kr

5200 kr

10 400 kr


1. SORTERA MATAVFALL

Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande utsorterat matavfall:

 

Kärlstorlek matavfall


Avgift per år1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/ vecka

140 liter

400 kr

880 kr

1990 kr

 

Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande restavfall:

 

Kärlstorlek Restavfall


Avgift per år1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/ vecka

140 liter

680 kr

Erbjuds inte

Erbjuds inte

190 liter

990 kr

2170 kr

Erbjuds inte

370 liter

1960 kr

4320 kr

9420 kr

660 liter

3500 kr

7710 kr

16 810 kr


2. BLANDAT MAT- OCH RESTAVFALL

Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall

 

Kärlstorlek


Avgift per år1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/ vecka

190 liter

1500 kr

3300 kr

7200 kr

370 liter

2990 kr

6580 kr

14 350 kr

660 liter

5330 kr

11730 kr

25 590 kr


3. DJUPBEHÅLLARE

Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande restavfall, matavfall eller blandat mat- och resteavfall. Behandlingsavgift tillkommer. Behållarhyra tillkommer i de fall behållaren ägs av SÅM.

 

Storlek


avgift per år


1 ggr / 14:e dag

1 ggr / vecka

Upp till 5 m3

13 260 kr

29 170 kr

 

Behandlingsavgift Djupbehållare

Behandlingsavgift debiteras per ton avfall

 

Avfallsslag

Avgift per ton

Restavfall

1000 kr

Matavfall

500 kr

Blandat mat- och restavfall

1250 kr

 

4. HUSHÅLLSAVFALL I CONTAINER

Rörlig avgift vid tömning av container innehållande restavfall, matavfall eller blandat mat- och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer.

 

Volym m3

Årshyra


Avgift per år1 ggr / 14:e dag

1 ggr / veckan

Upp till 4

4000 kr

12 350 kr

27 170 kr

4,1-8

6000 kr

12 350 kr

27 170 kr

 

Behandlingavgift debiteras per ton avfall

 

Avfallslag

Avgift per ton

Restavfall

1000 kr

Matavfall

500 kr

Blandat mat- och restavfall

1250 k

renhållningstaxor 2019

Renhållningstaxa 2019: Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun

Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner har en gemensam avfallstaxa som är konstruerad i en fast och en rörlig del.

Den fasta avgiften betalas av samtliga abonnenter. Den fasta avgiften finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, del av administration, information m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Då två eller fler fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare.

Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt och ska täcka hämtnings- och behandlingskostnader.


Fullständiga taxedokumentet finns att ladda ner enligt länkarna nedan.

Fullständigt taxedokument Gislaved kommunPDF

Fullständigt taxedokument Gnosjö kommunPDF

Fullständigt taxedokument Värnamo kommunPDF

För kunder som valt abonnemang "fastighetsnära insamling" eller "sorterat matavfall" gäller ovanstående taxor först när kärl för abonnemanget ställs ut. Tills dess gäller tidigare fastställd taxa i respektive kommun.

Taxedokument Gislaveds kommun 2018PDF

Taxedokument Gnosjö kommun 2018PDF

Taxedokument Värnamo kommun 2018öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats

Renhållningstaxa 2019: Vaggeryd kommun

Taxan i vaggeryds kommun för 2019 är höjd med cirka fem procent jämfört med 2018 års taxa. För att ta del av renhållsningstaxan i sin helhet, klicka på länken nedan:

Taxedokument Vaggeryds kommunPDF

Frågor och svar gällande fakturering

Jag får inte beloppet på min faktura att stämma, vad har hänt?

Om beloppet på din faktura inte verkar stämma, vänligen kontrollera att abonnemangsform, storlek på kärl och hämtningsintervall är korrekt. Notera även att den faktura du nu fått avser tre månader. Kanske har du tidigare fått fakturan med annat intervall, och att beloppet därför är högre än vanligt. Observera även att det nu är 2019 års taxor som gäller, vilket kan innebära att din faktura har ett annat belopp än det tidigare haft. Det har dessutom uppstått en del missförstånd då våra fakturor specificeras inklusive moms. Om beloppet på din faktura ändå inte verkar stämma, vänligen kontakta oss. 

Vad är autogiro och hur fungerar det?

Autogiro är ett sätt att sköta betalningar automatiskt genom överföring på förfallodagen från ett bankkonto. Autogiro innebär att du som kontoinnehavare ger oss på SÅM rätt att dra pengar från ditt konto för betalning av aktuell faktura på aktuellt förfallodatum.

Har du autogiro så får du i samband med fakturautskicket en makulerad pappersfaktura skickad till dig med information om att aktuellt belopp kommer att dras automatiskt från ditt konto.

Varför finns inte momsen specificerad på era fakturor?

Tyvärr har det momsen fallit bort på en del av våra fakturor. Detta beror på en miss i vårt verksamhetssystem. Det hela kommer att korrigeras till nästkommande fakturering, men om du önskar en ny faktura med momsen specificerad, vänligen kontakta oss.

Varför har jag fått en fast avgift på min faktura?

Den fasta avgiften betalas av samtliga abonnenter. Den fasta avgiften finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, del av administration, information m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang  och kärl du valt och ska täcka hämtnings- och behandlingskostnader. 

