EUROPA MINSKAR AVFALLET 2018

Leva ofarligt

Minska det farliga avfallet

Den 17-25 november pågår Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som uppmärksammar avfallsminskande initiativ runt om i unionen. Årets tema är ”Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet”

- Farligt avfall utgör en större risk för vår hälsa och för vår miljö jämfört med andra typer av avfall. Det är produkter som trots små mängder har innehåll som sammantaget kan göra stor skada om de hamnar fel.

Många av oss lagrar produkter i våra garage, i badrumsskåpet och i köket som vi tillslut vill göra oss av med. Hur gör vi då på bästa vis? Här kommer tips i tre steg:

  1. Återanvänd

Undersök om det finns rester kvar i produkten! Är målarfärgshinken eller hårsprayet halvfull? Fråga kompisen eller kollegan om hon eller han vill använda upp resten. Att använda upp produkten minimerar vårt spill, och minskar risken för att farliga ämnen hamnar på fel ställe.

  1. Gör ingen skada

Om ingen är intresserad av dina produkter, se till att hantera dem varsamt. Släng dem inte i vanliga soppåsen och spola inte ner rester i avloppet.

  1. Sortera rätt

Se till att ditt farliga avfall lämnas på närmsta återvinningscentral eller annan plats som kommunen utsett. Lämna avfallet i en hel och ordentligt stängd förpackning. Helst i orginalförpackning, men om den saknas – se till att märka noggrant vad det är för typ av avfall. Farligt avfall behöver tas om hand under kontrollerade och säkrade former. Därför är det viktigt att det lämnas in på rätt sätt.

Läs mer på www.miljönär.selänk till annan webbplats

 

Om Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Syftet med Europa Minskar Avfallet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom

Vi har en driftstörning i Vaggeryds kommun denna vecka med missade soptömningar som följd - läs mer under driftinformation!