EUROPA MINSKAR AVFALLET 2018

EUROPA MINSKAR AVFALLET 2018

Den 17-25 november är det dags för Europa minskar avfallet-veckan för tionde året i rad! Fokus i år är Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet.

Alla kommer vi dagligen i kontakt med saker som, när de ska kastas, blir farligt avfall. Vi har det överallt hemma i form av lampor, batterier, medicin, färg, rengöringsmedel och olika elprylar.

En av de viktigaste sakerna du som privatperson kan göra för miljön är att se till att inget av ditt farliga avfall hamnar bland de vanliga soporna eller i avloppet. Små, små mängder farligt avfall gör stor skada på människor, djur och miljö.

Minst lika viktigt är att förebygga uppkomst av farligt avfall. Det kan låta enkelt men kan vara nog så besvärligt. Det finns ämnen i många av de produkter vi konsumerar som kan ge upphov till farligt avfall, och som inte alla gånger är lätt att förstå eller inse utifrån en innehållsdeklaration. Till exempel om du köper träningskläder med antibakteriellt silver betraktas tvättvattnet du tvättar kläderna i som så förorenat av silver att det bör klassas som farligt avfall.

Inte nog med att det kan finnas farliga ämnen i produkterna vi konsumerar, även själva produktionen av många av våra vanliga konsumtionsvaror kan ge upphov till farligt avfall som riskerar att spridas till luft, vatten och mark.

Årets kampanj i Europa minska avfallet-veckan syftar till att upplysa om farligt avfall och hur vi kan agera för att minska mängden farligt avfall i kretsloppet och därigenom skapa en hållbarare framtid.

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Vi har en driftstörning i Vaggeryds kommun denna vecka med missade soptömningar som följd - läs mer under driftinformation!