Fastighetsägare flerfamiljshus & verksamheter

Sortering av matavfall

Genom att sortera matavfall bidrar din verksamhet eller dina hyresgäster till en bättre miljö. Matavfallet som sorteras ut blir till biogasbränsle och biogödsel.

Matavfall är sådant som blir över och inte kan sparas då du lagar mat eller har ätit. Rester av tillagad mat och råvaror utsorteras som matavfall i papperspåsar som är speciellt avsedda för detta. Fyll påsen till den är drygt halvfull. Påsen ska vara väl försluten när du lägger den i det bruna kärlet. Tvåfacksbilen hämtar sedan upp avfallet och lägger matavfallet i det mindre facket. Matavfallet transporteras till en biogasanläggning där det genom rötning omvandlas till fordongas och biogödsel. På fem kilo matavfall kan en personbil köra nästan en mil.

Restavfall är det som blir över när du källsorterat dina hushållssopor. Avfallet ska precis som tidigare vara väl förpackat i knuten påse. Om fatisgheten har vanliga kärl (och inte container) slänger du påsen i det gröna kärlet. Tvåfacksbilen hämtar upp sedan avfallet och lägger restavfallet i det större facket. Restavfallet körs till förbränning och energiutvinning.

Så här funkar det

Frågor och svar

Vad är matavfall?

Exempel på matavfall:

Skal och rester från grönsaker, frukt och rotsaker.

Kött-, fisk-, och skaldjursrens.

Pasta

Ris

Brödkanter

Teblad

Tepåsar

Vissna blommor

Äggskal

Ost och pålägg

Godis och choklad

Hushållspapper

Servetter

Kaffesump

Kaffefilter

Bröd, kex och kakor

Vad händer med matavfallet?

Matavfallet transporteras till en biogasanläggning där det genom rötning omvandlas till fordongas och biogödsel. Läs mer här.

Vad händer om det sorteras fel?

Vid upprepande av felstorting kommer ni behöva gå tillbaka till den gamla lösningen. Det resluterar i en högre taxa. Läs mer om taxor här. Detta är för att det kan förstöra på anläggningen som tar emot matavfallet. Dessutom kan hela lasset med matavfall från sopbilen behöva gå till förbränning istället för till biogas om det är för mycket som är felsorterat.

Vi har ändrade tömningsdagar under jul och nyår. Se din tömningsdag under "Ändrade soptömningsdagar jul och nyår" på startsidan.