Då två eller fler fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare. Detta innebär även att det i ett flerbostadshus utgår en fast avgift per lägenhet.

Vad är autogiro och hur fungerar det?

Autogiro är ett sätt att sköta betalningar automatiskt genom överföring på förfallodagen från ett bankkonto. Autogiro innebär att du som kontoinnehavare ger oss på SÅM rätt att dra pengar från ditt konto för betalning av aktuell faktura på aktuellt förfallodatum.

Har du autogiro så får du i samband med fakturautskicket en makulerad pappersfaktura skickad till dig med information om att aktuellt belopp kommer att dras automatiskt från ditt konto.

Frågor och svar gällande e-faktura

Vad är e-faktura och hur fungerar det?

En elektronisk faktura (e-faktura) skickas till dig via din internetbank vid samma tidpunkt som du skulle ha fått din pappersfaktura. Fakturan kan du titta på i internetbanken och den kommer att se ut precis som en pappersfaktura. Alla uppgifter är ifyllda på e-fakturan när du får den, men du kan ändra belopp och betalningsdag. Du får dock inte längre någon faktura på papper från oss.

Väljer du e-faktura så kan du hålla koll på dina fakturor via din internetbank. Många banker erbjuder även tilläggstjänster exempelvis att få ett meddelande via e-post eller sms varje gång du fått en ny e-faktura.

När du har godkänt din e-faktura hos din internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen. Om du missar att betala din e-faktura på förfallodagen får du en påminnelse per post, på samma sätt som gäller för pappersfakturor.

Hur skaffar jag e-faktura?

Du anmäler att du vill ha e-faktura via din internetbank. När du genomfört en betalning till oss på SÅM så får du automatiskt en fråga om du nästa gång istället vill ha fakturan elektroniskt. Du kan även söka efter oss som e-fakturamottagare på din internetbank och anmäla dig.

Kan även företag få fakturan digitalt?

Vi har ännu inte fått igång funktionen för att skicka e-faktura till företag, men vi arbetar för att kunna erbjuda detta så snart som möjligt.

Jag har anmält mig till e-faktura, varför syns det inte i min internetbank?

Om du precis anmält dig som e-fakturakund så kommer detta inte att synas i din internetbank förrän nästa faktura kommer. Men om du gjort en anmälan och fått en bekräftelse via mail så är du registrerad och din nästa faktura kommer att komma digitalt.

Kan man få e-faktura oavsett vilken bank man har?

De flesta banker kan erbjuda e-fakturatjänst, dock inte alla. De banker som stödjer e-faktura är: Nordea, Swedbank och Sparbankerna, Danske Bank, Handelsbanken, ICA banken, Länsförsäkringar Bank, Marginalen Bank, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd och Ålandsbanken.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om e-faktura?

Har du frågor om betalningen, kontakta din internetbank.
Har du generella frågor om e-faktura så hittar du svar på vanliga frågor här ovan.
Har du frågor om innehållet i e-fakturan, hör av dig till vårt kontaktcenter.

Frågor och svar gällande autogiro

Vad är autogiro och hur fungerar det?

Autogiro är ett sätt att sköta betalningar automatiskt genom överföring på förfallodagen från ett bankkonto. Autogiro innebär att du som kontoinnehavare ger oss på SÅM rätt att dra pengar från ditt konto för betalning av aktuell faktura på aktuellt förfallodatum.

Har du autogiro så får du i samband med fakturautskicket en makulerad pappersfaktura skickad till dig med information om att aktuellt belopp kommer att dras automatiskt från ditt konto.

Om du vill slippa pappersutskicket och ändå önskar att betalningen ska ske per automatik så kan du hos de flesta internetbanker välja e-faktura med automatisk betalning. Detta innebär att betalningen dras automatiskt på aktuellt förfallodatum, men du får fortfarande en faktura skickad elektroniskt till din internetbank. Se mer info under frågor och svar e-faktura ovan.

Hur skaffar jag autogiro?

För att teckna autogiro behöver du antingen ansöka via din internetbank, alternativt fylla i en blankett som du undertecknar och skickar in till oss. Du hittar blanketten för nedladdning här. För att tjänsten ska komma igång behöver också banken godkänna att det konto du angett får användas för autogiro och vi som betalningsmottagare ska godkänna dig som användare av autogiro. Autogirotjänsten administreras via företaget Bankgirot.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om autogiro?

Har du generella frågor om autogiro så hittar ytterligare information här ovan.
Har du frågor om innehållet i fakturan, hör av dig till vårt kontaktcenter.

Vad är autogiro och hur fungerar det?

Autogiro är ett sätt att sköta betalningar automatiskt genom överföring på förfallodagen från ett bankkonto. Autogiro innebär att du som kontoinnehavare ger oss på SÅM rätt att dra pengar från ditt konto för betalning av aktuell faktura på aktuellt förfallodatum.

Har du autogiro så får du i samband med fakturautskicket en makulerad pappersfaktura skickad till dig med information om att aktuellt belopp kommer att dras automatiskt från ditt konto.

Vi har just nu väldigt högt tryck i vårt kontaktcenter med långa köer i telefonen och lång svarstid på inkommande mail. Vi gör vårt bästa för att besvara dig så snart vi kan! Tack för din förståelse!